Main Layout

U Main Layout Comments as mouse-over tips, zoom and pan.Read column and table comments by hovering the columns and tables. Zoom with CTRL+whell mouse button, pan by dragging the diagram with the right-mouse button by DbSchema.com - Wise CodersDbSchema is an universal database designer. DbSchema has a free Community Edition. Nuoren metsän hoito 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon StandId 🔗 Foreign Key fk_DeminimisAid_Applier DeMinimisAid ref Applier ( ApplierId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan 🔗 Foreign Key fk_DeminimisAid_Applier DeMinimisAid ref Applier ( ApplierId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan ApplierId 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Payee Payee ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Payee Payee ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Applier_Owner RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan 🔗 Foreign Key fk_Applier_Owner RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan ApplierId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistön omistajaan 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistön omistajaan RealEstateOwnerId 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Stand_Stratum Stratum ref Stand ( StandId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon 🔗 Foreign Key fk_Stand_Stratum Stratum ref Stand ( StandId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon StandId ApplierTable Default.Applier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan hakija 🔑 Pk pk_Applier ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan perusavain.id⧉ id * integer ↙ DeMinimisAid( id ) ↙ RealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen yksilöivä tunniste INTEGER🔗 Referred by DeMinimisAid ( ApplierId -> id ) Referred by RealEstateOwner ( ApplierId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 idx_applier_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Applier( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) PartnersApprove⧉ PartnersApprove boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hakevat tukea ja hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan kyllä, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa. Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2. BOOLEAN PartnersNotified⧉ PartnersNotified integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu. Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0 INTEGER PartnersNotNotifiedJustification⧉ PartnersNotNotifiedJustification text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified = 1. Max. 5000 merkkiä. TEXT(5000) PartnersAdvicedToAnswer⧉ PartnersAdvicedToAnswer integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Jos osakkaille ei ole varattu mahdollisuutta ilmoittaa kielteistä kantaansa, valitaan koodiarvoksi 1. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu. Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0 INTEGER NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona. BOOLEAN ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative⧉ ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tukea hakevan yhteisön tai yhtymän tai toiminnan pääasiallinen tarkoitus on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen ja yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä. Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1, 2 tai 5. Myös tapauksissa, joissa vain osa yhteisön, yhtymän ja kuolinpesän osakkaista hakee tukea, annetaan tämä osakkaiden tautalla olevaa yhteisomistusta koskeva vakuutus. Jos kyseessä on yhteisö, jolle ei löydy hakijan tyyppi -koodistosta kuvaavaa arvoa merkitään hakijan tyyppi -kohtaan arvoksi 0 (Muu) ja täytetään tämä kenttä. BOOLEAN ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation⧉ ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta. Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- tai metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta. Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6. BOOLEAN ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest⧉ ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakijana oleva yhteismetsän osakaskunta on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän osakaskunta tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai sellainen yhteismetsä tai yhteisen alueen osakaskunta, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003. Pakollinen, jos hakija on yhteismetsän osakaskunta, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskunta, vastataan “kyllä”. Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen. BOOLEAN ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate⧉ ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. BOOLEAN ApplierType⧉ ApplierType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tyyppi. Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta. Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija. 0 - Muu 1 - Verotusyhtymä 2 - Jakamaton kuolinpesä 3 - Luonnollinen henkilö 4 - Yhteismetsä 5 - Osakeyhtiö 6 - Säätiö INTEGER AttorneyTable Default.Attorney ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan asiamies 🔑 Pk pk_Attorney ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen tunniste INTEGER FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 Unq uk_attorney_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentilla on vain yksi asiamies.DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Attorney( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) AuthorizationDate⧉ AuthorizationDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa. DATE BankAccountAuthorization⧉ BankAccountAuthorization boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle). BOOLEAN NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto BOOLEAN CostTable Default.Cost ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannus 🔑 Pk pk_Cost ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuksen perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuksen tunniste INTEGER CostType⧉ CostType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuslaji: 324 = nuoren metsän hoito 323 = nuoren metsän hoito ja pienpuun korjuu INTEGER 🔍 idx_cost_standId ( StandId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kuvioihinStandId⧉ StandId * integer ↗ Cost( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon INTEGER🔗 References Stand ( StandId -> id ) WorkAmount⧉ WorkAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työmäärä hehtaareina, ilmoitetaan 0,1 ha tarkkuudella, tehoalan voi ilmoittaa korkeintaan 0,3 ha kuvion geometrian pinta-alaa pienempänä. REAL DeMinimisAidTable Default.DeMinimisAid ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan hakijalle myönnetyt euromääräiset de minimis -tuet myöntäjittäin eriteltynä kuluvalle verovuosi tai tilikaudelle, kuluvaa verovuotta edeltävälle verovuodelle tai tilikaudelle ja kuluvaa verovuotta tai tilikautta edeltävää edeltävälle verovuodelle tai tilikaudelle. Mikäli myöntäjältä on saatu tukea vain yhtenä tai kahtena ilmoitettavista vuosista, ilmoitetaan muille vuosille saadun tuen määräksi 0. 🔑 Pk pk_DeMinimisAid ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ De minimis -tuen perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ De minimis -tuen tunniste INTEGER Grantor⧉ Grantor * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ De minimis -tuen myöntäjäorganisaation nimi. TEXT ThisFiscalYearAmount⧉ ThisFiscalYearAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Myöntäjältä saadun tuen määrä kuluvana verovuotena. REAL PrevFiscalYearAmount⧉ PrevFiscalYearAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Myöntäjältä saadun tuen määrä edellisenä verovuotena. REAL PrevPrevFiscalYearAmount⧉ PrevPrevFiscalYearAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Myöntäjältä saadun tuen määrä edellistä edeltävänä verovuotena. REAL 🔍 idx_deMinimisAid_applierId ( ApplierId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi hakioihinApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ DeMinimisAid( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan INTEGER🔗 References Applier ( ApplierId -> id ) DocumentTable Default.Document ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirja (NMH-toteutusilmoitus) 🔑 Pk pk_Document ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan perusavainid⧉ id * integer ↙ Applier( id ) ↙ Attorney( id ) ↙ Payee( id ) ↙ RealEstate( id ) ↙ Sender( id ) ↙ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan tunniste INTEGER🔗 Referred by Applier ( DocumentId -> id ) Referred by Attorney ( DocumentId -> id ) Referred by Payee ( DocumentId -> id ) Referred by RealEstate ( DocumentId -> id ) Referred by Sender ( DocumentId -> id ) Referred by Stand ( DocumentId -> id ) DocumentReference⧉ DocumentReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitusviite Lähettäjän generoima asiakirjatunniste TEXT CustomerReference⧉ CustomerReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille TEXT OtherPublicSubsidy⧉ OtherPublicSubsidy * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki. 1 = On saanut 2 = On hakenut 3 = Ei ole saanut, eikä hakenut INTEGER Language⧉ Language * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kielikoodi "fi" tai "sv". Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä. TEXT SentDate⧉ SentDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan lähetyspäivämäärä DATE FinancingType⧉ FinancingType * integer default 13 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rahoitustyyppi (vain 13 = Metka sallittu NMH:lla) INTEGER WorkStartDate⧉ WorkStartDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn aloituspäivämäärä DATE WorkEndDate⧉ WorkEndDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn päättymispäivämäärä DATE FinancingActWorkGroup⧉ FinancingActWorkGroup * integer default 30 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji INTEGER UpdatePreviousMessage⧉ UpdatePreviousMessage * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Korvaava viesti Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa BOOLEAN BankReferenceNumber⧉ BankReferenceNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksuviite TEXT DocumentType⧉ DocumentType * integer default 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentin tyyppi 1 = Rahoitushakemus 2 = Toteutusilmoitus INTEGER PayeeTable Default.Payee ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan maksunsaaja 🔑 Pk pk_Payee ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan tunniste INTEGER FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation y-tunnus. TEXT Address⧉ Address * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite TEXT PostalCode⧉ PostalCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite TEXT(320) 🔍 idx_payee_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Payee( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) BankAccountNumber⧉ BankAccountNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa. TEXT BICCode⧉ BICCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan pankin BIC-koodi TEXT PayeeShare⧉ PayeeShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan osuus maksusta. Annetaan prosentteina 0,1 % tarkkuudella. REAL NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen tiedoksiannon kielto. BOOLEAN 🔍 idx_payee_realEstateId ( RealEstateId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kiinteistöihinRealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Payee( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön INTEGER🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) RealEstateTable Default.RealEstate ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan kiinteistö 🔑 Pk pk_RealEstate ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön perusavainid⧉ id * integer ↙ Payee( id ) ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) ↙ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön tunniste INTEGER🔗 Referred by Payee ( RealEstateId -> id ) Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId -> id ) Referred by Stand ( RealEstateId -> id ) RegisterUnitId⧉ RegisterUnitId * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123. TEXT RealEstateName⧉ RealEstateName * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön nimi TEXT MunicipalityNumber⧉ MunicipalityNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön sijaintikunnan numero INTEGER 🔍 idx_realEstate_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ RealEstate( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateOwnerTable Default.RealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tauluun lisätään asiakirjalla hakijoiksi olevat kiinteistön omistavat henkilöt tai organisaatiot. Jakamattomia kuolinpesän tai verotusyhtymän ollessa hakijana, ei jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää lisätä tähän tauluun, vaan ainoastaan hakijoiksi. Hakijan ollessa verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tauluun syötetään verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaiden tiedot. Verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä itsessään ei ole kiinteistön omistaja, vaan omistajia ovat verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaat. Jos hakija on hallintaoikeuden haltija, merkitään henkilö myös tähän. Kiinteistön omistajia ei tällöin merkitä. 🔑 Pk pk_RealEstateOwner ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön omistajan perusavainid⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön omistajan tunniste INTEGER🔗 Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköposti TEXT(320) 🔍 idx_realEstateOwner_applierId ( ApplierId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi hakijoihinApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ RealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan INTEGER🔗 References Applier ( ApplierId -> id ) RealEstateRealEstateOwnerTable Default.RealEstateRealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajan ja kiinteistön välinen side 🔑 Pk pk_RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajuuden perusavainRealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön INTEGER🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔑 Pk pk_RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajuuden perusavain🔍 idx_realEstateRealEstateOwner_realEstateOwnerId ( RealEstateOwnerId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kiinteistönomistajiinRealEstateOwnerId⧉ RealEstateOwnerId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistön omistajaan INTEGER🔗 References RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) OwningShare⧉ OwningShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan maanomistajan omistusosuus kiinteistöstä prosenttilukuna yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hakijana on hallintaoikeuden haltija, merkitään hallintaoikeuden haltija maanomistajaksi ja kiinteistön omistusosuudeksi merkitään 0%. REAL OwningType⧉ OwningType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia, aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto. 0 = Muu 1 = Verotusyhtymä 2 = Jakamaton kuolinpesä 3 = Puolisot yhdessä 4 = Yksinomistus 5 = Yhteismetsä 6 = Osakeyhtiö 7 = Säätiö INTEGER SenderTable Default.Sender ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatija 🔑 Pk pk_Sender ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatijan tunniste INTEGER FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 Unq uk_sender_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentilla on vain yksi lähettäjä.DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Sender( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto BOOLEAN StandTable Default.Stand ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvio 🔑 Pk pk_Stand ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion perusavainid⧉ id * integer ↙ Cost( id ) ↙ Stratum( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion tunniste INTEGER🔗 Referred by Cost ( StandId -> id ) Referred by Stratum ( StandId -> id ) geometry⧉ geometry varchar VARCHAR Area⧉ Area * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion pinta-ala hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna. REAL StandNumber⧉ StandNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna TEXT StandReference⧉ StandReference * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvioviite TEXT WorkCode⧉ WorkCode * integer default 30 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji INTEGER 🔍 idx_stand_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) 🔍 idx_stand_realEstateId ( RealEstateId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kiinteistöihinRealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön INTEGER🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) SmallUnprocessedAreasLeft⧉ SmallUnprocessedAreasLeft * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, onko kuviolle jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä. Vastataan kyllä, jos kuviolle on jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä. BOOLEAN MeanHeight⧉ MeanHeight * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan kuvion puuston artitmeettinen keskipituus 0,1 m tarkkuudella. REAL StratumTable Default.Stratum ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puusto-osite 🔑 Pk pk_Stratum ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puusto-ositteen perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puusto-ositteen tunniste INTEGER TreeSpecies⧉ TreeSpecies * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puulajiositteen puulaji Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0 INTEGER StemCount⧉ StemCount * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puulajiositteen runkoluku, runkoa hehtaarilla. INTEGER 🔍 idx_stratum_standId ( StandId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kuvioihinStandId⧉ StandId * integer ↗ Stratum( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon INTEGER🔗 References Stand ( StandId -> id ) MeanDiameter⧉ MeanDiameter real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta puulajeittain 0,1 cm tarkkuudella. Tieto on vapaaehtoinen. REAL

Table Applier

Asiakirjan hakija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiamiehen yksilöivä tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio.
Max. 200 merkkiä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain dokumenttiin
  PartnersApprove BOOLEAN Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hakevat tukea ja hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan kyllä, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa.
Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2.
  PartnersNotified INTEGER Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen.
Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu.
Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0
  PartnersNotNotifiedJustification TEXT(5000) Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified = 1.

Max. 5000 merkkiä.
  PartnersAdvicedToAnswer INTEGER Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Jos osakkaille ei ole varattu mahdollisuutta ilmoittaa kielteistä kantaansa, valitaan koodiarvoksi 1. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu.
Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona.
  ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative BOOLEAN Vakuutus, että tukea hakevan yhteisön tai yhtymän tai toiminnan pääasiallinen tarkoitus on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen ja yhteisössä,
yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä.
Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1, 2 tai 5.
Myös tapauksissa, joissa vain osa yhteisön, yhtymän ja kuolinpesän osakkaista hakee tukea, annetaan tämä osakkaiden tautalla olevaa yhteisomistusta koskeva vakuutus.
Jos kyseessä on yhteisö, jolle ei löydy hakijan tyyppi -koodistosta kuvaavaa arvoa merkitään hakijan tyyppi -kohtaan arvoksi 0 (Muu) ja täytetään tämä kenttä.
  ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation BOOLEAN Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta.
Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- tai metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta.
Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6.
  ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakijana oleva yhteismetsän osakaskunta on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän osakaskunta tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai sellainen yhteismetsä tai yhteisen alueen osakaskunta, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003.
Pakollinen, jos hakija on yhteismetsän osakaskunta, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskunta, vastataan “kyllä”.
Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen.
  ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
* ApplierType INTEGER Hakijan tyyppi.
Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta.
Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija.

0 - Muu
1 - Verotusyhtymä
2 - Jakamaton kuolinpesä
3 - Luonnollinen henkilö
4 - Yhteismetsä
5 - Osakeyhtiö
6 - Säätiö
Indexes
pk_Applier Primary Key ON id Hakijan perusavain.
idx_applier_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
Foreign Key
fk_Document_Applier DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Referring Foreign Key
fk_DeminimisAid_Applier id ↙ ❏ DeMinimisAid(ApplierId) Viiteavain hakijaan
fk_Applier_Owner id ↙ ❏ RealEstateOwner(ApplierId) Viiteavain hakijaan
Constraints
  check_person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty. Tarkistuksen ulkopuolelle jää tilanne, jossa henkilölle ilmaistaan myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_organization_name_and_id (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja Y-tunnus pitää olla täytettynä TAI Y-tunnus voi olla täytettynä. Pelkän Y-tunnuksen voi ilmaista, kun henkilölle on myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL) Varmistaa yhteystietojen pakollisuudet. Joko sähköposti tai osoitetiedot on oltava syötetty.
  check_type ApplierType BETWEEN 0 AND 6 Varmistaa, että hakija tyyppi on jokin arvoista 0-6.
  check_type_and_assurances (ApplierType = 6 AND ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation IS NOT NULL) OR (ApplierType = 4 AND ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest IS NOT NULL) OR (ApplierType IN (1, 2, 5) AND ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative IS NOT NULL) OR(ApplierType IN (0, 3)) Varmistaa hakijan tyypin mukaiset vakuutus-pakollisuudet.
  check_partnersApprove (PartnersApprove IS NOT NULL AND ApplierType IN (1, 2)) OR (PartnersApprove IS NULL AND ApplierType NOT IN (1, 2)) Varmistaa, että yhteisomistajiin liittyvät vakuutukset ovat täytetty hakijan tyypin mukaan.
  check_person_or_organization (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL) Henkilön etunimi ja sukunimi TAI organisaation nimi on pakollinen. Jos henkilön nimikentät täytetty kyseessä henkilö. Muutoin organisaatio. Jos molemmat siis ilmaistu kyseessä henkilö organisaatio tiedolla täydennettynä.


Table Attorney

Asiakirjan asiamies

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiamiehen tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille
  OrganizationName TEXT(200) Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain dokumenttiin
* AuthorizationDate DATE Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa.
  BankAccountAuthorization BOOLEAN Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle).
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Attorney Primary Key ON id Asiamiehen perusavain
uk_attorney_documentId Unique Key ON DocumentId Dokumentilla on vain yksi asiamies.
Foreign Key
fk_Document_Attorney DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Constraints
  check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa, että henkilön minimitiedot annettu.


Table Cost

Kustannus

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kustannuksen tunniste
* CostType INTEGER Kustannuslaji:
324 = nuoren metsän hoito
323 = nuoren metsän hoito ja pienpuun korjuu
* StandId INTEGER Viiteavain kuvioon
* WorkAmount REAL Työmäärä hehtaareina, ilmoitetaan 0,1 ha tarkkuudella,
tehoalan voi ilmoittaa korkeintaan 0,3 ha kuvion geometrian pinta-alaa pienempänä.
Indexes
pk_Cost Primary Key ON id Kustannuksen perusavain
idx_cost_standId Index ON StandId Indeksi kuvioihin
Foreign Key
fk_Cost_Stand StandId ↗ ❏ Stand(id) Viiteavain kuvioon


Table DeMinimisAid

Ilmoitetaan hakijalle myönnetyt euromääräiset de minimis -tuet myöntäjittäin eriteltynä kuluvalle verovuosi tai tilikaudelle, kuluvaa verovuotta edeltävälle verovuodelle tai tilikaudelle ja kuluvaa verovuotta tai tilikautta edeltävää edeltävälle verovuodelle tai tilikaudelle.
Mikäli myöntäjältä on saatu tukea vain yhtenä tai kahtena ilmoitettavista vuosista, ilmoitetaan muille vuosille saadun tuen määräksi 0.

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT De minimis -tuen tunniste
* Grantor TEXT De minimis -tuen myöntäjäorganisaation nimi.
* ThisFiscalYearAmount REAL Myöntäjältä saadun tuen määrä kuluvana verovuotena.
* PrevFiscalYearAmount REAL Myöntäjältä saadun tuen määrä edellisenä verovuotena.
* PrevPrevFiscalYearAmount REAL Myöntäjältä saadun tuen määrä edellistä edeltävänä verovuotena.
* ApplierId INTEGER Viiteavain hakijaan
Indexes
pk_DeMinimisAid Primary Key ON id De minimis -tuen perusavain
idx_deMinimisAid_applierId Index ON ApplierId Indeksi hakioihin
Foreign Key
fk_DeminimisAid_Applier ApplierId ↗ ❏ Applier(id) Viiteavain hakijaan


Table Document

Asiakirja (NMH-toteutusilmoitus)

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiakirjan tunniste
  DocumentReference TEXT Ilmoitusviite
Lähettäjän generoima asiakirjatunniste
  CustomerReference TEXT Asiakasviite,
voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille
* OtherPublicSubsidy INTEGER Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki.
1 = On saanut
2 = On hakenut
3 = Ei ole saanut, eikä hakenut
* Language TEXT Kielikoodi "fi" tai "sv".
Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä.
* SentDate DATE Asiakirjan lähetyspäivämäärä
* FinancingType INTEGER DEFAULT 13 Rahoitustyyppi
(vain 13 = Metka sallittu NMH:lla)
* WorkStartDate DATE Työn aloituspäivämäärä
* WorkEndDate DATE Työn päättymispäivämäärä
* FinancingActWorkGroup INTEGER DEFAULT 30 Työlaji
* UpdatePreviousMessage BOOLEAN Korvaava viesti
Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa
  BankReferenceNumber TEXT Maksuviite
* DocumentType INTEGER DEFAULT 2 Dokumentin tyyppi
1 = Rahoitushakemus
2 = Toteutusilmoitus
Indexes
pk_Document Primary Key ON id Asiakirjan perusavain
Referring Foreign Key
fk_Document_Applier id ↙ ❏ Applier(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document_Attorney id ↙ ❏ Attorney(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document_Payee id ↙ ❏ Payee(DocumentId) Viiteavain asiakirjaan
fk_Document id ↙ ❏ RealEstate(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document_Sender id ↙ ❏ Sender(DocumentId) Viiteavain asiakirjaan
fk_Document_Stand id ↙ ❏ Stand(DocumentId) Viiteavain asiakirjaan
Constraints
  check_language UPPER(Language) IN (UPPER('fi'), UPPER('sv')) Kielen tarkistus
  check_financingtype FinancingType = 13 Rahoitustyypin tarkistus
  check_financingactworkgroup FinancingActWorkGroup = 30 Työlajiryhmän tarkistus
  check_documentType DocumentType = 2 Dokumentin tyypin tarkistus
  check_otherPublicSubsidy OtherPublicSubsidy IN (1, 2, 3) Muun julkisen tuen hakemisen tilanteen tarkistaminen


Table Payee

Asiakirjan maksunsaaja

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Maksunsaajan tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Maksunsaaja-organisaation y-tunnus.
* Address TEXT Lähiosoite
* PostalCode TEXT Postinumero.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
* PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* BankAccountNumber TEXT Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa.
* BICCode TEXT Maksunsaajan pankin BIC-koodi
* PayeeShare REAL Maksunsaajan osuus maksusta.
Annetaan prosentteina 0,1 % tarkkuudella.
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen tiedoksiannon kielto.
* RealEstateId INTEGER Viiteavain kiinteistöön
Indexes
pk_Payee Primary Key ON id Maksunsaajan perusavain
idx_payee_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
idx_payee_realEstateId Index ON RealEstateId Indeksi kiinteistöihin
Foreign Key
fk_Document_Payee DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain asiakirjaan
fk_RealEstate_Payee RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) Viiteavain kiinteistöön
Constraints
  check_person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty. Tarkistuksen ulkopuolelle jää tilanne, jossa henkilölle ilmaistaan myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_organization_name_and_id (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja Y-tunnus pitää olla täytettynä TAI Y-tunnus voi olla täytettynä. Pelkän Y-tunnuksen voi ilmaista, kun henkilölle on myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_person_or_organization (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL) Henkilön etunimi ja sukunimi TAI organisaation nimi on pakollinen. Jos henkilön nimikentät täytetty kyseessä henkilö. Muutoin organisaatio. Jos molemmat siis ilmaistu kyseessä henkilö organisaatio tiedolla täydennettynä.


Table RealEstate

Asiakirjan kiinteistö

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kiinteistön tunniste
* RegisterUnitId TEXT Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123.
* RealEstateName TEXT Kiinteistön nimi
* MunicipalityNumber INTEGER Kiinteistön sijaintikunnan numero
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
Indexes
pk_RealEstate Primary Key ON id Kiinteistön perusavain
idx_realEstate_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
Foreign Key
fk_Document DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Referring Foreign Key
fk_RealEstate_Payee id ↙ ❏ Payee(RealEstateId) Viiteavain kiinteistöön
fk_RealEstate id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateId) Viiteavain kiinteistöön
fk_RealEstate_Stand id ↙ ❏ Stand(RealEstateId) Viiteavain kiinteistöön
Constraints
  check_registerUnitId_length length(RegisterUnitId) IN (14, 18) Varmistaa, että kiinteistötunnus on oikeassa muodossa: 14 merkkiä = määräalaton tai 18 merkkiä = määräalallinen


Table RealEstateOwner

Tauluun lisätään asiakirjalla hakijoiksi olevat kiinteistön omistavat henkilöt tai organisaatiot. Jakamattomia kuolinpesän tai verotusyhtymän ollessa hakijana, ei jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää lisätä tähän tauluun, vaan ainoastaan hakijoiksi.
Hakijan ollessa verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tauluun syötetään verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaiden tiedot. Verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä itsessään ei ole kiinteistön omistaja,
vaan omistajia ovat verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaat.
Jos hakija on hallintaoikeuden haltija, merkitään henkilö myös tähän. Kiinteistön omistajia ei tällöin merkitä.

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kiinteistön omistajan tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite
  PostalCode TEXT Postinumero.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköposti
* ApplierId INTEGER Viiteavain hakijaan
Indexes
pk_RealEstateOwner Primary Key ON id Kiinteistön omistajan perusavain
idx_realEstateOwner_applierId Index ON ApplierId Indeksi hakijoihin
Foreign Key
fk_Applier_Owner ApplierId ↗ ❏ Applier(id) Viiteavain hakijaan
Referring Foreign Key
fk_RealEstateOwner id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateOwnerId) Viiteavain kiinteistön omistajaan
Constraints
  check_person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty. Tarkistuksen ulkopuolelle jää tilanne, jossa henkilölle ilmaistaan myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_organization_name_and_id (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja Y-tunnus pitää olla täytettynä TAI Y-tunnus voi olla täytettynä. Pelkän Y-tunnuksen voi ilmaista, kun henkilölle on myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_person_or_organization (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL) Henkilön etunimi ja sukunimi TAI organisaation nimi on pakollinen. Jos henkilön nimikentät täytetty kyseessä henkilö. Muutoin organisaatio. Jos molemmat siis ilmaistu kyseessä henkilö organisaatio tiedolla täydennettynä.


Table RealEstateRealEstateOwner

Omistajan ja kiinteistön välinen side

IdxColumn NameDefinitionDescription
* RealEstateId INTEGER Viiteavain kiinteistöön
* RealEstateOwnerId INTEGER Viiteavain kiinteistön omistajaan
* OwningShare REAL Annetaan maanomistajan omistusosuus kiinteistöstä prosenttilukuna yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hakijana on hallintaoikeuden haltija, merkitään hallintaoikeuden haltija maanomistajaksi ja kiinteistön omistusosuudeksi merkitään 0%.
* OwningType INTEGER Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia, aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto.
0 = Muu
1 = Verotusyhtymä
2 = Jakamaton kuolinpesä
3 = Puolisot yhdessä
4 = Yksinomistus
5 = Yhteismetsä
6 = Osakeyhtiö
7 = Säätiö
Indexes
pk_RealEstateRealEstateOwner Primary Key ON RealEstateId, RealEstateOwnerId Omistajuuden perusavain
idx_realEstateRealEstateOwner_realEstateOwnerId Index ON RealEstateOwnerId Indeksi kiinteistönomistajiin
Foreign Key
fk_RealEstate RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) Viiteavain kiinteistöön
fk_RealEstateOwner RealEstateOwnerId ↗ ❏ RealEstateOwner(id) Viiteavain kiinteistön omistajaan
Constraints
  check_owningtype_share (OwningType = 4 AND OwningShare = 100) OR (OwningType = 3 AND OwningShare < 100) OR (OwningType BETWEEN 0 AND 7) Varmistaa, että omistusosuus on ilmoitettu oikein omistustyyppiin nähden.


Table Sender

Asiakirjan laatija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiakirjan laatijan tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Laatijan työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Laatijan työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Sender Primary Key ON id Laatijan perusavain
uk_sender_documentId Unique Key ON DocumentId Dokumentilla on vain yksi lähettäjä.
Foreign Key
fk_Document_Sender DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain asiakirjaan
Constraints
  check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa, että henkilön minimitiedot annettu.


Table Stand

Kuvio

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kuvion tunniste
  geometry VARCHAR
* Area REAL Kuvion pinta-ala hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna.
* StandNumber TEXT Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna
* StandReference TEXT Kuvioviite
* WorkCode INTEGER DEFAULT 30 Työlaji
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* RealEstateId INTEGER Viiteavain kiinteistöön
* SmallUnprocessedAreasLeft BOOLEAN Vakuutus siitä, onko kuviolle jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä.
Vastataan kyllä, jos kuviolle on jätetty pienialaisia luonnontilaan jääviä alueita, riistatiheikköjä tai säästöpuuryhmiä.
* MeanHeight REAL Ilmoitetaan kuvion puuston artitmeettinen keskipituus 0,1 m tarkkuudella.
Indexes
pk_Stand Primary Key ON id Kuvion perusavain
idx_stand_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
idx_stand_realEstateId Index ON RealEstateId Indeksi kiinteistöihin
Foreign Key
fk_Document_Stand DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain asiakirjaan
fk_RealEstate_Stand RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) Viiteavain kiinteistöön
Referring Foreign Key
fk_Cost_Stand id ↙ ❏ Cost(StandId) Viiteavain kuvioon
fk_Stand_Stratum id ↙ ❏ Stratum(StandId) Viiteavain kuvioon
Constraints
  check_workcode WorkCode = 30 Varmistaa, että työlajina on nuoren metsän hoito.


Table Stratum

Puusto-osite

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Puusto-ositteen tunniste
* TreeSpecies INTEGER Puulajiositteen puulaji
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0
* StemCount INTEGER Puulajiositteen runkoluku, runkoa hehtaarilla.
* StandId INTEGER Viiteavain kuvioon
  MeanDiameter REAL Ilmoitetaan puuston pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta puulajeittain 0,1 cm tarkkuudella.
Tieto on vapaaehtoinen.
Indexes
pk_Stratum Primary Key ON id Puusto-ositteen perusavain
idx_stratum_standId Index ON StandId Indeksi kuvioihin
Foreign Key
fk_Stand_Stratum StandId ↗ ❏ Stand(id) Viiteavain kuvioon