Main Layout

U Main Layout Comments as mouse-over tips, zoom and pan.Read column and table comments by hovering the columns and tables. Zoom with CTRL+whell mouse button, pan by dragging the diagram with the right-mouse button by DbSchema.com - Wise CodersDbSchema is an universal database designer. DbSchema has a free Community Edition. Terveyslannoitus-hakemus 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon StandId 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner_Applier RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner_Applier RealEstateOwner ref Applier ( ApplierId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan ApplierId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateRealEstateOwner ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistön omistajaan 🔗 Foreign Key fk_RealEstateOwner RealEstateRealEstateOwner ref RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistön omistajaan RealEstateOwnerId 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön RealEstateId ApplierTable Default.Applier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan hakija 🔑 Pk pk_Applier ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan perusavain.id⧉ id * integer ↙ RealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan yksilöivä tunniste INTEGER🔗 Referred by RealEstateOwner ( ApplierId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 idx_applier_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Applier( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) PartnersApprove⧉ PartnersApprove boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hakevat tukea ja hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan kyllä, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa. Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2. BOOLEAN PartnersNotified⧉ PartnersNotified integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu. Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0 INTEGER PartnersNotNotifiedJustification⧉ PartnersNotNotifiedJustification text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified = 1. Max. 5000 merkkiä. TEXT(5000) PartnersAdvicedToAnswer⧉ PartnersAdvicedToAnswer integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Jos osakkaille ei ole varattu mahdollisuutta ilmoittaa kielteistä kantaansa, valitaan koodiarvoksi 1. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista. Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu. Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0 INTEGER NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona. BOOLEAN ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative⧉ ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tukea hakevan yhteisön tai yhtymän tai toiminnan pääasiallinen tarkoitus on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen ja yhteisössä, yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä. Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1, 2 tai 5. Myös tapauksissa, joissa vain osa yhteisön, yhtymän ja kuolinpesän osakkaista hakee tukea, annetaan tämä osakkaiden tautalla olevaa yhteisomistusta koskeva vakuutus. Jos kyseessä on yhteisö, jolle ei löydy hakijan tyyppi -koodistosta kuvaavaa arvoa merkitään hakijan tyyppi -kohtaan arvoksi 0 (Muu) ja täytetään tämä kenttä. BOOLEAN ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation⧉ ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta. Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- tai metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta. Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6. BOOLEAN ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest⧉ ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakijana oleva yhteismetsän osakaskunta on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän osakaskunta tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai sellainen yhteismetsä tai yhteisen alueen osakaskunta, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003. Pakollinen, jos hakija on yhteismetsän osakaskunta, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskunta, vastataan “kyllä”. Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen. BOOLEAN ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate⧉ ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen. BOOLEAN TroubledBusiness⧉ TroubledBusiness * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus onko hakija vaikeuksissa oleva yritys. Jos hakija ei ole vaikeuksissa oleva yritys, vastataan "ei". Kohtaan vastataan aina riippumatta hakijan tyypistä, eli myös esimerkiksi luonnolliset henkilöt käsitetään “yrityksiksi” tässä yhteydessä. Yrityksen kohdalla “vaikeuksissa oleminen” tarkoittaa, että yritys on asetettu yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi. Yksityishenkilön kohdalla “vaikeuksissa olo” tarkoittaa, että henkilö on hakenut velkajärjestelyä ja tuomioistuin ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä. BOOLEAN UndulyRecovery⧉ UndulyRecovery * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus onko hakija jättänyt noudattamatta komission päätöstä sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille sopimattoman tuen takaisinperinnästä. Jos hakija ei ole jättänyt noudattamatta komission päätöstä sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille sopimattoman tuen takaisinperinnästä vastataan "ei". BOOLEAN EUBigOrganizationOrOther⧉ EUBigOrganizationOrOther * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus onko hakija EU-lainsäädännössä tarkoitettu suuri yritys. Jos hakija ei ole EU lainsäädännössä tarkoitettu suuri yritys, niin vastataan "Ei". BOOLEAN ApplierType⧉ ApplierType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tyyppi. Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta. Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija. 0 - Muu 1 - Verotusyhtymä 2 - Jakamaton kuolinpesä 3 - Luonnollinen henkilö 4 - Yhteismetsä 5 - Osakeyhtiö 6 - Säätiö INTEGER AttorneyTable Default.Attorney ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan asiamies 🔑 Pk pk_Attorney ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen tunniste INTEGER FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 Unq uk_attorney_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentilla on vain yksi asiamies.DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Attorney( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) AuthorizationDate⧉ AuthorizationDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa. DATE BankAccountAuthorization⧉ BankAccountAuthorization boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle). BOOLEAN NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. BOOLEAN CostTable Default.Cost ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Terveyslannoituskustannus 🔑 Pk pk_Cost ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuksen perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuksen tunniste INTEGER CostType⧉ CostType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuslaji: 510 = Boorilannoitus (liuos) 511 = Boorilannoitus (rakeistettu) 512 = Tuhkalannoitus INTEGER 🔍 idx_cost_standId ( StandId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kuvioihinStandId⧉ StandId * integer ↗ Cost( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon INTEGER🔗 References Stand ( StandId -> id ) WorkAmount⧉ WorkAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata kuvion geometrian pinta-alaa. REAL DocumentTable Default.Document ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirja (Terveyslannoitus-rahoitushakemus) 🔑 Pk pk_Document ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan perusavainid⧉ id * integer ↙ Applier( id ) ↙ Attorney( id ) ↙ RealEstate( id ) ↙ Sender( id ) ↙ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan tunniste INTEGER🔗 Referred by Applier ( DocumentId -> id ) Referred by Attorney ( DocumentId -> id ) Referred by RealEstate ( DocumentId -> id ) Referred by Sender ( DocumentId -> id ) Referred by Stand ( DocumentId -> id ) DocumentReference⧉ DocumentReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitusviite Lähettäjän generoima asiakirjatunniste. TEXT CustomerReference⧉ CustomerReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille. TEXT OtherPublicSubsidy⧉ OtherPublicSubsidy * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki. 1 = On saanut 2 = On hakenut 3 = Ei ole saanut, eikä hakenut INTEGER Language⧉ Language * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kielikoodi "fi" tai "sv". Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä. TEXT SentDate⧉ SentDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan lähetyspäivämäärä DATE FinancingType⧉ FinancingType * integer default 13 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rahoitustyyppi Terveyslannoituksella aina 13 - Metka INTEGER WorkStartDate⧉ WorkStartDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn suunniteltu alkamispäivämäärä DATE WorkEndDate⧉ WorkEndDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työn suunniteltu päättymispäivämäärä DATE FinancingActWorkGroup⧉ FinancingActWorkGroup * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlajiryhmä Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus INTEGER UpdatePreviousMessage⧉ UpdatePreviousMessage * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Korvaava viesti. Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa. BOOLEAN CoOperationProject⧉ CoOperationProject * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä". Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. Poikkeuksena aviopuolisoiden ollessa hakijana hakemuksella voi olla kiinteistöjä joilla avioparin omistusosuudet eroavat kiinteistöjen välillä ilman että kyseessä on yhteishanke. Huom! Merkitsemällä hankkeen yhteishankkeeksi asiamies vakuuttaa, että hankkeeseen osallistuvat yksityiset maanomistajat ovat sitoutuneet toteuttamaan hankkeen. BOOLEAN FertilizationTime⧉ FertilizationTime * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoituksen suunniteltu ajankohta 1 = Maan ollessa sula 2 = Maan ollessa jäässä Suomi.fi - Koodistot URI: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/lannoitteen_levitysajankohta-v_1_0 INTEGER BoronGrowthDisturbance⧉ BoronGrowthDisturbance boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että kohdealueen puustossa on havaittavissa boorin puutoksesta kertovia kasvuhäiriöitä. Jos on, vastataan "kyllä". Vastataan ainostaan hankkeilla, joissa käytetään boorilannoitetta. BOOLEAN GroundWatersConsidered⧉ GroundWatersConsidered * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon pohjavesialueet tarvittavalla tavalla. Jos on otettu huomioon, vastataan "kyllä". BOOLEAN WaterPollutionControlMeasures⧉ WaterPollutionControlMeasures * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että hankkeen suunnitelussa on otettu huomioon tarpeelliset vesiensuojelutoimenpiteet. Jos on, vastataan "kyllä". BOOLEAN LoggingNeeds⧉ LoggingNeeds * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että kohdealueella ei ole merkittäviä hakkuutarpeita. Vastausohjeet: Jos merkittäviä hakkuutarpeita ei ole, vastataan "kyllä". Jos merkittäviä hakkuutarpeita on, vastataan "ei". BOOLEAN EssentialForestryDone⧉ EssentialForestryDone * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus siitä, että kohdealueella on huolehdittu tarpeellisista metsänhoitotöistä. Jos on huolehdittu, vastataan "kyllä". BOOLEAN PowerPlantAshEligibility⧉ PowerPlantAshEligibility boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Vakuutus voimalaitostuhkan vaatimustenmukaisuudesta. Kohtaan vastataan, jos lannoituskohteella käytetään voimalaitostuhkavalmistetta. Vastataan "kyllä", mikäli lannoitevalmiste täyttää lannoitteelta vaadittavat hivenainepitoisuudet. BOOLEAN SubsidyAmount⧉ SubsidyAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan hankkeelle haettavan tuen määrä. REAL FertilizerSpreadMethod⧉ FertilizerSpreadMethod * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Valitaan lannoiteen levitystapa, joko lentolevitys tai maalevitys. Jos hankkeella käytetään molempia tapoja, valitaan "lento". 1 = Maa 2 = Lento INTEGER NutrientAnalysisDone⧉ NutrientAnalysisDone * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tieto ravinneanalyysistä. Jos lannoituskohteella on tehty ravinneanalyysi, vastataan "kyllä", jos ei ole niin vastataan "ei". Ravinneanalyysi toimitetaan erikseen Metsäkeskukseen. BOOLEAN DocumentType⧉ DocumentType * integer default 1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan tyyppi 1 = Rahoitushakemus 2 = Toteutusilmoitus INTEGER AdditionalInformation⧉ AdditionalInformation text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainoastaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista. Max. 5000 merkkiä. TEXT(5000) RealEstateTable Default.RealEstate ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan kiinteistö 🔑 Pk pk_RealEstate ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön perusavainid⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) ↙ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön tunniste INTEGER🔗 Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId -> id ) Referred by Stand ( RealEstateId -> id ) RegisterUnitId⧉ RegisterUnitId * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123. TEXT RealEstateName⧉ RealEstateName * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön nimi TEXT MunicipalityNumber⧉ MunicipalityNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön sijaintikunnan numero INTEGER 🔍 idx_realEstate_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ RealEstate( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) CostEvaluation⧉ CostEvaluation * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan hankkeen tuen laskemisen perusteena olevat kustannukset. REAL RealEstateOwnerTable Default.RealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tauluun lisätään asiakirjalla hakijoiksi olevat kiinteistön omistavat henkilöt tai organisaatiot. Jakamattomia kuolinpesän tai verotusyhtymän ollessa hakijana, ei jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää lisätä tähän tauluun, vaan ainoastaan hakijoiksi. Hakijan ollessa verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tauluun syötetään verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaiden tiedot. Verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä itsessään ei ole kiinteistön omistaja, vaan omistajia ovat verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaat. Jos hakija on hallintaoikeuden haltija, merkitään henkilö myös tähän. Kiinteistön omistajia ei tällöin merkitä. 🔑 Pk pk_RealEstateOwner ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön omistajan perusavainid⧉ id * integer ↙ RealEstateRealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön omistajan tunniste INTEGER🔗 Referred by RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköposti TEXT(320) 🔍 idx_realEstateOwner_applierId ( ApplierId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi hakijoihinApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ RealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan INTEGER🔗 References Applier ( ApplierId -> id ) RealEstateRealEstateOwnerTable Default.RealEstateRealEstateOwner ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajan ja kiinteistön välinen side 🔑 Pk pk_RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajuuden perusavainRealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön INTEGER🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔑 Pk pk_RealEstateRealEstateOwner ( RealEstateId, RealEstateOwnerId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Omistajuuden perusavain🔍 idx_realEstateRealEstateOwner_realEstateOwnerId ( RealEstateOwnerId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kiinteistönomistajiinRealEstateOwnerId⧉ RealEstateOwnerId * integer ↗ RealEstateRealEstateOwner( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistön omistajaan INTEGER🔗 References RealEstateOwner ( RealEstateOwnerId -> id ) OwningShare⧉ OwningShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan maanomistajan omistusosuus kiinteistöstä prosenttilukuna yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hakijana on hallintaoikeuden haltija, merkitään hallintaoikeuden haltija maanomistajaksi ja kiinteistön omistusosuudeksi merkitään 0%. REAL OwningType⧉ OwningType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia, aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto. 0 = Muu 1 = Verotusyhtymä 2 = Jakamaton kuolinpesä 3 = Puolisot yhdessä 4 = Yksinomistus 5 = Yhteismetsä 6 = Osakeyhtiö 7 = Säätiö INTEGER SenderTable Default.Sender ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatija 🔑 Pk pk_Sender ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatijan tunniste INTEGER FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 Unq uk_sender_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentilla on vain yksi lähettäjä.DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Sender( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. BOOLEAN StandTable Default.Stand ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Terveyslannoituskuvio 🔑 Pk pk_Stand ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion perusavainid⧉ id * integer ↙ Cost( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion tunniste INTEGER🔗 Referred by Cost ( StandId -> id ) geometry⧉ geometry varchar VARCHAR Area⧉ Area * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan kuvion geometrian pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna. REAL StandNumber⧉ StandNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna. TEXT StandReference⧉ StandReference * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvioviite TEXT WorkCode⧉ WorkCode * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus INTEGER 🔍 idx_stand_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) 🔍 idx_stand_realEstateId ( RealEstateId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kiinteistöihinRealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön INTEGER🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) SoilType⧉ SoilType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maalaji Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/maalaji-v_1_0 (Metsäkeskuksen ylläpitämä metsärekisteri) INTEGER DevelopmentClass⧉ DevelopmentClass * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kehitysluokka Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/kehitysluokka-v_1_0 (Metsäkeskuksen ylläpitämä metsärekisteri) TEXT TreeVolume⧉ TreeVolume integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puuston määrä, kuutiota hehtaarilla, pakollinen, jos kuvion kehitysluokka on muu kuin T1 tai T2. INTEGER TreeHeight⧉ TreeHeight real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puuston pituus. Pakollinen, jos kuvion kehitysluokka on T1 tai T2. REAL MainTreeSpecies⧉ MainTreeSpecies * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Pääpuulaji Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0 (Metsäkeskuksen ylläpitämä metsärekisteri) INTEGER FertilizerProduct⧉ FertilizerProduct * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmiste: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=lannoitevalmisteet-v_1_0 INTEGER EstimatedFertilizerAmount⧉ EstimatedFertilizerAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla. Jos yli 100 (l tai kg), niin 10 (l tai kg) tarkkuudella Jos yli 1000 (l tai kg), niin 100 (l tai kg) tarkkuudella REAL AverageDrainageDitchDepth⧉ AverageDrainageDitchDepth * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitetaan kuvion kuivatusojien keskisyvyys metreinä 0,1 m tarkkuudella. Jos kuviolla ei ole kuivatusojia, annetaan arvoksi 0. REAL

Table Applier

Asiakirjan hakija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Hakijan yksilöivä tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio.
Max. 200 merkkiä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain dokumenttiin
  PartnersApprove BOOLEAN Vakuutus, että kaikki yhteisomistajat hakevat tukea ja hyväksyvät tuen hakemisen. Vaihtoehdot ovat "kyllä" ja "ei". Tähän kohtaan vastataan kyllä, jos hakijana on verotusyhtymä tai kuolinpesä ja kaikki osakkaat ovat mukana hankkeessa.
Pakollinen, jos hakijan tyyppi on 1 tai 2.
  PartnersNotified INTEGER Selvitys, miten hakijat ovat ilmoittaneet alueen hoitotyöstä muille yhteisomistajille ja neuvoneet heitä ilmoittamaan mahdollisen kielteinen kantansa toimenpiteeseen.
Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersAdvicedToAnswer-kenttään on vastattu.
Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0
  PartnersNotNotifiedJustification TEXT(5000) Perustelut, miksi muille osakkaille ei ole ilmoitettu hankkeesta. vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified = 1.

Max. 5000 merkkiä.
  PartnersAdvicedToAnswer INTEGER Selvitys, miten muiden osakkaiden mahdollinen kielteinen kanta on ollut mahdollista ilmoittaa. Jos osakkaille ei ole varattu mahdollisuutta ilmoittaa kielteistä kantaansa, valitaan koodiarvoksi 1. Vastataan ainoastaan silloin, kun hakijana on vain osa verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaista.
Pakollinen, jos PartnersNotified-kenttään on vastattu.
Koodisto: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=yhteisomistajat_hyvaksynta_ilmoitustapa-v_1_0
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona.
  ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative BOOLEAN Vakuutus, että tukea hakevan yhteisön tai yhtymän tai toiminnan pääasiallinen tarkoitus on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen ja yhteisössä,
yhtymässä tai kuolinpesässä osakkaina on vain luonnollisia henkilöitä.
Pakollinen, jos hakija on verotusyhtymä, kuolinpesä tai yhteisö eli jos hakijan tyyppi on 1, 2 tai 5.
Myös tapauksissa, joissa vain osa yhteisön, yhtymän ja kuolinpesän osakkaista hakee tukea, annetaan tämä osakkaiden tautalla olevaa yhteisomistusta koskeva vakuutus.
Jos kyseessä on yhteisö, jolle ei löydy hakijan tyyppi -koodistosta kuvaavaa arvoa merkitään hakijan tyyppi -kohtaan arvoksi 0 (Muu) ja täytetään tämä kenttä.
  ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation BOOLEAN Vakuutus, että maatila- ja metsätalous muodostaa pääosan tukea hakevan säätiön toiminnasta.
Vastataan "kyllä", jos tukea hakevan säätiön maatila- tai metsätalous muodostaa pääosan säätiön toiminnasta.
Pakollinen, jos tukea hakee säätiö, eli hakijan tyyppi on 6.
  ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakijana oleva yhteismetsän osakaskunta on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän osakaskunta tai yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskunta, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai sellainen yhteismetsä tai yhteisen alueen osakaskunta, joka on muodostettu ennen 1 päivää maaliskuuta 2003.
Pakollinen, jos hakija on yhteismetsän osakaskunta, eli jos hakijan tyyppi on 4. Jos hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 1 momentin kohdassa 5 tarkoitettu yhteismetsän tai yhteisen alueen osakaskunta, vastataan “kyllä”.
Jos hakija on muu osakaskunta kuin yhteismetsän osakaskunta (valittu hakijan tyyppi = 0), niin kohtaan vastataan, mutta kenttä ei ole pakollinen.
  ApplierHasAtLeast50PercentOwnershipOfRealEstate BOOLEAN Vakuutus, että tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ainoastaan silloin kun tukea hakee luonnollinen henkilö, joka omistaa vähintään 50 prosenttia kiinteistöstä, jolla tuettava kohde sijaitsee, yhdessä yhtiön kanssa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
Vastataan ”kyllä”, mikäli tuen hakija on kannustejärjestelmälain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu luonnollinen henkilö, joka omistaa kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa, ja hänen omistusosuutensa kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen.
* TroubledBusiness BOOLEAN Vakuutus onko hakija vaikeuksissa oleva yritys. Jos hakija ei ole vaikeuksissa oleva yritys, vastataan "ei".
Kohtaan vastataan aina riippumatta hakijan tyypistä, eli myös esimerkiksi luonnolliset henkilöt käsitetään “yrityksiksi” tässä yhteydessä.
Yrityksen kohdalla “vaikeuksissa oleminen” tarkoittaa, että yritys on asetettu
yrityssaneeraus- tai konkurssimenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi.
Yksityishenkilön kohdalla “vaikeuksissa olo” tarkoittaa, että henkilö on hakenut
velkajärjestelyä ja tuomioistuin ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä.
* UndulyRecovery BOOLEAN Vakuutus onko hakija jättänyt noudattamatta komission päätöstä sääntöjenvastaisen ja sisämarkkinoille sopimattoman tuen takaisinperinnästä.
Jos hakija ei ole jättänyt noudattamatta komission päätöstä sääntöjenvastaisen ja
sisämarkkinoille sopimattoman tuen takaisinperinnästä vastataan "ei".
* EUBigOrganizationOrOther BOOLEAN Vakuutus onko hakija EU-lainsäädännössä tarkoitettu suuri yritys.
Jos hakija ei ole EU lainsäädännössä tarkoitettu suuri yritys, niin vastataan "Ei".
* ApplierType INTEGER Hakijan tyyppi.
Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta.
Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija.

0 - Muu
1 - Verotusyhtymä
2 - Jakamaton kuolinpesä
3 - Luonnollinen henkilö
4 - Yhteismetsä
5 - Osakeyhtiö
6 - Säätiö
Indexes
pk_Applier Primary Key ON id Hakijan perusavain.
idx_applier_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
Foreign Key
fk_Document_Applier DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Referring Foreign Key
fk_RealEstateOwner_Applier id ↙ ❏ RealEstateOwner(ApplierId) Viiteavain hakijaan
Constraints
  check_person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty. Tarkistuksen ulkopuolelle jää tilanne, jossa henkilölle ilmaistaan myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_organization_name_and_id (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja Y-tunnus pitää olla täytettynä TAI Y-tunnus voi olla täytettynä. Pelkän Y-tunnuksen voi ilmaista, kun henkilölle on myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL) Varmistaa yhteystietojen pakollisuudet. Joko sähköposti tai osoitetiedot on oltava syötetty.
  check_type ApplierType BETWEEN 0 AND 6 Varmistaa, että hakija tyyppi on jokin arvoista 0-6.
  check_partnersApprove (PartnersApprove IS NOT NULL AND ApplierType IN (1, 2)) OR (PartnersApprove IS NULL AND ApplierType NOT IN (1, 2)) Varmistaa, että yhteisomistajiin liittyvät vakuutukset ovat täytetty hakijan tyypin mukaan.
  check_type_and_assurances (ApplierType = 6 AND ApplierIsMainlyAgricultureOrForestryFoundation IS NOT NULL) OR (ApplierType = 4 AND ApplierIsMetkaSubsidyEligibleCommonForest IS NOT NULL) OR (ApplierType IN (1, 2, 5) AND ApplierIsAgricultureOrForestryCooperative IS NOT NULL) OR(ApplierType IN (0, 3)) Varmistaa hakijan tyypin mukaiset vakuutus-pakollisuudet.
  check_person_or_organization (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL) Henkilön etunimi ja sukunimi TAI organisaation nimi on pakollinen. Jos henkilön nimikentät täytetty kyseessä henkilö. Muutoin organisaatio. Jos molemmat siis ilmaistu kyseessä henkilö organisaatio tiedolla täydennettynä.


Table Attorney

Asiakirjan asiamies

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiamiehen tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Asiamiehen puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain dokumenttiin
* AuthorizationDate DATE Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa.
  BankAccountAuthorization BOOLEAN Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle).
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Indexes
pk_Attorney Primary Key ON id Asiamiehen perusavain
uk_attorney_documentId Unique Key ON DocumentId Dokumentilla on vain yksi asiamies.
Foreign Key
fk_Document_Attorney DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Constraints
  check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa, että henkilön minimitiedot annettu.


Table Cost

Terveyslannoituskustannus

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kustannuksen tunniste
* CostType INTEGER Kustannuslaji:
510 = Boorilannoitus (liuos)
511 = Boorilannoitus (rakeistettu)
512 = Tuhkalannoitus
* StandId INTEGER Viiteavain kuvioon
* WorkAmount REAL Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata kuvion geometrian pinta-alaa.
Indexes
pk_Cost Primary Key ON id Kustannuksen perusavain
idx_cost_standId Index ON StandId Indeksi kuvioihin
Foreign Key
fk_Cost_Stand StandId ↗ ❏ Stand(id) Viiteavain kuvioon


Table Document

Asiakirja (Terveyslannoitus-rahoitushakemus)

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiakirjan tunniste
  DocumentReference TEXT Ilmoitusviite
Lähettäjän generoima asiakirjatunniste.
  CustomerReference TEXT Asiakasviite,
voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille.
* OtherPublicSubsidy INTEGER Ilmoitetaan mahdollisesti kohteelle kyseisen toimenpiteen toteuttamiseen saatu tai haettu muu julkinen tuki.
1 = On saanut
2 = On hakenut
3 = Ei ole saanut, eikä hakenut
* Language TEXT Kielikoodi "fi" tai "sv".
Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä.
* SentDate DATE Asiakirjan lähetyspäivämäärä
* FinancingType INTEGER DEFAULT 13 Rahoitustyyppi
Terveyslannoituksella aina 13 - Metka
* WorkStartDate DATE Työn suunniteltu alkamispäivämäärä
* WorkEndDate DATE Työn suunniteltu päättymispäivämäärä
* FinancingActWorkGroup INTEGER DEFAULT 50 Työlajiryhmä
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* UpdatePreviousMessage BOOLEAN Korvaava viesti.
Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa.
* CoOperationProject BOOLEAN Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä".
Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. Poikkeuksena aviopuolisoiden ollessa hakijana hakemuksella voi olla kiinteistöjä joilla avioparin omistusosuudet eroavat kiinteistöjen välillä ilman että kyseessä on yhteishanke.
Huom! Merkitsemällä hankkeen yhteishankkeeksi asiamies vakuuttaa, että hankkeeseen osallistuvat yksityiset maanomistajat ovat sitoutuneet toteuttamaan hankkeen.
* FertilizationTime INTEGER Lannoituksen suunniteltu ajankohta
1 = Maan ollessa sula
2 = Maan ollessa jäässä

Suomi.fi - Koodistot
URI: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/lannoitteen_levitysajankohta-v_1_0
  BoronGrowthDisturbance BOOLEAN Vakuutus siitä, että kohdealueen puustossa on havaittavissa boorin puutoksesta kertovia kasvuhäiriöitä.
Jos on, vastataan "kyllä". Vastataan ainostaan hankkeilla, joissa käytetään boorilannoitetta.
* GroundWatersConsidered BOOLEAN Vakuutus siitä, että hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon pohjavesialueet tarvittavalla tavalla. Jos on otettu huomioon, vastataan "kyllä".
* WaterPollutionControlMeasures BOOLEAN Vakuutus siitä, että hankkeen suunnitelussa on otettu huomioon tarpeelliset vesiensuojelutoimenpiteet. Jos on, vastataan "kyllä".
* LoggingNeeds BOOLEAN Vakuutus siitä, että kohdealueella ei ole merkittäviä hakkuutarpeita.
Vastausohjeet:
Jos merkittäviä hakkuutarpeita ei ole, vastataan "kyllä".
Jos merkittäviä hakkuutarpeita on, vastataan "ei".
* EssentialForestryDone BOOLEAN Vakuutus siitä, että kohdealueella on huolehdittu tarpeellisista metsänhoitotöistä. Jos on huolehdittu, vastataan "kyllä".
  PowerPlantAshEligibility BOOLEAN Vakuutus voimalaitostuhkan vaatimustenmukaisuudesta. Kohtaan vastataan, jos lannoituskohteella käytetään voimalaitostuhkavalmistetta.
Vastataan "kyllä", mikäli lannoitevalmiste täyttää lannoitteelta vaadittavat hivenainepitoisuudet.
* SubsidyAmount REAL Ilmoitetaan hankkeelle haettavan tuen määrä.
* FertilizerSpreadMethod INTEGER Valitaan lannoiteen levitystapa, joko lentolevitys tai maalevitys. Jos hankkeella käytetään molempia tapoja, valitaan "lento".
1 = Maa
2 = Lento
* NutrientAnalysisDone BOOLEAN Tieto ravinneanalyysistä.
Jos lannoituskohteella on tehty ravinneanalyysi, vastataan "kyllä", jos ei ole niin vastataan "ei".
Ravinneanalyysi toimitetaan erikseen Metsäkeskukseen.
* DocumentType INTEGER DEFAULT 1 Asiakirjan tyyppi
1 = Rahoitushakemus
2 = Toteutusilmoitus
  AdditionalInformation TEXT(5000) Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainoastaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista.
Max. 5000 merkkiä.
Indexes
pk_Document Primary Key ON id Asiakirjan perusavain
Referring Foreign Key
fk_Document_Applier id ↙ ❏ Applier(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document_Attorney id ↙ ❏ Attorney(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document id ↙ ❏ RealEstate(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document_Sender id ↙ ❏ Sender(DocumentId) Viiteavain asiakirjaan
fk_Document_Stand id ↙ ❏ Stand(DocumentId) Viiteavain asiakirjaan
Constraints
  check_language UPPER(Language) IN (UPPER('fi'), UPPER('sv')) Kielen tarkistus
  check_fertilizationTime FertilizationTime IN (1, 2) Lannoitusajankohdan tarkistus
  check_financingtype FinancingType = 13 Rahoitustyypin tarkistus
  check_financingactworkgroup FinancingActWorkGroup = 50 Työlajiryhmän tarkistus
  check_subsidyamount_>_0 SubsidyAmount > 0 Kokonaiskustannus pitää olla suurempi kuin 0
  check_fertilizationspreadmethod FertilizerSpreadMethod IN (1, 2) Lannoitteen levitystavan tarkistus
  check_documentType DocumentType = 1 Tyyppi pitää olla 1 - Rahoitushakemus
  check_otherPublicSubsidy OtherPublicSubsidy IN (1, 2, 3)


Table RealEstate

Asiakirjan kiinteistö

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kiinteistön tunniste
* RegisterUnitId TEXT Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123.
* RealEstateName TEXT Kiinteistön nimi
* MunicipalityNumber INTEGER Kiinteistön sijaintikunnan numero
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* CostEvaluation REAL Ilmoitetaan hankkeen tuen laskemisen perusteena olevat kustannukset.
Indexes
pk_RealEstate Primary Key ON id Kiinteistön perusavain
idx_realEstate_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
Foreign Key
fk_Document DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Referring Foreign Key
fk_RealEstate id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateId) Viiteavain kiinteistöön
fk_RealEstate_Stand id ↙ ❏ Stand(RealEstateId) Viiteavain kiinteistöön
Constraints
  check_registerUnitId_length length(RegisterUnitId) IN (14, 18) Varmistaa, että kiinteistötunnus on oikeassa muodossa: 14 merkkiä = määräalaton tai 18 merkkiä = määräalallinen.


Table RealEstateOwner

Tauluun lisätään asiakirjalla hakijoiksi olevat kiinteistön omistavat henkilöt tai organisaatiot. Jakamattomia kuolinpesän tai verotusyhtymän ollessa hakijana, ei jakamatonta kuolinpesää tai verotusyhtymää lisätä tähän tauluun, vaan ainoastaan hakijoiksi.
Hakijan ollessa verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä, tauluun syötetään verotusyhtymän tai kuolinpesän osakkaiden tiedot. Verotusyhtymä tai jakamaton kuolinpesä itsessään ei ole kiinteistön omistaja,
vaan omistajia ovat verotusyhtymän tai jakamattoman kuolinpesän osakkaat.
Jos hakija on hallintaoikeuden haltija, merkitään henkilö myös tähän. Kiinteistön omistajia ei tällöin merkitä.

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kiinteistön omistajan tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos osakas on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus, annetaan, jos osakkaalla on y-tunnus. Pakollinen, jos osakas on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite.
  PostalCode TEXT Postinumero.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköposti
* ApplierId INTEGER Viiteavain hakijaan
Indexes
pk_RealEstateOwner Primary Key ON id Kiinteistön omistajan perusavain
idx_realEstateOwner_applierId Index ON ApplierId Indeksi hakijoihin
Foreign Key
fk_RealEstateOwner_Applier ApplierId ↗ ❏ Applier(id) Viiteavain hakijaan
Referring Foreign Key
fk_RealEstateOwner id ↙ ❏ RealEstateRealEstateOwner(RealEstateOwnerId) Viiteavain kiinteistön omistajaan
Constraints
  check_person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty. Tarkistuksen ulkopuolelle jää tilanne, jossa henkilölle ilmaistaan myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_organization_name_and_id (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja Y-tunnus pitää olla täytettynä TAI Y-tunnus voi olla täytettynä. Pelkän Y-tunnuksen voi ilmaista, kun henkilölle on myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_person_or_organization (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL) Henkilön etunimi ja sukunimi TAI organisaation nimi on pakollinen. Jos henkilön nimikentät täytetty kyseessä henkilö. Muutoin organisaatio. Jos molemmat siis ilmaistu kyseessä henkilö organisaatio tiedolla täydennettynä.


Table RealEstateRealEstateOwner

Omistajan ja kiinteistön välinen side

IdxColumn NameDefinitionDescription
* RealEstateId INTEGER Viiteavain kiinteistöön
* RealEstateOwnerId INTEGER Viiteavain kiinteistön omistajaan
* OwningShare REAL Annetaan maanomistajan omistusosuus kiinteistöstä prosenttilukuna yhden desimaalin tarkkuudella. Jos hakijana on hallintaoikeuden haltija, merkitään hallintaoikeuden haltija maanomistajaksi ja kiinteistön omistusosuudeksi merkitään 0%.
* OwningType INTEGER Valitaan koodistoarvo, joka kuvaa kiinteistön omistusta. Esimerkiksi jos vain osa verotusyhtymän osakkaista on hakemassa tukea, valitaan omistusmuodoksi silti 1 = verotusyhtymä. Puolisoilla tarkoitetaan tässä avopuolisoita, jos heillä on yhteisiä lapsia, aviopuolisoita ja rekisteröityjä pareja. Saman omistuspohjan omaaville kiinteistöille on annettava sama omistusmuoto.
0 = Muu
1 = Verotusyhtymä
2 = Jakamaton kuolinpesä
3 = Puolisot yhdessä
4 = Yksinomistus
5 = Yhteismetsä
6 = Osakeyhtiö
7 = Säätiö
Indexes
pk_RealEstateRealEstateOwner Primary Key ON RealEstateId, RealEstateOwnerId Omistajuuden perusavain
idx_realEstateRealEstateOwner_realEstateOwnerId Index ON RealEstateOwnerId Indeksi kiinteistönomistajiin
Foreign Key
fk_RealEstate RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) Viiteavain kiinteistöön
fk_RealEstateOwner RealEstateOwnerId ↗ ❏ RealEstateOwner(id) Viiteavain kiinteistön omistajaan
Constraints
  check_owningtype_share (OwningType = 4 AND OwningShare = 100) OR (OwningType = 3 AND OwningShare < 100) OR (OwningType BETWEEN 0 AND 7) Varmistaa, että omistusosuus on ilmoitettu oikein omistustyyppiin nähden.


Table Sender

Asiakirjan laatija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiakirjan laatijan tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Laatijan työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Laatijan työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Indexes
pk_Sender Primary Key ON id Laatijan perusavain
uk_sender_documentId Unique Key ON DocumentId Dokumentilla on vain yksi lähettäjä.
Foreign Key
fk_Document_Sender DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain asiakirjaan
Constraints
  check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa, että henkilön minimitiedot annettu.


Table Stand

Terveyslannoituskuvio

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kuvion tunniste
  geometry VARCHAR
* Area REAL Ilmoitetaan kuvion geometrian pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna.
* StandNumber TEXT Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna.
* StandReference TEXT Kuvioviite
* WorkCode INTEGER DEFAULT 50 Työlaji
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* RealEstateId INTEGER Viiteavain kiinteistöön
* SoilType INTEGER Maalaji
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/maalaji-v_1_0 (Metsäkeskuksen ylläpitämä metsärekisteri)
* DevelopmentClass TEXT Kehitysluokka
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/kehitysluokka-v_1_0 (Metsäkeskuksen ylläpitämä metsärekisteri)
  TreeVolume INTEGER Puuston määrä, kuutiota hehtaarilla, pakollinen, jos kuvion kehitysluokka on muu kuin T1 tai T2.
  TreeHeight REAL Puuston pituus.
Pakollinen, jos kuvion kehitysluokka on T1 tai T2.
* MainTreeSpecies INTEGER Pääpuulaji
Koodisto: http://uri.suomi.fi/codelist/metsarek/paapuulaji-v_1_0 (Metsäkeskuksen ylläpitämä metsärekisteri)
* FertilizerProduct INTEGER Lannoitevalmiste:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=lannoitevalmisteet-v_1_0
* EstimatedFertilizerAmount REAL Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla.

Jos yli 100 (l tai kg), niin 10 (l tai kg) tarkkuudella
Jos yli 1000 (l tai kg), niin 100 (l tai kg) tarkkuudella
* AverageDrainageDitchDepth REAL Ilmoitetaan kuvion kuivatusojien keskisyvyys metreinä 0,1 m tarkkuudella. Jos kuviolla ei ole kuivatusojia, annetaan arvoksi 0.
Indexes
pk_Stand Primary Key ON id Kuvion perusavain
idx_stand_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
idx_stand_realEstateId Index ON RealEstateId Indeksi kiinteistöihin
Foreign Key
fk_Document_Stand DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain asiakirjaan
fk_RealEstate_Stand RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) Viiteavain kiinteistöön
Referring Foreign Key
fk_Cost_Stand id ↙ ❏ Cost(StandId) Viiteavain kuvioon
Constraints
  check_soilType SoilType IN (10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 80) Varmistaa, että maalaji on ilmaistu sallituilla koodeilla.
  check_developmentClass DevelopmentClass IN ('A0', 'S0', 'T1', 'T2', 'Y1', '02', '03', '04', '05', 'ER') Varmistaa, että kehityslaji on ilmaistu sallituilla koodeilla.
  check_mainTreeSpecies MainTreeSpecies BETWEEN 1 AND 30 Varmistaa, että pääpuulaji on ilmaistu sallituilla koodeilla.
  check_workcode WorkCode = 50 Varmistaa, että työlajina on lannoitus.
  check_drainage_depth_positive AverageDrainageDitchDepth >= 0 Varmistaa, että ojien syvyys on sallituissa rajoissa.
  check_stand_treedata_and_developmentClass (DevelopmentClass IN ('T1', 'T2') AND TreeHeight IS NOT NULL) OR (DevelopmentClass NOT IN ('T1', 'T2') AND TreeVolume IS NOT NULL) Varmistaa, että kehitysluokkiin perustuvat minimitiedot on annettu puustosta.