Main Layout

U Main Layout Comments as mouse-over tips, zoom and pan.Read column and table comments by hovering the columns and tables. Zoom with CTRL+whell mouse button, pan by dragging the diagram with the right-mouse button by DbSchema.com - Wise CodersDbSchema is an universal database designer. DbSchema has a free Community Edition. Terveyslannoitus-ilmoitus 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document_Applier Applier ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document_Attorney Attorney ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon 🔗 Foreign Key fk_Cost_Stand Cost ref Stand ( StandId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon StandId 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan 🔗 Foreign Key fk_Document_Payee Payee ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Payee Payee ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Payee Payee ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin 🔗 Foreign Key fk_Document RealEstate ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateApplier ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön 🔗 Foreign Key fk_RealEstate RealEstateApplier ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön RealEstateId 🔗 Foreign Key fk_Applier RealEstateApplier ref Applier ( ApplierId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan 🔗 Foreign Key fk_Applier RealEstateApplier ref Applier ( ApplierId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan ApplierId 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan 🔗 Foreign Key fk_Document_Sender Sender ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan DocumentId 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan 🔗 Foreign Key fk_Document_Stand Stand ref Document ( DocumentId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan DocumentId 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön 🔗 Foreign Key fk_RealEstate_Stand Stand ref RealEstate ( RealEstateId -> id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön RealEstateId ApplierTable Default.Applier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan hakija 🔑 Pk pk_Applier ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan perusavainid⧉ id * integer ↙ RealEstateApplier( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tunniste INTEGER🔗 Referred by RealEstateApplier ( ApplierId -> id ) FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio. Max. 200 merkkiä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 idx_applier_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Applier( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto. Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona. BOOLEAN ApplierType⧉ ApplierType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan tyyppi. Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta. Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija. 0 - Muu 1 - Verotusyhtymä 2 - Jakamaton kuolinpesä 3 - Luonnollinen henkilö 4 - Yhteismetsä 5 - Osakeyhtiö 6 - Säätiö INTEGER AttorneyTable Default.Attorney ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan asiamies 🔑 Pk pk_Attorney ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen tunniste INTEGER FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiamiehen työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 Unq uk_attorney_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentilla on vain yksi asiamies.DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Attorney( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain dokumenttiin INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) AuthorizationDate⧉ AuthorizationDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa. DATE BankAccountAuthorization⧉ BankAccountAuthorization boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle). BOOLEAN NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto BOOLEAN CostTable Default.Cost ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Terveyslannoituskustannus 🔑 Pk pk_Cost ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuksen perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuksen tunniste INTEGER CostType⧉ CostType * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kustannuslaji: 510 = Boorilannoitus (liuos) 511 = Boorilannoitus (rakeistettu) 512 = Tuhkalannoitus INTEGER 🔍 idx_cost_standId ( StandId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kuvioihinStandId⧉ StandId * integer ↗ Cost( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kuvioon INTEGER🔗 References Stand ( StandId -> id ) WorkAmount⧉ WorkAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata geometrian pinta-alaa. REAL DocumentTable Default.Document ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirja (Terveyslannoitus-toteutusilmoitus) 🔑 Pk pk_Document ( id ) id⧉ id * integer ↙ Applier( id ) ↙ Attorney( id ) ↙ Payee( id ) ↙ RealEstate( id ) ↙ Sender( id ) ↙ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan tunniste INTEGER🔗 Referred by Applier ( DocumentId -> id ) Referred by Attorney ( DocumentId -> id ) Referred by Payee ( DocumentId -> id ) Referred by RealEstate ( DocumentId -> id ) Referred by Sender ( DocumentId -> id ) Referred by Stand ( DocumentId -> id ) DocumentReference⧉ DocumentReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Ilmoitusviite Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste TEXT CustomerReference⧉ CustomerReference text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakasviite, voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille. TEXT Language⧉ Language * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kielikoodi "fi" tai "sv". Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä. TEXT SentDate⧉ SentDate * date ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähetyspäivämäärä DATE FinancingType⧉ FinancingType * integer default 13 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Rahoitustyyppi Terveyslannoituksella aina 13 - Metka INTEGER FinancingActWorkGroup⧉ FinancingActWorkGroup * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlajiryhmä Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus INTEGER CoOperationProject⧉ CoOperationProject * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä". Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. Poikkeuksena aviopuolisoiden ollessa hakijana hakemuksella voi olla kiinteistöjä joilla avioparin omistusosuudet eroavat kiinteistöjen välillä ilman että kyseessä on yhteishanke. Huom! Merkitsemällä hankkeen yhteishankkeeksi asiamies vakuuttaa, että hankkeeseen osallistuvat yksityiset maanomistajat ovat sitoutuneet toteuttamaan hankkeen. BOOLEAN UpdatePreviousMessage⧉ UpdatePreviousMessage * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Korvaava viesti. Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa. BOOLEAN DiffersFromFinancingApplication⧉ DiffersFromFinancingApplication * boolean ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Tieto eroaako toteutus hyväksytystä rahoitushakemuksesta. Jos eroaa, niin vastataan "kyllä". BOOLEAN DifferencesFromFinancingApplication⧉ DifferencesFromFinancingApplication text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Annetaan kuvaus toteutuksen eroista verrattuna hyväksyttyyn rahoitushakemukseen. Pakollinen vain jos kenttään DiffersFromFinancingApplication on annettu arvo "kyllä". TEXT(5000) ProjectNumber⧉ ProjectNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kenttään syötetään hankkeen rahoitushakemuksesta tehdyn päätöksen päätösnumero. TEXT BankReferenceNumber⧉ BankReferenceNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksuviite TEXT DocumentType⧉ DocumentType * integer default 2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan tyyppi 1 = Rahoitushakemus 2 = Toteutusilmoitus INTEGER AdditionalInformation⧉ AdditionalInformation text(5000) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainostaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista. Merkkirajoitus 5000 merkkiä. TEXT(5000) PayeeTable Default.Payee ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan maksunsaaja 🔑 Pk pk_Payee ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan tunniste INTEGER FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaaja-organisaation y-tunnus, jos maksunsaaja on organisaatio. TEXT Address⧉ Address * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite TEXT PostalCode⧉ PostalCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite TEXT(320) 🔍 idx_payee_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Payee( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) 🔍 idx_payee_realEstateId ( RealEstateId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kiinteistöihinRealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Payee( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön INTEGER🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) BankAccountNumber⧉ BankAccountNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa TEXT BICCode⧉ BICCode * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan pankin BIC-koodi TEXT PayeeShare⧉ PayeeShare * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Maksunsaajan osuus maksusta. Annetaan prosentteina 0,1 % tarkkuudella. REAL NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen tiedoksiannon kielto. BOOLEAN RealEstateTable Default.RealEstate ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan kiinteistö 🔑 Pk pk_RealEstate ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön perusavainid⧉ id * integer ↙ Payee( id ) ↙ RealEstateApplier( id ) ↙ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön tunniste INTEGER🔗 Referred by Payee ( RealEstateId -> id ) Referred by RealEstateApplier ( RealEstateId -> id ) Referred by Stand ( RealEstateId -> id ) RegisterUnitId⧉ RegisterUnitId * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123. TEXT RealEstateName⧉ RealEstateName * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön nimi TEXT MunicipalityNumber⧉ MunicipalityNumber * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön sijaintikunnan numero INTEGER 🔍 idx_realEstate_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ RealEstate( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) RealEstateApplierTable Default.RealEstateApplier ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Hakijan ja kiinteistön välinen suhde 🔑 Pk pk_RealEstateApplier ( RealEstateId, ApplierId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön ja hakijan välisen suhteen perusavainRealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ RealEstateApplier( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön INTEGER🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) 🔑 Pk pk_RealEstateApplier ( RealEstateId, ApplierId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kiinteistön ja hakijan välisen suhteen perusavain🔍 idx_realEstateApplier_applierId ( ApplierId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi hakijaanApplierId⧉ ApplierId * integer ↗ RealEstateApplier( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain hakijaan INTEGER🔗 References Applier ( ApplierId -> id ) SenderTable Default.Sender ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatija 🔑 Pk pk_Sender ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan perusavainid⧉ id * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Asiakirjan laatijan tunniste INTEGER FirstName⧉ FirstName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) LastName⧉ LastName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille. TEXT(200) OrganizationName⧉ OrganizationName text(200) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT(200) SSN⧉ SSN text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Henkilötunnus, pakollinen henkilöille. TEXT BusinessId⧉ BusinessId text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Laatijan työnantajan y-tunnus. Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä. TEXT Address⧉ Address text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PostalCode⧉ PostalCode text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta): 00100 FI-00100 Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE. TEXT PostOffice⧉ PostOffice text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu. TEXT PhoneNumber⧉ PhoneNumber text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Puhelinnumero TEXT EmailAddress⧉ EmailAddress text(320) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu. TEXT(320) 🔍 Unq uk_sender_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Dokumentilla on vain yksi lähettäjä.DocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Sender( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) NoElectronicNotification⧉ NoElectronicNotification * boolean default 0 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Sähköisen viestinnän kielto BOOLEAN StandTable Default.Stand ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Terveyslannoituskuvio 🔑 Pk pk_Stand ( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion perusavainid⧉ id * integer ↙ Cost( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion tunniste INTEGER🔗 Referred by Cost ( StandId -> id ) geometry⧉ geometry varchar VARCHAR Area⧉ Area * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna. REAL StandNumber⧉ StandNumber * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna. TEXT StandReference⧉ StandReference * text ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Kuvioviite TEXT WorkCode⧉ WorkCode * integer default 50 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Työlaji Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus INTEGER 🔍 idx_stand_documentId ( DocumentId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi asiakirjoihinDocumentId⧉ DocumentId * integer ↗ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain asiakirjaan INTEGER🔗 References Document ( DocumentId -> id ) 🔍 idx_stand_realEstateId ( RealEstateId ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Indeksi kiinteistöihinRealEstateId⧉ RealEstateId * integer ↗ Stand( id ) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Viiteavain kiinteistöön INTEGER🔗 References RealEstate ( RealEstateId -> id ) FertilizerProduct⧉ FertilizerProduct * integer ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmiste: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=lannoitevalmisteet-v_1_0 INTEGER UsedFertilizerAmount⧉ UsedFertilizerAmount * real ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla. Jos käyttömäärä on yli 100 (l tai kg), niin ilmoitetaan 10 (l tai kg) tarkkuudella. Jos käyttömäärä on yli 1000 (l tai kg), niin ilmoitetaan 100 (l tai kg) tarkkuudella. REAL

Table Applier

Asiakirjan hakija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Hakijan tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
Max. 200 merkkiä.
  OrganizationName TEXT(200) Organisaation nimi, annetaan jos hakija on organisaatio.
Max. 200 merkkiä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Y-tunnus. Annetaan, jos hakijalla on y-tunnus. Pakollinen, jos hakija on organisaatio.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain dokumenttiin
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto.
Suostumus sähköiseen viestintään on aina oletusarvona.
* ApplierType INTEGER Hakijan tyyppi.
Valitaan tuen hakijaa kuvaava arvo koodistosta.
Koodia 0 = muu käytetään esimerkiksi silloin kun tukea hakee yhteisö, jonka tyyppiä ei löydy listasta, tai kun hakijana on hallintaoikeuden haltija.

0 - Muu
1 - Verotusyhtymä
2 - Jakamaton kuolinpesä
3 - Luonnollinen henkilö
4 - Yhteismetsä
5 - Osakeyhtiö
6 - Säätiö
Indexes
pk_Applier Primary Key ON id Hakijan perusavain
idx_applier_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
Foreign Key
fk_Document_Applier DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Referring Foreign Key
fk_Applier id ↙ ❏ RealEstateApplier(ApplierId) Viiteavain hakijaan
Constraints
  check_person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty. Tarkistuksen ulkopuolelle jää tilanne, jossa henkilölle ilmaistaan myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_organization_name_and_id (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja Y-tunnus pitää olla täytettynä TAI Y-tunnus voi olla täytettynä. Pelkän Y-tunnuksen voi ilmaista, kun henkilölle on myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_contact_details (EmailAddress IS NOT NULL) OR (Address IS NOT NULL AND PostalCode IS NOT NULL AND PostOffice IS NOT NULL) Varmistaa yhteystietojen pakollisuudet. Joko sähköposti tai osoitetiedot on oltava syötetty.
  check_type ApplierType BETWEEN 0 AND 6 Varmistaa, että hakija tyyppi on jokin arvoista 0-6.
  check_person_or_organization (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL) Henkilön etunimi ja sukunimi TAI organisaation nimi on pakollinen. Jos henkilön nimikentät täytetty kyseessä henkilö. Muutoin organisaatio. Jos molemmat siis ilmaistu kyseessä henkilö organisaatio tiedolla täydennettynä.


Table Attorney

Asiakirjan asiamies

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiamiehen tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Asiamiehen työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Asiamiehen työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain dokumenttiin
* AuthorizationDate DATE Annetaan päivämäärä, jolloin tuensaaja (hakija) on valtuuttanut asiamiehen edustamaan itseään metka-tukeen liittyvässä asiassa.
  BankAccountAuthorization BOOLEAN Kenttään tehdään merkintä, jos asiamies on valtuutettu ohjaamaan maksun jollekin muulle kuin tuensaajalle (hakijalle).
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Attorney Primary Key ON id Asiamiehen perusavain
uk_attorney_documentId Unique Key ON DocumentId Dokumentilla on vain yksi asiamies.
Foreign Key
fk_Document_Attorney DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Constraints
  check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL)


Table Cost

Terveyslannoituskustannus

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kustannuksen tunniste
* CostType INTEGER Kustannuslaji:
510 = Boorilannoitus (liuos)
511 = Boorilannoitus (rakeistettu)
512 = Tuhkalannoitus
* StandId INTEGER Viiteavain kuvioon
* WorkAmount REAL Työmäärä hehtaareina, 0,1 ha tarkkuudella, työmäärän tulee vastata geometrian pinta-alaa.
Indexes
pk_Cost Primary Key ON id Kustannuksen perusavain
idx_cost_standId Index ON StandId Indeksi kuvioihin
Foreign Key
fk_Cost_Stand StandId ↗ ❏ Stand(id) Viiteavain kuvioon


Table Document

Asiakirja (Terveyslannoitus-toteutusilmoitus)

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiakirjan tunniste
  DocumentReference TEXT Ilmoitusviite
Lähettäjän generoima asiakirja-tunniste
  CustomerReference TEXT Asiakasviite,
voidaan antaa vapaaehtoisena tietona, viite tulostuu esim. asiakkaalle lähetettäville päätös- ja tarkastusraporteille.
* Language TEXT Kielikoodi "fi" tai "sv".
Metsäkeskus toimittaa päätöksen valitulla kielellä.
* SentDate DATE Lähetyspäivämäärä
* FinancingType INTEGER DEFAULT 13 Rahoitustyyppi
Terveyslannoituksella aina 13 - Metka
* FinancingActWorkGroup INTEGER DEFAULT 50 Työlajiryhmä
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* CoOperationProject BOOLEAN Jos kyseessä on yhteishanke, valitaan "kyllä".
Hanke on yhteishanke silloin, kun siinä on mukana vähintään kaksi eri kiinteistöä, joiden omistuspohja eroaa toisistaan. Poikkeuksena aviopuolisoiden ollessa hakijana hakemuksella voi olla kiinteistöjä joilla avioparin omistusosuudet eroavat kiinteistöjen välillä ilman että kyseessä on yhteishanke.
Huom! Merkitsemällä hankkeen yhteishankkeeksi asiamies vakuuttaa, että hankkeeseen osallistuvat yksityiset maanomistajat ovat sitoutuneet toteuttamaan hankkeen.
* UpdatePreviousMessage BOOLEAN Korvaava viesti.
Korvaava viesti voidaan ottaa vastaan, mikäli asiakirjan käsitelyä ei ole aloitettu Metsäkeskuksessa.
* DiffersFromFinancingApplication BOOLEAN Tieto eroaako toteutus hyväksytystä rahoitushakemuksesta.
Jos eroaa, niin vastataan "kyllä".
  DifferencesFromFinancingApplication TEXT(5000) Annetaan kuvaus toteutuksen eroista verrattuna hyväksyttyyn rahoitushakemukseen.
Pakollinen vain jos kenttään DiffersFromFinancingApplication on annettu arvo "kyllä".
* ProjectNumber TEXT Kenttään syötetään hankkeen rahoitushakemuksesta tehdyn päätöksen päätösnumero.
  BankReferenceNumber TEXT Maksuviite
* DocumentType INTEGER DEFAULT 2 Asiakirjan tyyppi
1 = Rahoitushakemus
2 = Toteutusilmoitus
  AdditionalInformation TEXT(5000) Asiakirjaa koskevat lisätiedot. Kirjataan ainostaan ehdottoman välttämättömät asiat, jotka eivät muuten ilmene asiakirjalla ilmoitetuista tiedoista.
Merkkirajoitus 5000 merkkiä.
Indexes
pk_Document Primary Key ON id
Referring Foreign Key
fk_Document_Applier id ↙ ❏ Applier(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document_Attorney id ↙ ❏ Attorney(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document_Payee id ↙ ❏ Payee(DocumentId) Viiteavain asiakirjaan
fk_Document id ↙ ❏ RealEstate(DocumentId) Viiteavain dokumenttiin
fk_Document_Sender id ↙ ❏ Sender(DocumentId) Viiteavain asiakirjaan
fk_Document_Stand id ↙ ❏ Stand(DocumentId) Viiteavain asiakirjaan
Constraints
  check_language UPPER(Language) IN (UPPER('fi'), UPPER('sv'))
  check_differences_not_null_if_needed (DiffersFromFinancingApplication AND DifferencesFromFinancingApplication IS NOT NULL) OR (DifferencesFromFinancingApplication IS NULL)
  check_financingtype FinancingType = 13
  check_financingactworkgroup FinancingActWorkGroup = 50
  check_documentType DocumentType = 2 Asiakirjan tyypin on oltava 2 - Toteutusilmoitus


Table Payee

Asiakirjan maksunsaaja

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Maksunsaajan tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Maksunsaaja-organisaation nimi, jos maksunsaaja on organisaatio.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Maksunsaaja-organisaation y-tunnus, jos maksunsaaja on organisaatio.
* Address TEXT Lähiosoite
* PostalCode TEXT Postinumero.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
* PostOffice TEXT Postitoimipaikka
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* RealEstateId INTEGER Viiteavain kiinteistöön
* BankAccountNumber TEXT Maksunsaajan tilinumero IBAN-muodossa
* BICCode TEXT Maksunsaajan pankin BIC-koodi
* PayeeShare REAL Maksunsaajan osuus maksusta. Annetaan prosentteina 0,1 % tarkkuudella.
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen tiedoksiannon kielto.
Indexes
pk_Payee Primary Key ON id Maksunsaajan perusavain
idx_payee_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
idx_payee_realEstateId Index ON RealEstateId Indeksi kiinteistöihin
Foreign Key
fk_Document_Payee DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain asiakirjaan
fk_RealEstate_Payee RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) Viiteavain kiinteistöön
Constraints
  check_person_name_and_ssn (FirstName IS NULL AND LastName IS NULL AND SSN IS NULL) OR (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa henkilötietojen pakollisuudet. Etu-, sukunimi ja hetu on oltava kaikki tyhjiä tai kaikkien pitää olla täytetty. Tarkistuksen ulkopuolelle jää tilanne, jossa henkilölle ilmaistaan myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_organization_name_and_id (OrganizationName IS NOT NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NULL AND BusinessId IS NULL) Varmistaa organisaatiotietojen pakollisuudet. Organisaation nimi ja Y-tunnus pitää olla täytettynä TAI Y-tunnus voi olla täytettynä. Pelkän Y-tunnuksen voi ilmaista, kun henkilölle on myös Y-tunnus. Tämä on sallittu ja suositeltu tilanne, kun henkilöllä on myös Y-tunnus.
  check_person_or_organization (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL) OR (OrganizationName IS NOT NULL) Henkilön etunimi ja sukunimi TAI organisaation nimi on pakollinen. Jos henkilön nimikentät täytetty kyseessä henkilö. Muutoin organisaatio. Jos molemmat siis ilmaistu kyseessä henkilö organisaatiotiedolla täydennettynä.


Table RealEstate

Asiakirjan kiinteistö

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kiinteistön tunniste
* RegisterUnitId TEXT Kiinteistön kiinteistötunnus. Kiinteistötunnus annetaan etunollien kanssa ilman väliviivoja. Esim. normaali kiinteistö 00100100010001 ja määräala 00100100010001M123.
* RealEstateName TEXT Kiinteistön nimi
* MunicipalityNumber INTEGER Kiinteistön sijaintikunnan numero
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
Indexes
pk_RealEstate Primary Key ON id Kiinteistön perusavain
idx_realEstate_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
Foreign Key
fk_Document DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain dokumenttiin
Referring Foreign Key
fk_RealEstate_Payee id ↙ ❏ Payee(RealEstateId) Viiteavain kiinteistöön
fk_RealEstate id ↙ ❏ RealEstateApplier(RealEstateId) Viiteavain kiinteistöön
fk_RealEstate_Stand id ↙ ❏ Stand(RealEstateId) Viiteavain kiinteistöön
Constraints
  check_registerUnitId_length length(RegisterUnitId) IN (14, 18) Varmistaa, että kiinteistötunnus on oikeassa muodossa: 14 merkkiä = määräalaton tai 18 merkkiä = määräalallinen


Table RealEstateApplier

Hakijan ja kiinteistön välinen suhde

IdxColumn NameDefinitionDescription
* RealEstateId INTEGER Viiteavain kiinteistöön
* ApplierId INTEGER Viiteavain hakijaan
Indexes
pk_RealEstateApplier Primary Key ON RealEstateId, ApplierId Kiinteistön ja hakijan välisen suhteen perusavain
idx_realEstateApplier_applierId Index ON ApplierId Indeksi hakijaan
Foreign Key
fk_RealEstate RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) Viiteavain kiinteistöön
fk_Applier ApplierId ↗ ❏ Applier(id) Viiteavain hakijaan


Table Sender

Asiakirjan laatija

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Asiakirjan laatijan tunniste
  FirstName TEXT(200) Etunimi tai etunimet, pakollinen kaikille henkilöille.
  LastName TEXT(200) Sukunimi, pakollinen kaikille henkilöille.
  OrganizationName TEXT(200) Laatijan työnantajan nimi, annetaan, jos asiamies laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  SSN TEXT Henkilötunnus, pakollinen henkilöille.
  BusinessId TEXT Laatijan työnantajan y-tunnus.
Annetaan aina, jos laatija laatii asiakirjan työnantajansa työtehtävissä tai yrittäjänä.
  Address TEXT Lähiosoite, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PostalCode TEXT Postinumero, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.

Postinumero voidaan ilmaista merkkijonona seuraavissa muodossa (esimerkki suomalaisesta postinumerosta):
00100
FI-00100
Ilman aloittavaa maatunnusta (esimerkissä FI) alkavat postinumerot tulkitaan suomalaisiksi postinumeroiksi. Suomalaisen postinumeron maatunnus siis muotoa "FI". Maatunnuksen ja postinumeron välissä on väliviiva "-". Muiden maiden osoitteissa maatunnus ilmaistaan metsätietostandardin koodiston "ISO3166char2CountryType" koodeilla eli esim. Ruotsi = SE.
  PostOffice TEXT Postitoimipaikka, on pakollinen, jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu.
  PhoneNumber TEXT Puhelinnumero
  EmailAddress TEXT(320) Sähköpostiosoite, on pakollinen, jos lähiosoitetta, postitoimipaikkaa ja postinumeroa ei ole annettu.
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* NoElectronicNotification BOOLEAN DEFAULT 0 Sähköisen viestinnän kielto
Indexes
pk_Sender Primary Key ON id Laatijan perusavain
uk_sender_documentId Unique Key ON DocumentId Dokumentilla on vain yksi lähettäjä.
Foreign Key
fk_Document_Sender DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain asiakirjaan
Constraints
  check_person_details (FirstName IS NOT NULL AND LastName IS NOT NULL AND SSN IS NOT NULL) Varmistaa, että henkilön minimitiedot annettu.


Table Stand

Terveyslannoituskuvio

IdxColumn NameDefinitionDescription
* id INTEGER AUTOINCREMENT Kuvion tunniste
  geometry VARCHAR
* Area REAL Kuvion pinta-ala ha, 0,1 ha tarkkuudella ilmoitettuna.
* StandNumber TEXT Kuvion numero, annetaan kuvionumero ja alanumero pisteellä erotettuna.
* StandReference TEXT Kuvioviite
* WorkCode INTEGER DEFAULT 50 Työlaji
Terveyslannoituksella aina 50 - Terveyslannoitus
* DocumentId INTEGER Viiteavain asiakirjaan
* RealEstateId INTEGER Viiteavain kiinteistöön
* FertilizerProduct INTEGER Lannoitevalmiste:
https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=metsarek;schemeCode=lannoitevalmisteet-v_1_0
* UsedFertilizerAmount REAL Lannoitevalmisteen käyttömäärä, nestemäisillä tuotteilla litraa hehtaarilla ja kiinteillä tuotteilla kilogrammaa hehtaarilla.

Jos käyttömäärä on yli 100 (l tai kg), niin ilmoitetaan 10 (l tai kg) tarkkuudella.
Jos käyttömäärä on yli 1000 (l tai kg), niin ilmoitetaan 100 (l tai kg) tarkkuudella.
Indexes
pk_Stand Primary Key ON id Kuvion perusavain
idx_stand_documentId Index ON DocumentId Indeksi asiakirjoihin
idx_stand_realEstateId Index ON RealEstateId Indeksi kiinteistöihin
Foreign Key
fk_Document_Stand DocumentId ↗ ❏ Document(id) Viiteavain asiakirjaan
fk_RealEstate_Stand RealEstateId ↗ ❏ RealEstate(id) Viiteavain kiinteistöön
Referring Foreign Key
fk_Cost_Stand id ↙ ❏ Cost(StandId) Viiteavain kuvioon
Constraints
  check_workcode WorkCode = 50 Varmistaa, että työlajina on lannoitus.