Showing:

Annotations
Attributes
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Imported schema Operation.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: V20.01
Element Operations
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Metsikkökuvion toimenpiteiden tiedot
Diagram
Diagram index1.tmp#id553 index1.tmp#id552
Type OperationsType
Properties
content: complex
Used by
Model Operation+
Children Operation
Instance
<Operations>
 <Operation id="" infoProviderOrganizationName="" infoProviderRole="" mainType="">{1,unbounded}</Operation>
</Operations>
Source
<xs:element name="Operations" type="OperationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsikkökuvion toimenpiteiden tiedot</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element Operation
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id668 index1.tmp#id669 index1.tmp#id672 index1.tmp#id673 index3.tmp#id160 index3.tmp#id162 index1.tmp#id555 index1.tmp#id558 index1.tmp#id562 index1.tmp#id593 index1.tmp#id600 index1.tmp#id602 index1.tmp#id604 index1.tmp#id619 index3.tmp#id226 index1.tmp#id621 index1.tmp#id635 index1.tmp#id662 index1.tmp#id554
Type OperationDefType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , OperationType , ProposalData{0,1} , CompletionData{0,1} , Status{0,1} , DifficultyClass{0,1} , OperativeData{0,1} , OperationInfo{0,1} , DataSource{0,1} , Specifications{0,1} , (Cutting | Silviculture)
Children ChangeState, ChangeTime, CompletionData, Cutting, DataSource, DifficultyClass, Identifiers, OperationInfo, OperationType, OperativeData, ProposalData, Silviculture, Specifications, Status
Instance
<Operation id="" infoProviderOrganizationName="" infoProviderRole="" mainType="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <Identifiers>{0,1}</Identifiers>
 <OperationType>{1,1}</OperationType>
 <ProposalData>{0,1}</ProposalData>
 <CompletionData>{0,1}</CompletionData>
 <Status>{0,1}</Status>
 <DifficultyClass>{0,1}</DifficultyClass>
 <OperativeData>{0,1}</OperativeData>
 <OperationInfo>{0,1}</OperationInfo>
 <DataSource>{0,1}</DataSource>
 <Specifications>{0,1}</Specifications>
</Operation>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
MIOperation can be identified using string id.
infoProviderOrganizationName OrganizationNameType optional
Tiedon tuottajaorganisaation nimiInfo provider organization name
infoProviderRole InfoProviderRoleType optional
Tiedon tuottajan luokitteluInfo provider role
mainType MainTypeType required
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.Operation main type.
Source
<xs:element name="Operation" type="OperationDefType"/>
Element Identifiers
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id557 index1.tmp#id556
Type IdentifiersType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model Identifier+
Children Identifier
Instance
<Identifiers>
 <Identifier>{1,unbounded}</Identifier>
</Identifiers>
Source
<xs:element name="Identifiers" type="IdentifiersType"/>
Element Identifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id172 index3.tmp#id174 index3.tmp#id171
Type IdentifierType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type IdentifiersType
Model IdentifierType , IdentifierValue
Children IdentifierType, IdentifierValue
Instance
<Identifier>
 <IdentifierType>{1,1}</IdentifierType>
 <IdentifierValue>{1,1}</IdentifierValue>
</Identifier>
Source
<xs:element name="Identifier" type="co:IdentifierType"/>
Element OperationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id559
Type OperationTypeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="OperationType" type="OperationTypeType"/>
Element ProposalData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id564 index1.tmp#id568 index1.tmp#id570 index1.tmp#id567 index1.tmp#id574 index1.tmp#id576 index1.tmp#id573 index1.tmp#id579 index1.tmp#id581 index1.tmp#id578 index1.tmp#id583 index1.tmp#id588 index1.tmp#id591 index1.tmp#id587 index1.tmp#id563
Type ProposalDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model ProposalType , ((PlanningYear , OperationUrgency) | (MinProposalYear , MaxProposalYear) | (ProposalYear , OriginalProposalYear{0,1}) | ProposalDate) , (ProposalArea{0,1} | ProposalAreaPercent{0,1})
Children MaxProposalYear, MinProposalYear, OperationUrgency, OriginalProposalYear, PlanningYear, ProposalArea, ProposalAreaPercent, ProposalDate, ProposalType, ProposalYear
Instance
<ProposalData>
 <ProposalType>{1,1}</ProposalType>
</ProposalData>
Source
<xs:element name="ProposalData" type="ProposalDataType"/>
Element ProposalType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id565
Type ProposalTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Used by
Complex Type ProposalDataType
Source
<xs:element name="ProposalType" type="ProposalTypeType"/>
Element PlanningYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id569
Type PlanningYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="PlanningYear" type="PlanningYearType"/>
Element OperationUrgency
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id571
Type OperationUrgencyType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Used by
Source
<xs:element name="OperationUrgency" type="OperationUrgencyType"/>
Element MinProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id575
Type MinProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="MinProposalYear" type="MinProposalYearType"/>
Element MaxProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id577
Type MaxProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="MaxProposalYear" type="MaxProposalYearType"/>
Element ProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id580
Type ProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="ProposalYear" type="ProposalYearType"/>
Element OriginalProposalYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id582
Type OriginalProposalYearType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="OriginalProposalYear" type="OriginalProposalYearType"/>
Element ProposalDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id209 index1.tmp#id585 index1.tmp#id584
Type ProposalDateType
Type hierarchy
Properties
content: complex
Used by
Complex Type ProposalDataType
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
type DatePrecipionType required
Päivämäärästä tulkittava tarkkuus
Source
<xs:element name="ProposalDate" type="ProposalDateType"/>
Element ProposalArea
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id589
Type ProposalAreaType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000
minInclusive 0
Used by
Element Group ProposalAreaGroup
Source
<xs:element name="ProposalArea" type="ProposalAreaType"/>
Element ProposalAreaPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id592
Type ProposalAreaPercentType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 1
maxInclusive 100
minInclusive 0
Used by
Element Group ProposalAreaGroup
Source
<xs:element name="ProposalAreaPercent" type="ProposalAreaPercentType"/>
Element CompletionData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id595 index1.tmp#id597 index1.tmp#id599 index1.tmp#id594
Type ExtendedCompletionDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model OperationStatus{0,1} , (CompletionDate | CompletionYear)
Children CompletionDate, CompletionYear, OperationStatus
Instance
<CompletionData>
 <OperationStatus>{0,1}</OperationStatus>
</CompletionData>
Source
<xs:element name="CompletionData" type="ExtendedCompletionDataType"/>
Element OperationStatus
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Will be deprecated next version.
Diagram
Diagram index18.tmp#id596
Type ControlDataOperationStatusType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Ei aloitettu
enumeration 2
Kesken
enumeration 3
Valmis
Used by
Source
<xs:element name="OperationStatus" type="co:ControlDataOperationStatusType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Will be deprecated next version.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element CompletionDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id598
Type CompletionDateType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Source
<xs:element name="CompletionDate" type="CompletionDateType"/>
Element CompletionYear
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id194
Type YearType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:element name="CompletionYear" type="co:YearType"/>
Element Status
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index18.tmp#id601
Type OperationStatusType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Peruttu (toimenpiteen toteutus / toteutussuunnitelma peruttu)
enumeration 1
Toteutus aikataulutettu alustavasti (esiketjutettu)
enumeration 2
Toteutus aikataulutettu (ketjutettu)
enumeration 3
Alkanut (toimenpiteen toteutus alkanut)
enumeration 4
Päättynyt (toimenpiteen toteutus päättynyt)
enumeration 5
Suunniteltu (työlaji suunniteltu toteutettavaksi)
enumeration 6
Keskeytetty (tilapäinen keskeytys)
enumeration 7
Laskutettavissa
enumeration 8
Laskutettu
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="Status" type="co:OperationStatusType"/>
Element DifficultyClass
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index18.tmp#id603
Type DifficultyClassType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Erittäin helppo
enumeration 2
Helppo
enumeration 3
Normaali
enumeration 4
Vaikea
enumeration 5
Erittäin vaikea
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="DifficultyClass" type="co:DifficultyClassType"/>
Element OperativeData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id606 index1.tmp#id607 index1.tmp#id608 index1.tmp#id609 index1.tmp#id611 index1.tmp#id612 index1.tmp#id613 index1.tmp#id615 index1.tmp#id605
Type OperativeDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model OperationTreeSpeciesSummary{0,1} , GrowingTreeSpecies{0,1} , MaterialAmount{0,1} , MaterialAmountUnit{0,1} , TargetStemCount{0,1} , TargetBasalArea{0,1} , TargetAmount{0,1} , TargetAmountUnit{0,1}
Children GrowingTreeSpecies, MaterialAmount, MaterialAmountUnit, OperationTreeSpeciesSummary, TargetAmount, TargetAmountUnit, TargetBasalArea, TargetStemCount
Instance
<OperativeData>
 <OperationTreeSpeciesSummary>{0,1}</OperationTreeSpeciesSummary>
 <GrowingTreeSpecies>{0,1}</GrowingTreeSpecies>
 <MaterialAmount>{0,1}</MaterialAmount>
 <MaterialAmountUnit>{0,1}</MaterialAmountUnit>
 <TargetStemCount>{0,1}</TargetStemCount>
 <TargetBasalArea>{0,1}</TargetBasalArea>
 <TargetAmount>{0,1}</TargetAmount>
 <TargetAmountUnit>{0,1}</TargetAmountUnit>
</OperativeData>
Source
<xs:element name="OperativeData" type="OperativeDataType"/>
Element OperationTreeSpeciesSummary
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index44.tmp#id452 index44.tmp#id453 index44.tmp#id455 index44.tmp#id456 index44.tmp#id457 index44.tmp#id458 index44.tmp#id451
Type TreeSpeciesDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperativeDataType
Model TreeSpecies , AverageStemVolume{0,1} , SawlogPercent{0,1} , TotalSawlogVolume{0,1} , TotalPulpwoodVolume{0,1} , TotalVolume{0,1}
Children AverageStemVolume, SawlogPercent, TotalPulpwoodVolume, TotalSawlogVolume, TotalVolume, TreeSpecies
Instance
<OperationTreeSpeciesSummary>
 <TreeSpecies>{1,1}</TreeSpecies>
 <AverageStemVolume>{0,1}</AverageStemVolume>
 <SawlogPercent>{0,1}</SawlogPercent>
 <TotalSawlogVolume>{0,1}</TotalSawlogVolume>
 <TotalPulpwoodVolume>{0,1}</TotalPulpwoodVolume>
 <TotalVolume>{0,1}</TotalVolume>
</OperationTreeSpeciesSummary>
Source
<xs:element name="OperationTreeSpeciesSummary" type="ts:TreeSpeciesDataType"/>
Element GrowingTreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index18.tmp#id202
Type TreeSpeciesType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="GrowingTreeSpecies" type="co:TreeSpeciesType"/>
Element MaterialAmount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id394
Type Decimal2FractionDigitsType
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="MaterialAmount" type="co:Decimal2FractionDigitsType"/>
Element MaterialAmountUnit
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index18.tmp#id610
Type MaterialUnitType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
kpl
enumeration 2
tn
enumeration 3
kg
enumeration 4
g
enumeration 5
m3
enumeration 6
i-m3
enumeration 7
dm3 (litra)
enumeration 8
cm
enumeration 9
m
enumeration 10
m2
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="MaterialAmountUnit" type="co:MaterialUnitType"/>
Element TargetStemCount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id353
Type StemCountType
Properties
content: simple
Facets
pattern [0-9]{0,5}
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="TargetStemCount" type="co:StemCountType"/>
Element TargetBasalArea
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id349
Type BasalAreaType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="TargetBasalArea" type="co:BasalAreaType"/>
Element TargetAmount
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id614
Type AmountType
Properties
content: simple
Facets
totalDigits 7
fractionDigits 1
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="TargetAmount" type="AmountType"/>
Element TargetAmountUnit
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id616
Type ExtendedWideUnitType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type OperativeDataType
Source
<xs:element name="TargetAmountUnit" type="ExtendedWideUnitType"/>
Element OperationInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id620
Type OperationInfoType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 2000
Used by
Complex Type OperationDefType
Source
<xs:element name="OperationInfo" type="OperationInfoType"/>
Element Specifications
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id623 index1.tmp#id622
Type SpecificationsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model Specification+
Children Specification
Instance
<Specifications>
 <Specification id="">{1,unbounded}</Specification>
</Specifications>
Source
<xs:element name="Specifications" type="SpecificationsType"/>
Element Specification
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id634 index3.tmp#id160 index3.tmp#id162 index1.tmp#id625 index1.tmp#id632 index1.tmp#id624
Type SpecificationType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type SpecificationsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , SpecificationCode , SpecificationText{0,1}
Children ChangeState, ChangeTime, SpecificationCode, SpecificationText
Instance
<Specification id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <SpecificationCode>{1,1}</SpecificationCode>
 <SpecificationText>{0,1}</SpecificationText>
</Specification>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Operation specification can be identified using string id.
Source
<xs:element name="Specification" type="SpecificationType"/>
Element SpecificationCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id626
Type SpecificationCodeType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type SpecificationType
Source
<xs:element name="SpecificationCode" type="SpecificationCodeType"/>
Element SpecificationText
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id633
Type String2000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 2000
Used by
Complex Type SpecificationType
Source
<xs:element name="SpecificationText" type="co:String2000Type"/>
Element Cutting
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id637 index1.tmp#id639 index1.tmp#id659 index1.tmp#id636
Type CuttingType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CuttingVolume{0,1} , Assortments{0,1} , CuttingIncome{0,1}
Children Assortments, CuttingIncome, CuttingVolume
Instance
<Cutting>
 <CuttingVolume>{0,1}</CuttingVolume>
 <Assortments>{0,1}</Assortments>
 <CuttingIncome>{0,1}</CuttingIncome>
</Cutting>
Source
<xs:element name="Cutting" type="CuttingType"/>
Element CuttingVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id638
Type CuttingVolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type CuttingType
Source
<xs:element name="CuttingVolume" type="CuttingVolumeType"/>
Element Assortments
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id641 index1.tmp#id640
Type AssortmentsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type CuttingType
Model Assortment+
Children Assortment
Instance
<Assortments>
 <Assortment id="">{1,unbounded}</Assortment>
</Assortments>
Source
<xs:element name="Assortments" type="AssortmentsType"/>
Element Assortment
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id658 index3.tmp#id160 index3.tmp#id162 index1.tmp#id643 index1.tmp#id646 index1.tmp#id649 index1.tmp#id652 index1.tmp#id654 index1.tmp#id656 index1.tmp#id642
Type AssortmentType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type AssortmentsType
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , TreeSpecies , StemType , AssortmentCode{0,1} , AssortmentName{0,1} , (AssortmentPercent | AssortmentVolume)
Children AssortmentCode, AssortmentName, AssortmentPercent, AssortmentVolume, ChangeState, ChangeTime, StemType, TreeSpecies
Instance
<Assortment id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <TreeSpecies>{1,1}</TreeSpecies>
 <StemType>{1,1}</StemType>
 <AssortmentCode>{0,1}</AssortmentCode>
 <AssortmentName>{0,1}</AssortmentName>
</Assortment>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Assortment can be identified using string id.
Source
<xs:element name="Assortment" type="AssortmentType"/>
Element TreeSpecies
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id644
Type TreeSpeciesType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="TreeSpecies" type="TreeSpeciesType"/>
Element StemType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id647
Type StemTypeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
enumeration 14
Joukkokäsitelty
enumeration 15
Laho
enumeration 16
Ylilaho (energiapuu)
enumeration 101
Kokopuu (oksa- ja neulasmassa mukana)
enumeration 102
Ranka (karsittua, ei oksa ja neulasmassaa mukana)
enumeration 105
Latvusmassa
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="StemType" type="StemTypeType"/>
Element AssortmentCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id650
Type AssortmentCodeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentCode" type="co:AssortmentCodeType"/>
Element AssortmentName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id653
Type AssortmentNameType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
maxLength 200
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentName" type="co:AssortmentNameType"/>
Element AssortmentPercent
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id655
Type AssortmentPercentType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 1
maxInclusive 100
minInclusive 0
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentPercent" type="AssortmentPercentType"/>
Element AssortmentVolume
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id657
Type AssortmentVolumeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Complex Type AssortmentType
Source
<xs:element name="AssortmentVolume" type="AssortmentVolumeType"/>
Element CuttingIncome
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id660
Type CuttingIncomeType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000000
minInclusive 0
Used by
Complex Type CuttingType
Source
<xs:element name="CuttingIncome" type="CuttingIncomeType"/>
Element Silviculture
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id664 index1.tmp#id666 index1.tmp#id663
Type SilvicultureType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type OperationDefType
Model CuttingRelated{0,1} , Cost{0,1}
Children Cost, CuttingRelated
Instance
<Silviculture>
 <CuttingRelated>{0,1}</CuttingRelated>
 <Cost>{0,1}</Cost>
</Silviculture>
Source
<xs:element name="Silviculture" type="SilvicultureType"/>
Element CuttingRelated
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id665
Type CuttingRelatedType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Complex Type SilvicultureType
Source
<xs:element name="CuttingRelated" type="CuttingRelatedType"/>
Element Cost
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id667
Type CostType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000000
minInclusive 0
Used by
Complex Type SilvicultureType
Source
<xs:element name="Cost" type="CostType"/>
Element PlannedOperationChains
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Metsikkökuvion suunnitellut vaihtoehtoiset toimenpideketjut.
Diagram
Diagram index1.tmp#id676 index1.tmp#id675
Type PlannedOperationChainsType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type StandType1
Model PlannedOperationChain+
Children PlannedOperationChain
Instance
<PlannedOperationChains>
 <PlannedOperationChain id="">{1,unbounded}</PlannedOperationChain>
</PlannedOperationChains>
Source
<xs:element name="PlannedOperationChains" type="PlannedOperationChainsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsikkökuvion suunnitellut vaihtoehtoiset toimenpideketjut.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element PlannedOperationChain
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id682 index3.tmp#id160 index3.tmp#id162 index1.tmp#id678 index1.tmp#id680 index1.tmp#id551 index1.tmp#id677
Type PlannedOperationChainType
Properties
content: complex
Used by
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , AlternativeIdentifier , AlternativeName{0,1} , Operations
Children AlternativeIdentifier, AlternativeName, ChangeState, ChangeTime, Operations
Instance
<PlannedOperationChain id="">
 <ChangeState>{0,1}</ChangeState>
 <ChangeTime>{0,1}</ChangeTime>
 <AlternativeIdentifier>{1,1}</AlternativeIdentifier>
 <AlternativeName>{0,1}</AlternativeName>
 <Operations>{1,1}</Operations>
</PlannedOperationChain>
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Suunnitteluvaihtoehto voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Operation chain can be identified using string id.
Source
<xs:element name="PlannedOperationChain" type="PlannedOperationChainType"/>
Element AlternativeIdentifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id679
Type AlternativeIdentifierType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="AlternativeIdentifier" type="AlternativeIdentifierType"/>
Element AlternativeName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id681
Type AlternativeNameType
Properties
content: simple
Used by
Source
<xs:element name="AlternativeName" type="AlternativeNameType"/>
Element UsedMachine
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id1299 index1.tmp#id1300 index1.tmp#id1301 index1.tmp#id1302 index1.tmp#id1298
Type UsedMachineType
Properties
content: complex
Model MachineCode{0,1} , MachineDescription{0,1} , MachineAccessoryCode{0,1} , MachineAccessoryDescription{0,1}
Children MachineAccessoryCode, MachineAccessoryDescription, MachineCode, MachineDescription
Instance
<UsedMachine>
 <MachineCode>{0,1}</MachineCode>
 <MachineDescription>{0,1}</MachineDescription>
 <MachineAccessoryCode>{0,1}</MachineAccessoryCode>
 <MachineAccessoryDescription>{0,1}</MachineAccessoryDescription>
</UsedMachine>
Source
<xs:element name="UsedMachine" type="UsedMachineType"/>
Element MachineCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index18.tmp#id1027
Type MachineCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Pyörivä kaivinkone
enumeration 2
Traktorikaivuri
enumeration 3
Muu
Used by
Complex Type UsedMachineType
Source
<xs:element name="MachineCode" type="co:MachineCodeType"/>
Element MachineDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id893
Type String500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 500
Used by
Complex Type UsedMachineType
Source
<xs:element name="MachineDescription" type="co:String500Type"/>
Element MachineAccessoryCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index18.tmp#id1028
Type MachineAccessoryCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Mätästyslevy
enumeration 2
Laikku-/kääntömätästyskauha
enumeration 3
Ojakauha
enumeration 4
Kannonnostolaite
enumeration 5
Tasakärkinen kauha
enumeration 6
Muu
Used by
Complex Type UsedMachineType
Source
<xs:element name="MachineAccessoryCode" type="co:MachineAccessoryCodeType"/>
Element MachineAccessoryDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id893
Type String500Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 500
Used by
Complex Type UsedMachineType
Source
<xs:element name="MachineAccessoryDescription" type="co:String500Type"/>
Element RegenerationData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id1305 index1.tmp#id1306 index1.tmp#id1308 index1.tmp#id1309 index1.tmp#id1310 index1.tmp#id1311 index1.tmp#id1312 index1.tmp#id1304
Type RegenerationDataType
Properties
content: complex
Model SeedlingLotIdentifier{0,1} , SeedlingConditionAndQuality{0,1} , SeedlingConditionAndQualityDescription{0,1} , AmountSeedlingsToPlant{0,1} , DateSeedlingsExitFromTreeNursery{0,1} , DateSeedlingsToWorkingSite{0,1} , DateSeedlingsPlanted{0,1}
Children AmountSeedlingsToPlant, DateSeedlingsExitFromTreeNursery, DateSeedlingsPlanted, DateSeedlingsToWorkingSite, SeedlingConditionAndQuality, SeedlingConditionAndQualityDescription, SeedlingLotIdentifier
Instance
<RegenerationData>
 <SeedlingLotIdentifier>{0,1}</SeedlingLotIdentifier>
 <SeedlingConditionAndQuality>{0,1}</SeedlingConditionAndQuality>
 <SeedlingConditionAndQualityDescription>{0,1}</SeedlingConditionAndQualityDescription>
 <AmountSeedlingsToPlant>{0,1}</AmountSeedlingsToPlant>
 <DateSeedlingsExitFromTreeNursery>{0,1}</DateSeedlingsExitFromTreeNursery>
 <DateSeedlingsToWorkingSite>{0,1}</DateSeedlingsToWorkingSite>
 <DateSeedlingsPlanted>{0,1}</DateSeedlingsPlanted>
</RegenerationData>
Source
<xs:element name="RegenerationData" type="RegenerationDataType"/>
Element SeedlingLotIdentifier
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id793
Type String100Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 100
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="SeedlingLotIdentifier" type="co:String100Type"/>
Element SeedlingConditionAndQuality
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id1307
Type SeedlingConditionAndQualityType
Type hierarchy
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Erinomainen
enumeration 2
Hyvä
enumeration 3
Välttävä
enumeration 4
Heikko
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="SeedlingConditionAndQuality" type="SeedlingConditionAndQualityType"/>
Element SeedlingConditionAndQualityDescription
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id894
Type String1000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1000
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="SeedlingConditionAndQualityDescription" type="co:String1000Type"/>
Element AmountSeedlingsToPlant
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id875
Type PositiveInteger5digitsType
Properties
content: simple
Facets
maxInclusive 99999
minInclusive 0
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="AmountSeedlingsToPlant" type="co:PositiveInteger5digitsType"/>
Element DateSeedlingsExitFromTreeNursery
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id209
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="DateSeedlingsExitFromTreeNursery" type="co:DateType"/>
Element DateSeedlingsToWorkingSite
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id209
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="DateSeedlingsToWorkingSite" type="co:DateType"/>
Element DateSeedlingsPlanted
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id209
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type RegenerationDataType
Source
<xs:element name="DateSeedlingsPlanted" type="co:DateType"/>
Element PreventionFungusOfTheGenusData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id1315 index1.tmp#id1316 index1.tmp#id1317 index1.tmp#id1314
Type PreventionFungusOfTheGenusDataType
Properties
content: complex
Model PreventionCompleted{0,1} , PreventionSubstance{0,1} , PreventionSubstanceProductName{0,1}
Children PreventionCompleted, PreventionSubstance, PreventionSubstanceProductName
Instance
<PreventionFungusOfTheGenusData>
 <PreventionCompleted>{0,1}</PreventionCompleted>
 <PreventionSubstance>{0,1}</PreventionSubstance>
 <PreventionSubstanceProductName>{0,1}</PreventionSubstanceProductName>
</PreventionFungusOfTheGenusData>
Source
<xs:element name="PreventionFungusOfTheGenusData" type="PreventionFungusOfTheGenusDataType"/>
Element PreventionCompleted
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index18.tmp#id167
Type YesNoType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Ei
enumeration 1
Kyllä
Used by
Source
<xs:element name="PreventionCompleted" type="co:YesNoType"/>
Element PreventionSubstance
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index18.tmp#id1029
Type PreventionSubstanceType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Harmaaorvakka
enumeration 2
Urea
Used by
Source
<xs:element name="PreventionSubstance" type="co:PreventionSubstanceType"/>
Element PreventionSubstanceProductName
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id127
Type String200Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 200
Used by
Source
<xs:element name="PreventionSubstanceProductName" type="co:String200Type"/>
Element CompletionActors
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id1320 index1.tmp#id1319
Type CompletionActorsType
Properties
content: complex
Model CompletionActor+
Children CompletionActor
Instance
<CompletionActors>
 <CompletionActor>{1,unbounded}</CompletionActor>
</CompletionActors>
Source
<xs:element name="CompletionActors" type="CompletionActorsType"/>
Element CompletionActor
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id1322 index1.tmp#id1321
Type CompletionActorType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type CompletionActorsType
Model ActorId{0,1}
Children ActorId
Instance
<CompletionActor>
 <ActorId>{0,1}</ActorId>
</CompletionActor>
Source
<xs:element name="CompletionActor" type="CompletionActorType"/>
Element ActorId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index3.tmp#id761
Type IdStringType
Properties
content: simple
Used by
Complex Type CompletionActorType
Source
<xs:element name="ActorId" type="co:IdStringType"/>
Complex Type OperationsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Kuvion toimenpiteet: hakkuut ja metsänhoitotyöt. Toimenpiteen alla esitetään yhteiset tiedot. Toimenpiteen päälajin (hakkuu tai metsänhoito) perusteella tarkemmat tiedot ovat hakkuu- tai metsanhoito-otsikon alla.
Operation of stand: cutting and Silvicultural operation. Operation data is common data. Operation mainType determine which structure (Cutting or Silviculture) is used to determine main type specific data.
Diagram
Diagram index1.tmp#id553
Used by
Element Operations
Model Operation+
Children Operation
Source
<xs:complexType name="OperationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvion toimenpiteet: hakkuut ja metsänhoitotyöt. Toimenpiteen alla esitetään yhteiset tiedot. Toimenpiteen päälajin (hakkuu tai metsänhoito) perusteella tarkemmat tiedot ovat hakkuu- tai metsanhoito-otsikon alla.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation of stand: cutting and Silvicultural operation. Operation data is common data. Operation mainType determine which structure (Cutting or Silviculture) is used to determine main type specific data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Operation" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type OperationDefType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Yksittäisen toimenpiteen tiedot.
Single operation data.
Diagram
Diagram index1.tmp#id668 index1.tmp#id669 index1.tmp#id672 index1.tmp#id673 index3.tmp#id160 index3.tmp#id162 index1.tmp#id555 index1.tmp#id558 index1.tmp#id562 index1.tmp#id593 index1.tmp#id600 index1.tmp#id602 index1.tmp#id604 index1.tmp#id619 index3.tmp#id226 index1.tmp#id621 index1.tmp#id635 index1.tmp#id662
Used by
Element Operation
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , Identifiers{0,1} , OperationType , ProposalData{0,1} , CompletionData{0,1} , Status{0,1} , DifficultyClass{0,1} , OperativeData{0,1} , OperationInfo{0,1} , DataSource{0,1} , Specifications{0,1} , (Cutting | Silviculture)
Children ChangeState, ChangeTime, CompletionData, Cutting, DataSource, DifficultyClass, Identifiers, OperationInfo, OperationType, OperativeData, ProposalData, Silviculture, Specifications, Status
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
MIOperation can be identified using string id.
infoProviderOrganizationName OrganizationNameType optional
Tiedon tuottajaorganisaation nimiInfo provider organization name
infoProviderRole InfoProviderRoleType optional
Tiedon tuottajan luokitteluInfo provider role
mainType MainTypeType required
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.Operation main type.
Source
<xs:complexType name="OperationDefType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisen toimenpiteen tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single operation data.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Identifiers" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperationType" minOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ProposalData" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="CompletionData" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Status" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="DifficultyClass" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperativeData" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="OperationInfo" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:DataSource" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Specifications" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="Cutting"/>
   <xs:element ref="Silviculture"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">MI</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="mainType" type="MainTypeType" use="required">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation main type.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="infoProviderRole" type="co:InfoProviderRoleType" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottajan luokittelu</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Info provider role</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
 <xs:attribute name="infoProviderOrganizationName" type="ci:OrganizationNameType" use="optional">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon tuottajaorganisaation nimi</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Info provider organization name</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Complex Type IdentifiersType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen tunnisteet.
Identifiers of an operation.
Diagram
Diagram index1.tmp#id557
Used by
Element Identifiers
Model Identifier+
Children Identifier
Source
<xs:complexType name="IdentifiersType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen tunnisteet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Identifiers of an operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Identifier" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type OperationTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.
Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.
Diagram
Diagram index1.tmp#id560 index1.tmp#id561
Type union of(CuttingTypeType, SilvicultureTypeType)
Used by
Element OperationType
Source
<xs:simpleType name="OperationTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen laji: hakkuu- tai työlaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation type: accurate type of cutting or silvicultural operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="CuttingTypeType SilvicultureTypeType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ProposalDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Ehdotuksen / suunnitelman tiedot.
Plan information for "future"
Diagram
Diagram index1.tmp#id564 index1.tmp#id568 index1.tmp#id570 index1.tmp#id567 index1.tmp#id574 index1.tmp#id576 index1.tmp#id573 index1.tmp#id579 index1.tmp#id581 index1.tmp#id578 index1.tmp#id583 index1.tmp#id588 index1.tmp#id591 index1.tmp#id587
Used by
Element ProposalData
Model ProposalType , ((PlanningYear , OperationUrgency) | (MinProposalYear , MaxProposalYear) | (ProposalYear , OriginalProposalYear{0,1}) | ProposalDate) , (ProposalArea{0,1} | ProposalAreaPercent{0,1})
Children MaxProposalYear, MinProposalYear, OperationUrgency, OriginalProposalYear, PlanningYear, ProposalArea, ProposalAreaPercent, ProposalDate, ProposalType, ProposalYear
Source
<xs:complexType name="ProposalDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ehdotuksen / suunnitelman tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Plan information for "future"</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="ProposalType"/>
  <xs:choice>
   <xs:group ref="PlanningYearAndOperationUrgencyGroup"/>
   <xs:group ref="TimeBetweenProposalYearsGroup"/>
   <xs:group ref="ProposalAndOriginalYearGroup"/>
   <xs:element ref="ProposalDate">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation xml:lang="fi">Valittavalla tarkkuudella ilmoitettu ajankohta jolle toimenpidettä ehdotetaan</xs:documentation>
     <xs:documentation xml:lang="sv"/>
     <xs:documentation xml:lang="en">Selected exactness proposal time for operation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:choice>
  <xs:group ref="ProposalAreaGroup" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type ProposalTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.
Proposal type.
Diagram
Diagram index18.tmp#id566
Type ProposalTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Used by
Element ProposalType
Source
<xs:simpleType name="ProposalTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:ProposalTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type PlanningYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Vuosi, josta toimenpiteen kiireellisyys määrittyy, esim. toimenpiteen suunnitteluvuosi (vuosi, jolloin toimenpide on suunniteltu).
Year which define operation urgency parameter e.g. planning year of operation (year when operation is planned).
Diagram
Diagram index3.tmp#id194
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element PlanningYear
Source
<xs:simpleType name="PlanningYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Vuosi, josta toimenpiteen kiireellisyys määrittyy, esim. toimenpiteen suunnitteluvuosi (vuosi, jolloin toimenpide on suunniteltu).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Year which define operation urgency parameter e.g. planning year of operation (year when operation is planned).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationUrgencyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen kiireellisyys.
Classifier for operation urgency.
Diagram
Diagram index18.tmp#id572
Type OperationUrgencyType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Used by
Source
<xs:simpleType name="OperationUrgencyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen kiireellisyys.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Classifier for operation urgency.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:OperationUrgencyType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MinProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuoden minimiarvo (aikaisintaan).
Minimum proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id194
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element MinProposalYear
Source
<xs:simpleType name="MinProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuoden minimiarvo (aikaisintaan).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Minimum proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type MaxProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuoden maksimiarvo (viimeistään).
Maximum proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id194
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element MaxProposalYear
Source
<xs:simpleType name="MaxProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuoden maksimiarvo (viimeistään).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Maximum proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotusvuosi.
Proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id194
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Element ProposalYear
Source
<xs:simpleType name="ProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotusvuosi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OriginalProposalYearType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen alkuperäinen ehdotusvuosi.
Original proposal year of operation.
Diagram
Diagram index3.tmp#id194
Type YearType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900
Used by
Source
<xs:simpleType name="OriginalProposalYearType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen alkuperäinen ehdotusvuosi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Original proposal year of operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:YearType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ProposalDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Diagram
Diagram index3.tmp#id209 index1.tmp#id585
Type extension of DateType
Type hierarchy
Used by
Element ProposalDate
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
type DatePrecipionType required
Päivämäärästä tulkittava tarkkuus
Source
<xs:complexType name="ProposalDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:simpleContent>
  <xs:extension base="co:DateType">
   <xs:attribute name="type" type="co:DatePrecipionType" use="required">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation xml:lang="fi">Päivämäärästä tulkittava tarkkuus</xs:documentation>
     <xs:documentation xml:lang="sv"/>
     <xs:documentation xml:lang="en"/>
    </xs:annotation>
   </xs:attribute>
  </xs:extension>
 </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
Simple Type ProposalAreaType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotettu toteutuspinta-ala.
Diagram
Diagram index3.tmp#id590
Type Decimal4And2PositiveType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 10000
minInclusive 0
Used by
Element ProposalArea
Source
<xs:simpleType name="ProposalAreaType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotettu toteutuspinta-ala.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:Decimal4And2PositiveType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type ProposalAreaPercentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen ehdotettu toteutuspinta-ala prosenttina kuvion pinta-alasta.
Diagram
Diagram index3.tmp#id370
Type PercentWithFraction1Type
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 1
maxInclusive 100
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:simpleType name="ProposalAreaPercentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen ehdotettu toteutuspinta-ala prosenttina kuvion pinta-alasta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:PercentWithFraction1Type"/>
</xs:simpleType>
Complex Type ExtendedCompletionDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toteutustiedot. Mikäli tämä tieto esitetään on toimenpide toteutettu. Puuttuva tieto ilmaisee, että kyse on suunnitellusta toimenpiteestä. Laajennettu toteutus.
If this section is exists, operation is complete, if not exists operation is planned.
Diagram
Diagram index1.tmp#id595 index1.tmp#id597 index1.tmp#id599
Used by
Element CompletionData
Model OperationStatus{0,1} , (CompletionDate | CompletionYear)
Children CompletionDate, CompletionYear, OperationStatus
Source
<xs:complexType name="ExtendedCompletionDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toteutustiedot. Mikäli tämä tieto esitetään on toimenpide toteutettu. Puuttuva tieto ilmaisee, että kyse on suunnitellusta toimenpiteestä. Laajennettu toteutus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">If this section is exists, operation is complete, if not exists operation is planned.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="OperationStatus" minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="CompletionDate" minOccurs="1"/>
   <xs:element ref="CompletionYear" minOccurs="1"/>
  </xs:choice>
  <!-- <xs:element ref="UsedMachine" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Käytetyn koneen / laitteen tiedot</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"/>
					<xs:documentation xml:lang="en">Information about the used machine / device</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element> -->
  <!-- <xs:element ref="RegenerationData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Uudistamistiedot</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"/>
					<xs:documentation xml:lang="en"/>
				</xs:annotation>
			</xs:element> -->
  <!-- <xs:element ref="PreventionFungusOfTheGenusData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Juurikäävän torjuntatiedot</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"/>
					<xs:documentation xml:lang="en"/>
				</xs:annotation>
			</xs:element> -->
  <!-- <xs:element ref="CompletionActors" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen toteuttajat</xs:documentation>
					<xs:documentation xml:lang="sv"/>
					<xs:documentation xml:lang="en"/>
				</xs:annotation>
			</xs:element> -->
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CompletionDateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen toteutusajankohta.
Date when operation is completed.
Diagram
Diagram index3.tmp#id209
Type DateType
Type hierarchy
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Element CompletionDate
Source
<xs:simpleType name="CompletionDateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen toteutusajankohta.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Date when operation is completed.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:DateType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type OperativeDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Diagram
Diagram index1.tmp#id606 index1.tmp#id607 index1.tmp#id608 index1.tmp#id609 index1.tmp#id611 index1.tmp#id612 index1.tmp#id613 index1.tmp#id615
Used by
Element OperativeData
Model OperationTreeSpeciesSummary{0,1} , GrowingTreeSpecies{0,1} , MaterialAmount{0,1} , MaterialAmountUnit{0,1} , TargetStemCount{0,1} , TargetBasalArea{0,1} , TargetAmount{0,1} , TargetAmountUnit{0,1}
Children GrowingTreeSpecies, MaterialAmount, MaterialAmountUnit, OperationTreeSpeciesSummary, TargetAmount, TargetAmountUnit, TargetBasalArea, TargetStemCount
Source
<xs:complexType name="OperativeDataType">
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="OperationTreeSpeciesSummary" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hakattavan puuston puulajikohtainen yhteenveto.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Summary for cutting tree species.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="GrowingTreeSpecies" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kasvatettava puulaji.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Grow tree species.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="MaterialAmount" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Materiaalimäärä.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Material volume.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="MaterialAmountUnit" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Materiaalin määrän yksikkö.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Material unit.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TargetStemCount" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tavoite runkoluku.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Target for stem count.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TargetBasalArea" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tavoite pohjapinta-ala.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Target basal area.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TargetAmount" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tavoite määrä.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Target amount.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element ref="TargetAmountUnit" minOccurs="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tavoite määrän yksikkö.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Target amount unit.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:element>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type AmountType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Määrä.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:decimal
Facets
totalDigits 7
fractionDigits 1
Used by
Element TargetAmount
Source
<xs:simpleType name="AmountType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Määrä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:totalDigits value="7"/>
  <xs:fractionDigits value="1" fixed="true"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type ExtendedWideUnitType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Laajennettu määrän koodisto.
Extended unit type.
Diagram
Diagram index18.tmp#id617 index18.tmp#id618
Type union of(WideUnitType, UnitPerHectareType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="ExtendedWideUnitType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Laajennettu määrän koodisto.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extended unit type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:WideUnitType co:UnitPerHectareType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationInfoType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteeseen liittyvä huomautusteksti maksimissaan 2000 merkkiä.
Free text for e.g. notices, max length 2000 chars
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
maxLength 2000
Used by
Element OperationInfo
Source
<xs:simpleType name="OperationInfoType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteeseen liittyvä huomautusteksti maksimissaan 2000 merkkiä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Free text for e.g. notices, max length 2000 chars</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="2000"/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Complex Type SpecificationsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Toimenpiteen tarkenteet: lisämääreet ja hakkuun ohjaus.
Operation specifications.
Diagram
Diagram index1.tmp#id623
Used by
Element Specifications
Model Specification+
Children Specification
Source
<xs:complexType name="SpecificationsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen tarkenteet: lisämääreet ja hakkuun ohjaus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specifications.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Specification" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type SpecificationType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Yksittäinen tarkenne (lisämääre tai hakkuun ohjaus).
Single operation specification.
Diagram
Diagram index1.tmp#id634 index3.tmp#id160 index3.tmp#id162 index1.tmp#id625 index1.tmp#id632
Used by
Element Specification
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , SpecificationCode , SpecificationText{0,1}
Children ChangeState, ChangeTime, SpecificationCode, SpecificationText
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Operation specification can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="SpecificationType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen tarkenne (lisämääre tai hakkuun ohjaus).</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single operation specification.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="SpecificationCode"/>
  <xs:element ref="SpecificationText" minOccurs="0"/>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Tarkenne voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type SpecificationCodeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Hakkuu- tai metsänhoito toimenpiteen tarkennekoodi.
Operation specification code
Diagram
Diagram index1.tmp#id627 index1.tmp#id628 index1.tmp#id629 index1.tmp#id630 index1.tmp#id631
Type union of(CuttingDirectingType, CuttingExtraQualifierType, SilvicultureExtraQualifierType, CommonOperationExtraQualifierType, OperationNatureManagementSpecifierType)
Used by
Source
<xs:simpleType name="SpecificationCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuu- tai metsänhoito toimenpiteen tarkennekoodi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation specification code</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="CuttingDirectingType CuttingExtraQualifierType SilvicultureExtraQualifierType CommonOperationExtraQualifierType OperationNatureManagementSpecifierType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type CuttingType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Hakkuun tarkemmat tiedot.
Cutting specific information.
Diagram
Diagram index1.tmp#id637 index1.tmp#id639 index1.tmp#id659
Used by
Element Cutting
Model CuttingVolume{0,1} , Assortments{0,1} , CuttingIncome{0,1}
Children Assortments, CuttingIncome, CuttingVolume
Source
<xs:complexType name="CuttingType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun tarkemmat tiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting specific information.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="CuttingVolume" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="Assortments" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="CuttingIncome" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Simple Type CuttingVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Hakkuun kertymä (arvio). Käytettävä yksikkö on m3/ha.
Cutting volume (estimation). Unit is m3/ha.
Diagram
Diagram index3.tmp#id350
Type Decimal3And2PositiveType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Element CuttingVolume
Source
<xs:simpleType name="CuttingVolumeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun kertymä (arvio). Käytettävä yksikkö on m3/ha.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting volume (estimation). Unit is m3/ha.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:Decimal3And2PositiveType"/>
</xs:simpleType>
Complex Type AssortmentsType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Hakkuun puutavaralajit.
Assortments of cutting
Diagram
Diagram index1.tmp#id641
Used by
Element Assortments
Model Assortment+
Children Assortment
Source
<xs:complexType name="AssortmentsType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun puutavaralajit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortments of cutting</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="Assortment" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type AssortmentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Yksittäinen hakkuun puutavaralaji. Puutavaralaji koostuu puulajista ja runkolajista eli mäntytukin sijaan onkin mänty + tukki.
Single assortment data. Assortment "keys" are tree species and stem type
Diagram
Diagram index1.tmp#id658 index3.tmp#id160 index3.tmp#id162 index1.tmp#id643 index1.tmp#id646 index1.tmp#id649 index1.tmp#id652 index1.tmp#id654 index1.tmp#id656
Used by
Element Assortment
Model ChangeState{0,1} , ChangeTime{0,1} , TreeSpecies , StemType , AssortmentCode{0,1} , AssortmentName{0,1} , (AssortmentPercent | AssortmentVolume)
Children AssortmentCode, AssortmentName, AssortmentPercent, AssortmentVolume, ChangeState, ChangeTime, StemType, TreeSpecies
Attributes
QName Type Fixed Default Use Annotation
id xs:string optional
Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.Assortment can be identified using string id.
Source
<xs:complexType name="AssortmentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäinen hakkuun puutavaralaji. Puutavaralaji koostuu puulajista ja runkolajista eli mäntytukin sijaan onkin mänty + tukki.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Single assortment data. Assortment "keys" are tree species and stem type</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="co:ChangeState" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="co:ChangeTime" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="TreeSpecies"/>
  <xs:element ref="StemType"/>
  <xs:element ref="AssortmentCode" minOccurs="0"/>
  <xs:element ref="AssortmentName" minOccurs="0"/>
  <xs:choice>
   <xs:element ref="AssortmentPercent"/>
   <xs:element ref="AssortmentVolume"/>
  </xs:choice>
 </xs:sequence>
 <xs:attribute name="id" type="xs:string">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun puutavaralaji voidaan yksilöidä tiedonsiirrossa tiedonsiirto-osapuolien tarpeiden mukaan id:llä.</xs:documentation>
   <xs:documentation xml:lang="sv"/>
   <xs:documentation xml:lang="en">Assortment can be identified using string id.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:attribute>
</xs:complexType>
Simple Type TreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Puutavaralajin puulaji.
Tree species of assortment
Diagram
Diagram index18.tmp#id202 index18.tmp#id361 index18.tmp#id645
Type union of(TreeSpeciesType, EmptyStringType, ExtraTreeSpeciesType)
Used by
Element TreeSpecies
Source
<xs:simpleType name="TreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin puulaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree species of assortment</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:union memberTypes="co:TreeSpeciesType co:EmptyStringType co:ExtraTreeSpeciesType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type StemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru
Stem type of assortment.
Diagram
Diagram index18.tmp#id648
Type StemTypeType
Type hierarchy
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
enumeration 14
Joukkokäsitelty
enumeration 15
Laho
enumeration 16
Ylilaho (energiapuu)
enumeration 101
Kokopuu (oksa- ja neulasmassa mukana)
enumeration 102
Ranka (karsittua, ei oksa ja neulasmassaa mukana)
enumeration 105
Latvusmassa
Used by
Element StemType
Source
<xs:simpleType name="StemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stem type of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:StemTypeType"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AssortmentPercentType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Puutavaralajin osuus hakkuukertymästä prosentteina.
Assortment proportion of volume of cutting.
Diagram
Diagram index3.tmp#id370
Type PercentWithFraction1Type
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 1
maxInclusive 100
minInclusive 0
Used by
Source
<xs:simpleType name="AssortmentPercentType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin osuus hakkuukertymästä prosentteina.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Assortment proportion of volume of cutting.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="co:PercentWithFraction1Type"/>
</xs:simpleType>
Simple Type AssortmentVolumeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/operation
Annotations
Puutavaralajin tilavuus, m3/ha.
Assortment volume, m3/ha.
Diagram
Diagram index3.tmp#id366
Type VolumeType
Type hierarchy
Facets
fractionDigits 2
maxExclusive 1000
minInclusive 0
Used by
Source