Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Properties
Source
Main schema ForestEnumeratives.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: unqualified
version: V22.01
Simple Type TurningPointClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Kääntöpaikkaluokitus.
Svängplatsklass
turning bay rating
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Tyhjä perävaunu
enumeration 2
Täysi perävaunu
enumeration 3
Ilman perävaunua
Source
<xs:simpleType name="TurningPointClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kääntöpaikkaluokitus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Svängplatsklass</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">turning bay rating</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyhjä perävaunu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tomt släp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Empty Trailer</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Täysi perävaunu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fullt släp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Loaded Trailer</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ilman perävaunua</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utan släp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Without Trailer</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type ServiceTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Palvelukokonaisuus.
Tjänstehelhet
entirety service
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Puunkorjuu
enumeration 2
Metsänhoito
enumeration 3
Metsänparannus
enumeration 4
Materiaalitoimitus
Source
<xs:simpleType name="ServiceTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Palvelukokonaisuus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Tjänstehelhet</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">entirety service</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puunkorjuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Virkesdrivning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Harvesting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoito</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skogsvård</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Silviculture</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänparannus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skogsförbättring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">forest improvement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Materiaalitoimitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Leverans av material</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Delivery of materials</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type MeasurementMethodType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Mittausmenetelmä
Mätningsmetod
Measuremet method
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Hakkuukone mittaus
enumeration 2
Pinomittaus
enumeration 3
Tehdasmittaus
enumeration 4
Kuormainvaakamittaus
enumeration 5
Pölkkyjen mittaus
enumeration 6
Massan mittaus
enumeration 7
Tilavuusmittaus
enumeration 8
Energiasisällön mittaus
enumeration 9
Muu mittaustapa
enumeration 10
Yhdistelmämittaus
Source
<xs:simpleType name="MeasurementMethodType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Mittausmenetelmä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Mätningsmetod</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Measuremet method</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuukone mittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skördarmätning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Harvester measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pinomittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Travmätning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Stack measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tehdasmittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fabriksmätning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Factory measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuormainvaakamittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kranvågsmätning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Loader scales measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pölkkyjen mittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Styckevis mätning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Block measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Massan mittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Massamätning (vägning)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">mass (weight) measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tilavuusmittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Volymmätning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">volume measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Energiasisällön mittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mätning av energiinnehåll</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">energy content measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu mittaustapa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan mätningsmetod</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">other measurement method</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Yhdistelmämittaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kombinationsmätning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Combination measurement</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type ChangeStateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Tiedon muutostila. Muutostilalla voidaan esittää tiedon muutos suhteessa alkuperäiseen tietolähteeseen.
Förändingsstatus för data. Med förändringsstatus kan förändringen i data i förhållande till urpsrunglig data anges.
Modified state of data. Change from original value
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Ei muutoksia
enumeration 1
Poistettu
enumeration 2
Lisätty
enumeration 3
Päivitetty
enumeration 10
Ei saa muokata
Source
<xs:simpleType name="ChangeStateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tiedon muutostila. Muutostilalla voidaan esittää tiedon muutos suhteessa alkuperäiseen tietolähteeseen.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Förändingsstatus för data. Med förändringsstatus kan förändringen i data i förhållande till urpsrunglig data anges.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Modified state of data. Change from original value</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei muutoksia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga förändringar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Value not changed</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Poistettu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avlägsnad</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Deleted</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lisätty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tillsatt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Inserted</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Päivitetty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Uppdaterad</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Updated</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei saa muokata</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Får inte ändras</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Not allowed to modify</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type MainGroupType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Pääryhmä.
Huvudgrupp
Main group.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Metsämaa
enumeration 2
Kitumaa
enumeration 3
Joutomaa
enumeration 4
Muu metsätalousmaa
enumeration 5
Tontti
enumeration 6
Maatalousmaa
enumeration 7
Muu maa
enumeration 8
Vesistö
Source
<xs:simpleType name="MainGroupType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Pääryhmä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Huvudgrupp</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Main group.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsämaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skogsmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Forest land</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kitumaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tvinmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Low-productive forest land</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Joutomaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Impediment</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Wasteland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu metsätalousmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan skogsbruksmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Other forest management land</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tontti</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tomtmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Lot</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maatalousmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Jordbruksmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Agricultural land</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu maa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan mark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Other land</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vesistö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vattendrag</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Water land</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SubGroupType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Alaryhmä.
Undergrupp
Sub group.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Kangas
enumeration 2
Korpi
enumeration 3
Räme
enumeration 4
Neva
enumeration 5
Letto
Source
<xs:simpleType name="SubGroupType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Alaryhmä.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Undergrupp</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Sub group.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Heathland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Korpi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kärr</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Spruce peatland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Räme</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Myr</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Pine peatland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Neva</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mosse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Peat bog</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Letto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Brunmosse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Fen</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type FertilityClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Kasvupaikkaluokka.
Ståndortsklass
Fertility classifier.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturvekangas)
enumeration 2
Lehtomainen kangas, vastaava suo ja ruohoturvekangas
enumeration 3
Tuore kangas, vastaava suo ja mustikkaturvekangas
enumeration 4
Kuivahko kangas, vastaava suo ja puolukkaturvekangas
enumeration 5
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas
enumeration 6
Karukkokangas, vastaava suo (ja jäkäläturvekangas)
enumeration 7
Kalliomaa ja hietikko
enumeration 8
Lakimetsä ja tunturi
Source
<xs:simpleType name="FertilityClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kasvupaikkaluokka.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Ståndortsklass</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Fertility classifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehto, letto ja lehtomainen suo (ja ruohoturvekangas)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lund, motsvarande torvmark (och örttorvmo)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Grove, fen, grovy fen (and grassy peatland)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtomainen kangas, vastaava suo ja ruohoturvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lundartad mo, motsvarande torvmark och örttorvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Grovy heathland, analogous fen and grovy peatland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuore kangas, vastaava suo ja mustikkaturvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Frisk mo, motsvarande torvmark och torvmo av blåbärstyp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Green heathland, analogous fen and blueberry peatland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuivahko kangas, vastaava suo ja puolukkaturvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torr mo, motsvarande torvmark och torvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">dryish heathland, analogous fen and lingonberry peatland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Karg mo, motsvarande torvmark och torvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">dry heathland, analogous fen and shrub dry peatland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Karukkokangas, vastaava suo (ja jäkäläturvekangas)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lavmo, motsvarande torvmark och torvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Barren heathland, analogous fen (and lichen peatland)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kalliomaa ja hietikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bergbundna marker och sandfält</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">rocky groud and sandy ground</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lakimetsä ja tunturi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skog i höjdläge och fjäll</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">peak forest and fell</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SoilTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Maalaji.
Jordart
Soil type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 10
Keskikarkea tai karkea kangasmaa
enumeration 11
Karkea moreeni
enumeration 12
Karkea lajittunut maalaji
enumeration 20
Hienojakoinen kangasmaa
enumeration 21
Hienoainesmoreeni
enumeration 22
Hienojakoinen lajittunut maalaji
enumeration 23
Silttipitoinen maalaji
enumeration 24
Savimaa
enumeration 30
Kivinen keskikarkea tai karkea kangasmaa
enumeration 31
Kivinen karkea moreeni
enumeration 32
Kivinen karkea lajittunut maalaji
enumeration 40
Kivinen hienojakoinen kangasmaa
enumeration 50
Kallio tai kivikko
enumeration 60
Turvemaa
enumeration 61
Saraturve
enumeration 62
Rahkaturve
enumeration 63
Puuvaltainen turve
enumeration 64
Eroosioherkkä saraturve (von Post luokka yli 5)
enumeration 65
Eroosioherkkä rahkaturve (von Post luokka yli 5)
enumeration 66
Maatumaton saraturve (von Post luokka enintään 5)
enumeration 67
Maatumaton rahkaturve (von Post luokka enintään 5)
enumeration 70
Multamaa
enumeration 80
Liejumaa
Source
<xs:simpleType name="SoilTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Maalaji.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Jordart</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Soil type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Keskikarkea tai karkea kangasmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Medelgrov och grov momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rough or medium grade soil of heathland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Karkea moreeni</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grov morän</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rough moraine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Karkea lajittunut maalaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grov sorterad jordart</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Coarse sorted soil</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hienojakoinen kangasmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Finfördelad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Fine moor soil</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hienoainesmoreeni</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Finmorän</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Fine moraine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hienojakoinen lajittunut maalaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Finfördelad sorterad jordart</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Fine sorted soil</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Silttipitoinen maalaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Silthaltig jordart</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Silty soil</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Savimaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lerjord</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Clay</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivinen keskikarkea tai karkea kangasmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenig medelgrov eller grov momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Stony rough or medium grade soil of heathland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivinen karkea moreeni</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenig grov morän</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Stony rough moraine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivinen karkea lajittunut maalaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenig grov sorterad jordart</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rocky coarse sorted soil</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="40">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivinen hienojakoinen kangasmaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenig finfördelad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rocky finely divided soil</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="50">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kallio tai kivikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Berg eller stenbunden mark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rocky groud</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="60">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Turvemaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvjord</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Peatland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="61">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saraturve</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Starrtorv</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Carex peat</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="62">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rahkaturve</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vitmosstorv</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Sphagnum-peat</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="63">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puuvaltainen turve</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Trätorv</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Woody peat</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="64">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Eroosioherkkä saraturve (von Post luokka yli 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Erosionskänslig starrtorv (von Post klass över 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Erosion-sensitive sedge peat (von Post grade over 5)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="65">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Eroosioherkkä rahkaturve (von Post luokka yli 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Erosionskänslig vitmosstorv (von Post klass över 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Erosion-sensitive sphagnum peat (von Post grade over 5)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="66">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maatumaton saraturve (von Post luokka enintään 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ohumifierad starrtorv (von Post klass högst 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Non-eroding sedge peat (von Post grade max. 5)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="67">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maatumaton rahkaturve (von Post luokka enintään 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ohumifierad vitmosstorv (von Post klass högst 5)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Non-eroding sphagnum peat (von Post grade max. 5)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="70">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Multamaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mulljord</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mold soil</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="80">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Liejumaa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gyttjejord</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Silt</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DrainageStateType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Kuivatustilanne.
Torrläggningssituation
Drainage state.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Ojittamaton kangas
enumeration 2
Soistunut kangas
enumeration 3
Ojitettu kangas
enumeration 6
Luonnontilainen suo
enumeration 7
Ojikko
enumeration 8
Muuttuma
enumeration 9
Turvekangas
Source
<xs:simpleType name="DrainageStateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kuivatustilanne.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Torrläggningssituation</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Drainage state.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojittamaton kangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Odikad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Non-ditched heathland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Soistunut kangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Försumpad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Swampy heathland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojitettu kangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Dikad momark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Ditched heathland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luonnontilainen suo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvmark i naturtillstånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Virgin mire</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Nydikning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Recently drained swamp</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muuttuma</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förändring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Turvekangas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Torvmo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Heathy peatland</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DevelopmentClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Kehitysluokka.
Utvecklingsklass
Development class.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 02
Nuori kasvatusmetsikkö
enumeration 03
Varttunut kasvatusmetsikkö
enumeration 04
Uudistuskypsä metsikkö
enumeration 05
Suojuspuumetsikkö
enumeration A0
Aukea
enumeration ER
Eri-ikäisrakenteinen metsikkö
enumeration S0
Siemenpuumetsikkö
enumeration T1
Taimikko alle 1,3 m
enumeration T2
Taimikko yli 1,3 m
enumeration Y1
Ylispuustoinen taimikko
Source
<xs:simpleType name="DevelopmentClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Kehitysluokka.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsklass</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Development class.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="02">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Nuori kasvatusmetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Klenare gallringsbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Young growing forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Varttunut kasvatusmetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grövre gallringsbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Grown up growing forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uudistuskypsä metsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förnyelsemogen skog</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mature forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="05">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suojuspuumetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bestånd i skärmställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Shelterwood forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="A0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Aukea</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kalmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Open land</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ER">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Eri-ikäisrakenteinen metsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Olikåldrigt bestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Uneven-aged forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="S0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Siemenpuumetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bestånd i fröträdsställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Seed-tree stand</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="T1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikko alle 1,3 m</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Yngre plantbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Recently planted forest under 1,3 m</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="T2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikko yli 1,3 m</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Äldre plantbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Recently planted forest over 1,3 m</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Y1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ylispuustoinen taimikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantbestånd med överståndare</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Recently planted fores with hold-over trees</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type DeclarationDevelopmentClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Ilmoituksen kehitysluokka.
Utvecklingsklass i anmälningen
Declaration development class.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 02
Nuori kasvatusmetsikkö
enumeration 03
Varttunut kasvatusmetsikkö
enumeration 04
Uudistuskypsä metsikkö
enumeration 05
Suojuspuumetsikkö
enumeration 06
Vajaatuottoinen metsikkö
enumeration A0
Aukea
enumeration ER
Eri-ikäisrakenteinen metsikkö
enumeration S0
Siemenpuumetsikkö
enumeration T1
Taimikko alle 1,3 m
enumeration T2
Taimikko yli 1,3 m
enumeration Y1
Ylispuustoinen taimikko
Source
<xs:simpleType name="DeclarationDevelopmentClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ilmoituksen kehitysluokka.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsklass i anmälningen</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Declaration development class.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="02">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Nuori kasvatusmetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Klenare gallringsbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="03">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Varttunut kasvatusmetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grövre gallringsbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="04">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uudistuskypsä metsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förnyelsemogen skog</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="05">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suojuspuumetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bestånd i skärmställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="06">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vajaatuottoinen metsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bestånd i underproduktion</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="A0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Aukea</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kalmark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="ER">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Eri-ikäisrakenteinen metsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Olikåldrigt bestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="S0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Siemenpuumetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bestånd i fröträdsställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="T1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikko alle 1,3 m</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Yngre plantbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="T2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikko yli 1,3 m</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Äldre plantbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="Y1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ylispuustoinen taimikko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantbestånd med överståndare</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type StandQualityType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Metsikön laatu.
Beståndets kvalitet
Stand quality.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Ei määritelty
enumeration 10
Hyvä
enumeration 11
Kehityskelpoinen, hyvä
enumeration 20
Tyydyttävä
enumeration 21
Kehityskelpoinen, tyydyttävä: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen
enumeration 22
Kehityskelpoinen, tyydyttävä: ylitiheä, hoitamaton
enumeration 23
Kehityskelpoinen tyydyttävä/välttävä: vajaalaatuinen
enumeration 30
Välttävä
enumeration 31
Kehityskelvoton: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen
enumeration 32
Kehityskelvoton: ylitiheä, hoitamaton
enumeration 33
Kehityskelvoton: kasvupaikalle metsänhoidollisesti sopimaton puulaji
enumeration 34
Kehityskelvoton: yli-ikäinen
enumeration 35
Kehityskelvoton: huonokasvuinen, harsittu, jätemetsikkö
enumeration 36
Kehityskelvoton: tuhometsikkö
Source
<xs:simpleType name="StandQualityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsikön laatu.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Beståndets kvalitet</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stand quality.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei määritelty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ej definierad</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Not defined</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hyvä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">God</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Good</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelpoinen, hyvä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsdugligt, god</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Developable, good</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tyydyttävä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tillfredsställande</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Satisfactory</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelpoinen, tyydyttävä: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsdugligt, tillfredsställande: luckigt, glest, lågt virkesförråd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Developable, satisfactory: holey, sparsely stocked</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelpoinen, tyydyttävä: ylitiheä, hoitamaton</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsdugligt, tillfredsställande: övertätt, oskött</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Developable, satisfactory: overstocked, unmanaged</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelpoinen tyydyttävä/välttävä: vajaalaatuinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utvecklingsdugligt, tillfredsställande: övertätt, oskött</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Developable, satisfactory/tolerable: underquality</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Välttävä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Nöjaktig</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tolerable</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: aukkoinen, harva, vähäpuustoinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: luckig, gles, lågt virkesförråd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No development potential: holey, sparsely stocked</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: ylitiheä, hoitamaton</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: övertät, oskött</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No development potential: overstocked, unmanaged</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: kasvupaikalle metsänhoidollisesti sopimaton puulaji</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: för ståndorten olämpligt trädslag</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No development potential: wrong tree species for site class (silvicultural reason)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="34">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: yli-ikäinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: överårigt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No development potential: over-aged</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="35">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: huonokasvuinen, harsittu, jätemetsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: dålig tillväxt, blädat, restskog</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No development potential: low productivity, selection cutting, residual stand</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="36">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton: tuhometsikkö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig: skadat bestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No development potential: damaged stand</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type TreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Puulajikoodi
Trädslagskod
Tree species
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Mänty
enumeration 2
Kuusi
enumeration 3
Rauduskoivu
enumeration 4
Hieskoivu
enumeration 5
Haapa
enumeration 6
Harmaaleppä
enumeration 7
Tervaleppä
enumeration 8
Muu havupuu
enumeration 9
Muu lehtipuu
enumeration 10
Douglaskuusi
enumeration 11
Kataja
enumeration 12
Kontortamänty
enumeration 13
Kynäjalava
enumeration 14
Lehtikuusi
enumeration 15
Metsälehmus
enumeration 16
Mustakuusi
enumeration 17
Paju
enumeration 18
Pihlaja
enumeration 19
Pihta
enumeration 20
Raita
enumeration 21
Saarni
enumeration 22
Sembramänty
enumeration 23
Serbiankuusi
enumeration 24
Tammi
enumeration 25
Tuomi
enumeration 26
Vaahtera
enumeration 27
Visakoivu
enumeration 28
Vuorijalava
enumeration 29
Lehtipuu
enumeration 30
Havupuu
Source
<xs:simpleType name="TreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puulajikoodi</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Trädslagskod</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree species</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mänty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Pine</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Pinus sylvestris</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Spruce</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Picea abies</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Silver birch</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Betula pendula</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Downy birch</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Betula pubescens</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haapa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Populus tremula</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaaleppä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Grey alder</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Alnus incana</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervaleppä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Black alder</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Alnus glutinosa</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu havupuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annat barrträdslag</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Other coniferous tree</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu lehtipuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annat lövträdslag</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Other deciduous tree</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Oregon pine</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Pseudotsuga menziesii</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kataja</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">En</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Common juniper</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Juniperus communis</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamänty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Contorta pine</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Pinus contorta</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalava</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">European white elm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Ulmus laevis</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Larch</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Larix sibirica/Larix decidua</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Small-leaved lime</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Tilia cordata</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Black spruce</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Picea mariana</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="17">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Paju</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Willow</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Salix sp.</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="18">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlaja</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rowan</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Sorbus aucuparia</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="19">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Fir</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Abies sibirica</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Goat willow</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Salix caprea</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarni</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Ash</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Fraxinus excelsior</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramänty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Swiss pine</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Pinus cembra</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Serbian spruce</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Picea omorika</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="24">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Oak</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Quercus robur</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="25">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Bird cherry</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Prunus padus</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="26">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahtera</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Maple</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Acer platanoides</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="27">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Curly birch</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Betula pendula var. carelica</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="28">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalava</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Scots elm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la">Ulmus glabra</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="29">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtipuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Deciduous tree</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Havupuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Coniferous tree</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="la"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type AccessibilityType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Saavutettavuus
Åtkomlighet
Accessibility classifier.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Ympärivuotinen
enumeration 2
Myös sulan maan, mutta ei kelirikon aikana
enumeration 3
Myös sulan maan aikana kuivana kautena
enumeration 4
Vain kun maa on jäässä
enumeration 5
Ei määritelty
Source
<xs:simpleType name="AccessibilityType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Saavutettavuus</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Åtkomlighet</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Accessibility classifier.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ympärivuotinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hela året</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">All-year available</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Myös sulan maan, mutta ei kelirikon aikana</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Även under barmark, men inte under menföre</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">With melt soil but not during possible frost damage</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Myös sulan maan aikana kuivana kautena</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Även under barmark under torra perioder</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Also smelt ground, but not rasputitsa</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vain kun maa on jäässä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Endast vid tjäle</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Only when soil is frozen</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei määritelty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ej specifiserad</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Not defined</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingRestrictionType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Hakkuurajoitus.
Avverkningsbegränsning
Cutting restriction.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Ei rajoituksia
enumeration 1
Ei ylispuidenpoistoa
enumeration 2
Ei ensiharvennuksia
enumeration 3
Ei harvennushakkuita
enumeration 4
Ei kasvatushakkuita
enumeration 5
Ei avohakkuuta
enumeration 6
Ei suojuspuuhakkuuta
enumeration 7
Ei siemenpuuhakkuuta
enumeration 8
Ei uudistushakkuuta
enumeration 9
Ei hakkuita
Source
<xs:simpleType name="CuttingRestrictionType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuurajoitus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkningsbegränsning</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting restriction.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei rajoituksia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga begränsningar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No restriction</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei ylispuidenpoistoa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ingen avverkning av överståndare</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No fellings of hold-overs</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei ensiharvennuksia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga första gallringar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No first thinnings</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei harvennushakkuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga gallringar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No thinnings</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei kasvatushakkuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga beståndsvårdande avverkningar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No intermediate fellings</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei avohakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga kalavverkningar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No clearcuttings</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei suojuspuuhakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga avverkningar i skärmställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No shelterwood fellings</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei siemenpuuhakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga avverkningar i fröträdsställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No seeding felling</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei uudistushakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga förnyelseavverkningar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No regeneration cuttings</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei hakkuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga avverkningar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No cuttings</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SilvicultureRestrictionType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Metsänhoidonrajoitus.
Skogsskötselbegränsningar
Silviculture restriction.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Ei rajoituksia
enumeration 3
Ei viljelyä
enumeration 5
Ei maanmuokkausta
enumeration 6
Ei ojitusta
enumeration 7
Ei maa-ainestenottoa
enumeration 9
Ei metsänhoitotöitä
enumeration 10
Ei kannonnostoa
Source
<xs:simpleType name="SilvicultureRestrictionType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoidonrajoitus.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Skogsskötselbegränsningar</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silviculture restriction.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei rajoituksia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga begränsningar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No restriction</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei viljelyä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ej skogsodling</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No cultivations</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei maanmuokkausta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ej markberedning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No soil preparation</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei ojitusta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ej dikning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No ditching</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei maa-ainestenottoa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ej marktäkt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No using material under ground</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei metsänhoitotöitä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inga skogsvårdsarbeten</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No silvicultural operations</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ei kannonnostoa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ej stubbrytning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">No stump picking</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type ExtraTreeSpeciesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Esim. puutavaralajien yhteydessä käytetyt lisäpuulajikoodit.
Extra tree species for e.g. assortments.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 103
Koivu
enumeration 106
Leppä
enumeration 201
Sekapuu
Source
<xs:simpleType name="ExtraTreeSpeciesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Esim. puutavaralajien yhteydessä käytetyt lisäpuulajikoodit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extra tree species for e.g. assortments.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="103">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Koivu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Björk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="106">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Leppä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Al</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="201">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sekapuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Blandträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type StemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru
Virkessortiment, t.ex. stock, massaved, stam, stubbe, energived, småstock, sparre
Stem type of assortment.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Tukki
enumeration 2
Pikkutukki
enumeration 3
Parru
enumeration 4
Pylväs
enumeration 5
Kuitu
enumeration 6
Vaneri
enumeration 7
Sellu
enumeration 8
Energiapuu
enumeration 9
Kannot
enumeration 10
Hakkuutähde
enumeration 11
Runko
enumeration 12
Rungon osa
enumeration 13
Erikoistyvi
enumeration 14
Joukkokäsitelty
enumeration 15
Laho
enumeration 16
Ylilaho (energiapuu)
enumeration 101
Kokopuu (oksa- ja neulasmassa mukana)
enumeration 102
Ranka (karsittua, ei oksa ja neulasmassaa mukana)
enumeration 105
Latvusmassa
Source
<xs:simpleType name="StemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin runkolaji, esim. tukki, kuitu, runko, kanto, energiapuu, pikkutukki, parru</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Virkessortiment, t.ex. stock, massaved, stam, stubbe, energived, småstock, sparre</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Stem type of assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tukki</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stock</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Log</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pikkutukki</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Småstock</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Small log</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Parru</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sparre</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Square-sawn timber</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pylväs</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stolpe</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Pole</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuitu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Slipmassaved</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Fiber</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaneri</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fanér</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Plywood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sellu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sulfatmassaved</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Pulp</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Energiapuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Energived</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Energy wood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kannot</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stubbar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Stumps</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="10">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuutähde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hyggesrester</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Logging residues</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Runko</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stam</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Trunk</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rungon osa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Delstam</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Trunk part</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erikoistyvi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Specialrotblock</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Special beam</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Joukkokäsitelty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Flerträdshantering</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mass processing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laho</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rötskadad</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rotten</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="16">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ylilaho (energiapuu)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Överrötskadad (energived)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Overly rotten (energy wood)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="101">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kokopuu (oksa- ja neulasmassa mukana)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Helträd (inkluderat kvistar och barr/löv)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="102">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ranka (karsittua, ei oksa ja neulasmassaa mukana)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Slana (kvistad, utan kvistar och barr/löv)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="105">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Latvusmassa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grot</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type HarvestingStemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Apteerauksen runkolajit, (puulaji+runkolaji(tukki/kuitu)
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 11
Mäntytukki
enumeration 12
Mäntykuitu
enumeration 13
Mäntyenergia
enumeration 21
Kuusitukki
enumeration 22
Kuusikuitu
enumeration 23
Kuusienergia
enumeration 31
Koivutukki
enumeration 32
Koivukuitu
enumeration 33
Koivuenergia
enumeration 41
Lehtitukki
enumeration 42
Lehtikuitu
enumeration 43
Lehtienergia
Source
<xs:simpleType name="HarvestingStemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Apteerauksen runkolajit, (puulaji+runkolaji(tukki/kuitu)</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mäntytukki</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tallstock</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Pine sawlogs</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mäntykuitu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tallmassaved</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Pine pulpwood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mäntyenergia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tallenergived</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Pine energy wood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="21">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusitukki</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Granstock</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Spruce sawlogs</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="22">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusikuitu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Granmassaved</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Spruce pulpwood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="23">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusienergia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Granenergived</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Spruce energy wood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="31">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Koivutukki</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Björkstock</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Birch sawlogs</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="32">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Koivukuitu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Björkmassaved</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Birch pulpwood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="33">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Koivuenergia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Björkenergived</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Birch energy wood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="41">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtitukki</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövträdsstock</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Deciduous sawlogs</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="42">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuitu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövmassaved</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Deciduous pulpwood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="43">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtienergia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövenergived</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Deciduous energy wood</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type ExtraStemTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Puutavaralajin lisärunkolajikoodit.
Tilläggskoder för virkessortiment
Extra stem types for assortment.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 103
Hake (haketettua materiaalia)
enumeration 104
Murske (murskattua materiaalia)
enumeration 106
Esimurske
enumeration 107
Sahanpuru
enumeration 108
Höylän (kutterin) puru
enumeration 109
Kuori
Source
<xs:simpleType name="ExtraStemTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puutavaralajin lisärunkolajikoodit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Tilläggskoder för virkessortiment</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extra stem types for assortment.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="103">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hake (haketettua materiaalia)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Flis (flisat material)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="104">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Murske (murskattua materiaalia)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kross (krossat material)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="106">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Esimurske</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">?</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="107">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sahanpuru</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sågspån</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="108">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Höylän (kutterin) puru</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kutterspån (från hyvleri)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="109">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuori</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bark</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type StoreyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Ositteen jakso.
Trädskiktets klassificering
Storey of stratum
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Vallitseva jakso
enumeration 2
Alempi jakso
enumeration 3
Ylempi jakso
enumeration 4
Säästöpuusto
enumeration 5
Kaukokartoitus
enumeration 6
Poistettava puusto
Source
<xs:simpleType name="StoreyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Ositteen jakso.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Trädskiktets klassificering</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Storey of stratum</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vallitseva jakso</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Härskande trädskikt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">dominant storey</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Alempi jakso</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lägre trädskikt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">lower storey</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ylempi jakso</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Högre trädskikt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">higher storey</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Säästöpuusto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturvårdsträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">retention trees</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kaukokartoitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fjärranalys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">remote sensing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Poistettava puusto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Träd som avlägsnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Trees to be removed</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type TreeClassType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Puuluokka.
Trädklass
Tree class.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Kehityskelvoton
enumeration 1
Normaali
enumeration 2
Juurivaurioitunut
enumeration 3
Runkovaurioitunut
enumeration 4
Viljelytaimi
enumeration 5
Luonnontaimi
enumeration 6
Täydentävä taimi
enumeration 7
Kuollut/kelvoton viljelytaimi
enumeration 8
Kanto
enumeration 9
Siemenpuu
enumeration 101
Aihkipuu
enumeration 102
Säästöpuu
Source
<xs:simpleType name="TreeClassType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Puuluokka.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Trädklass</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Tree class.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kehityskelvoton</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Icke utvecklingsduglig</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Normaali</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Normal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Juurivaurioitunut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rotskador</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Runkovaurioitunut</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stamskador</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Viljelytaimi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Odlad planta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luonnontaimi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturplanta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Täydentävä taimi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kompletterande planta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuollut/kelvoton viljelytaimi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Död/icke utvecklingsduglig</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kanto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stubbe</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Siemenpuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fröträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="101">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Aihkipuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="102">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Säästöpuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type TypeOfForestObjectType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Tulkintayksikön tyyppi
Tolkningsenhetens typ
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Hila
enumeration 2
Mikrokuvio/puustokuvio
enumeration 3
Kuvio
Source
<xs:simpleType name="TypeOfForestObjectType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tulkintayksikön tyyppi</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Tolkningsenhetens typ</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hila</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rastercell</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mikrokuvio/puustokuvio</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mikrofigur/beståndsfigur</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuvio</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Figur</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type InventoryMethodType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Kaukokartoitus
enumeration 2
Maastoinventointi
enumeration 3
Laskettu
enumeration 4
Tulkittu
enumeration 5
Laserkeilaus
enumeration 6
Luke-monilähdeinventointi
Source
<xs:simpleType name="InventoryMethodType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kaukokartoitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fjärranalys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maastoinventointi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fältinventering</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laskettu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Beräknad</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tulkittu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tolkad</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laserkeilaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Laser scanning</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luke-monilähdeinventointi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">National resources institute multi-source inventory</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationStatusType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Työlajin toteutusvaihe / -tilanne.
Uppdragets status
Different status that one operation can have (execution phases).
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Peruttu (toimenpiteen toteutus / toteutussuunnitelma peruttu)
enumeration 1
Toteutus aikataulutettu alustavasti (esiketjutettu)
enumeration 2
Toteutus aikataulutettu (ketjutettu)
enumeration 3
Alkanut (toimenpiteen toteutus alkanut)
enumeration 4
Päättynyt (toimenpiteen toteutus päättynyt)
enumeration 5
Suunniteltu (työlaji suunniteltu toteutettavaksi)
enumeration 6
Keskeytetty (tilapäinen keskeytys)
enumeration 7
Laskutettavissa
enumeration 8
Laskutettu
Source
<xs:simpleType name="OperationStatusType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Työlajin toteutusvaihe / -tilanne.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Uppdragets status</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Different status that one operation can have (execution phases).</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Peruttu (toimenpiteen toteutus / toteutussuunnitelma peruttu)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Inhiberat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Toteutus aikataulutettu alustavasti (esiketjutettu)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Preliminärt schemalagt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Toteutus aikataulutettu (ketjutettu)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Schemalagt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Alkanut (toimenpiteen toteutus alkanut)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Påbörjat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Päättynyt (toimenpiteen toteutus päättynyt)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avslutat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suunniteltu (työlaji suunniteltu toteutettavaksi)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Keskeytetty (tilapäinen keskeytys)</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avbrutet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laskutettavissa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Färdig för fakturering</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laskutettu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fakturerade</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type MainTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.
Åtgärdens huvudslag: avverkning eller skogsvård
Operation main type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Toimenpiteen päälaji: hakkuu.
enumeration 2
Toimenpiteen päälaji: metsänhoito.
Source
<xs:simpleType name="MainTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu tai metsänhoito.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Åtgärdens huvudslag: avverkning eller skogsvård</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Operation main type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: hakkuu.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Åtgärdens huvudslag: avverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Cutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen päälaji: metsänhoito.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Åtgärdens huvudslag: skogsvård</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Silviculture</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Toimenpiteen hakkuutapa.
Avverkningssätt
Cutting type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Määräaikainen lepo
enumeration 1
Ylispuiden poisto
enumeration 2
Ensiharvennus
enumeration 3
Harvennus
enumeration 4
Kaistalehakkuu
enumeration 5
Avohakkuu
enumeration 6
Verhopuuhakkuu
enumeration 7
Suojuspuuhakkuu
enumeration 8
Siemenpuuhakkuu
enumeration 9
Erikoishakkuu
enumeration 11
Yläharvennus
enumeration 12
Väljennyshakkuu
enumeration 13
Kunnostushakkuu
enumeration 14
Poimintahakkuu
enumeration 15
Pienaukkohakkuu
enumeration 20
Energiapuuharvennus
enumeration 30
Yksittäisten puiden hakkuu
enumeration 90
Maankäyttömuodon muutokseen johtava erityishakkuu. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 91
Erityishakkuu (Metsälain 5b §:n mukainen hakkuu). Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 92
Muu hakkuu tai toimenpide. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.
enumeration 93
Uudistushakkuu metsätuhoalueella.
enumeration 94
Kasvatushakkuu metsätuhoalueella.
Source
<xs:simpleType name="CuttingTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen hakkuutapa.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkningssätt</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Määräaikainen lepo</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vila under fastställd period</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Temporary rest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ylispuiden poisto</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkning av överståndare</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Felling of hold-overs</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ensiharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Första gallring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">First thinning</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gallring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Thinning</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kaistalehakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kant- och teghuggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Strip cutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Avohakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kalavverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Clearcutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Verhopuuhakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkning i lågskärm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Nurse crop felling</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suojuspuuhakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkning i skärmställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Shelterwood felling</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Siemenpuuhakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkning i fröträdsställning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Seeding felling</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erikoishakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Specialavverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="11">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Yläharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Höggallring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Upper thinning</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="12">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Väljennyshakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ljushuggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Opening up</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="13">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kunnostushakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Iståndsättande avverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Repairs cutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="14">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Poimintahakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plockhugging</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Picking cutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="15">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pienaukkohakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Luckhugging</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Small gap cutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="20">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Energiapuuharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Energy wood thinning</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="30">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisten puiden hakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Separat träd avverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Separate tree cutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="90">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maankäyttömuodon muutokseen johtava erityishakkuu. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Speciell avverkning på grund av ändrad markanvädning. Anmälan om anvädning av skog.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Land use chance special cutting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="91">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erityishakkuu (Metsälain 5b §:n mukainen hakkuu). Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Speciell avverkning (§5b i skogslagen). Anmälan om anvädning av skog.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Special cutting (Forest act 5b §)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="92">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muu hakkuu tai toimenpide. Metsänkäyttöilmoituksella esiintyvä hakkuutapa.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annan avverkning eller åtgärd. Anmälan om användning av skog.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Other cutting or treatment</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="93">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uudistushakkuu metsätuhoalueella.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förnyelseavverkning på skogsskadeområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Regeneration cutting on forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="94">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kasvatushakkuu metsätuhoalueella.</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Beståndsvårdande avverkning på skokgsskadeområde</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Thinning in forest damage area</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SilvicultureTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Toimenpiteen metsänhoito työlajit.
Arbetsslag, skogsvård
Silvicultural operation type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 100
Luontainen uudistaminen
enumeration 101
Männyn luontainen uudistaminen
enumeration 102
Kuusen luontainen uudistaminen
enumeration 103
Rauduskoivun luontainen uudistaminen
enumeration 104
Hieskoivun luontainen uudistaminen
enumeration 105
Haavan luontainen uudistaminen
enumeration 106
Harmaalepän luontainen uudistaminen
enumeration 107
Tervalepän luontainen uudistaminen
enumeration 108
Muun havupuun luontainen uudistaminen
enumeration 109
Muun lehtipuun luontainen uudistaminen
enumeration 110
Douglaskuusen luontainen uudistaminen
enumeration 111
Katajan luontainen uudistaminen
enumeration 112
Kontortamännyn luontainen uudistaminen
enumeration 113
Kynäjalavan luontainen uudistaminen
enumeration 114
Lehtikuusen luontainen uudistaminen
enumeration 115
Metsälehmuksen luontainen uudistaminen
enumeration 116
Mustakuusen luontainen uudistaminen
enumeration 117
Pajun luontainen uudistaminen
enumeration 118
Pihlajan luontainen uudistaminen
enumeration 119
Pihdan luontainen uudistaminen
enumeration 120
Raidan luontainen uudistaminen
enumeration 121
Saarnen luontainen uudistaminen
enumeration 122
Sembramännyn luontainen uudistaminen
enumeration 123
Serbiankuusen luontainen uudistaminen
enumeration 124
Tammen luontainen uudistaminen
enumeration 125
Tuomen luontainen uudistaminen
enumeration 126
Vaahteran luontainen uudistaminen
enumeration 127
Visakoivun luontainen uudistaminen
enumeration 128
Vuorijalavan luontainen uudistaminen
enumeration 200
Kylvö
enumeration 201
Männyn kylvö
enumeration 202
Kuusen kylvö
enumeration 203
Rauduskoivun kylvö
enumeration 204
Hieskoivun kylvö
enumeration 205
Haavan kylvö
enumeration 206
Harmaalepän kylvö
enumeration 207
Tervalepän kylvö
enumeration 208
Muun havupuun kylvö
enumeration 209
Muun lehtipuun kylvö
enumeration 210
Douglaskuusen kylvö
enumeration 211
Katajan kylvö
enumeration 212
Kontortamännyn kylvö
enumeration 213
Kynäjalavan kylvö
enumeration 214
Lehtikuusen kylvö
enumeration 215
Metsälehmuksen kylvö
enumeration 216
Mustakuusen kylvö
enumeration 217
Pajun kylvö
enumeration 218
Pihlajan kylvö
enumeration 219
Pihdan kylvö
enumeration 220
Raidan kylvö
enumeration 221
Saarnen kylvö
enumeration 222
Sembramännyn kylvö
enumeration 223
Serbiankuusen kylvö
enumeration 224
Tammen kylvö
enumeration 225
Tuomen kylvö
enumeration 226
Vaahteran kylvö
enumeration 227
Visakoivun kylvö
enumeration 228
Vuorijalavan kylvö
enumeration 300
Istutus
enumeration 301
Männyn istutus
enumeration 302
Kuusen istutus
enumeration 303
Rauduskoivun istutus
enumeration 304
Hieskoivun istutus
enumeration 305
Haavan istutus
enumeration 306
Harmaalepän istutus
enumeration 307
Tervalepän istutus
enumeration 308
Muun havupuun istutus
enumeration 309
Muun lehtipuun istutus
enumeration 310
Douglaskuusen istutus
enumeration 311
Katajan istutus
enumeration 312
Kontortamännyn istutus
enumeration 313
Kynäjalavan istutus
enumeration 314
Lehtikuusen istutus
enumeration 315
Metsälehmuksen istutus
enumeration 316
Mustakuusen istutus
enumeration 317
Pajun istutus
enumeration 318
Pihlajan istutus
enumeration 319
Pihdan istutus
enumeration 320
Raidan istutus
enumeration 321
Saarnen istutus
enumeration 322
Sembramännyn istutus
enumeration 323
Serbiankuusen istutus
enumeration 324
Tammen istutus
enumeration 325
Tuomen istutus
enumeration 326
Vaahteran istutus
enumeration 327
Visakoivun istutus
enumeration 328
Vuorijalavan istutus
enumeration 401
Raivaus
enumeration 410
Mekaaninen raivaus
enumeration 420
Mekaanis-kemiallinen raivaus
enumeration 440
Haavan vesottumisen ennakkotorjunta
enumeration 450
Ennakkoraivaus
enumeration 501
Maanpinnan käsittely
enumeration 510
Laikutus
enumeration 511
Kaivurilaikutus
enumeration 512
Yksittäisten kuokkalaikkujen tekeminen
enumeration 520
Mätästys
enumeration 521
Kääntömätästys
enumeration 522
Naveromätästys
enumeration 523
Laikkumätästys
enumeration 530
Äestys
enumeration 531
Ristiinäestys
enumeration 540
Säätöauraus
enumeration 550
Ojitusmätästys
enumeration 560
Pellon muokkaus
enumeration 601
Männyn täydennysistutus
enumeration 602
Kuusen täydennysistutus
enumeration 603
Rauduskoivun täydennysistutus
enumeration 604
Hieskoivun täydennysistutus
enumeration 605
Haavan täydennysistutus
enumeration 606
Harmaalepän täydennysistutus
enumeration 607
Tervalepän täydennysistutus
enumeration 608
Muun havupuun täydennysistutus
enumeration 609
Muun lehtipuun täydennysistutus
enumeration 610
Douglaskuusen täydennysistutus
enumeration 611
Katajan täydennysistutus
enumeration 612
Kontortamännyn täydennysistutus
enumeration 613
Kynäjalavan täydennysistutus
enumeration 614
Lehtikuusen täydennysistutus
enumeration 615
Metsälehmuksen täydennysistutus
enumeration 616
Mustakuusen täydennysistutus
enumeration 617
Pajun täydennysistutus
enumeration 618
Pihlajan täydennysistutus
enumeration 619
Pihdan täydennysistutus
enumeration 620
Raidan täydennysistutus
enumeration 621
Saarnen täydennysistutus
enumeration 622
Sembramännyn täydennysistutus
enumeration 623
Serbiankuusen täydennysistutus
enumeration 624
Tammen täydennysistutus
enumeration 625
Tuomen täydennysistutus
enumeration 626
Vaahteran täydennysistutus
enumeration 627
Visakoivun täydennysistutus
enumeration 628
Vuorijalavan täydennysistutus
enumeration 630
Täydennyskylvö
enumeration 640
Mekaaninen heinäntorjunta
enumeration 650
Kemiallinen heinäntorjunta
enumeration 660
Mekaaninen perkaus
enumeration 670
Kemiallinen perkaus
enumeration 680
Mekaanis-kemiallinen perkaus
enumeration 690
Reikäperkaus
enumeration 701
Taimikonhoito ja -kunnostus
enumeration 730
Kylvötuppaiden harvennus
enumeration 740
Taimikonhoito
enumeration 745
Taimikon varhaishoito
enumeration 750
Nuoren metsän hoito
enumeration 760
Pienpuuston hoito
enumeration 810
Sekaviljely
enumeration 890
Taimikonharvennus
enumeration 910
Lannoitus
enumeration 911
Kasvatuslannoitus
enumeration 912
Terveyslannoitus
enumeration 913
Tuhkalannoitus
enumeration 930
Uudisojitus
enumeration 940
Kunnostusojitus
enumeration 950
Hakkuutähteiden korjuu
enumeration 951
Kantojen korjuu
enumeration 960
Kulotus
enumeration 970
Pystykarsinta
enumeration 980
Käsittely hirvikarkotteella
enumeration 990
Juurikäävän torjunta
enumeration 999
Ojien tukkiminen
Source
<xs:simpleType name="SilvicultureTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen metsänhoito työlajit.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Arbetsslag, skogsvård</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Silvicultural operation type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="100">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="101">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Männyn luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="102">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="103">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, silver birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="104">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, downy birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="105">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, asp</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="106">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaalepän luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, grey alder</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="107">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervalepän luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, black alder</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="108">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun havupuun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av övriga barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, other coniferous tree</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="109">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun lehtipuun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av övriga lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, other deciduous tree</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="110">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, oregon pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Katajan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av en</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, common juniper</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamännyn luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, contorta pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="113">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalavan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, european white elm</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="114">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, larch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="115">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmuksen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, small-leaved lime</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="116">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, black spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="117">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pajun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, willow</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="118">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlajan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, rowan</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="119">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihdan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, fir</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="120">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raidan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, goat willow</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="121">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarnen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, ash</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="122">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramännyn luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, swiss pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="123">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, serbian spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="124">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, oak</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="125">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomen luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, bird cherry</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="126">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahteran luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, maple</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="127">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivun luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, curly birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="128">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalavan luontainen uudistaminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Naturlig förnyelse av skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Natural regeneration, scots elm</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="200">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="201">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Männyn kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="202">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="203">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, silver birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="204">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, downy birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="205">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, asp</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="206">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaalepän kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, grey alder</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="207">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervalepän kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, black alder</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="208">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun havupuun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av övriga barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, other coniferous tree</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="209">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun lehtipuun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av övriga lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, other deciduous tree</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, oregon pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Katajan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av en</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, common juniper</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="212">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamännyn kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, contorta pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="213">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalavan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, european white elm</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="214">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, larch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="215">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmuksen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, small-leaved lime</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="216">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, black spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="217">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pajun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, willow</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="218">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlajan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, rowan</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="219">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihdan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, fir</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raidan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, goat willow</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarnen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, ash</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="222">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramännyn kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, swiss pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="223">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, serbian spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="224">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, oak</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="225">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomen kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, bird cherry</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="226">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahteran kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, maple</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="227">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivun kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, curly birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="228">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalavan kylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sådd av skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seeds, scots elm</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="300">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="301">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Männyn istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="302">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="303">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, silver birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="304">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, downy birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="305">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, asp</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="306">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaalepän istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, grey alder</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="307">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervalepän istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, black alder</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="308">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun havupuun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av övriga barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, other coniferous tree</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="309">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun lehtipuun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av övriga lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, other deciduous tree</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="310">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, oregon pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="311">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Katajan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av en</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, common juniper</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="312">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamännyn istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, contorta pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="313">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalavan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, european white elm</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="314">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, larch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="315">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmuksen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, small-leaved lime</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="316">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, black spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="317">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pajun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, willow</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="318">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlajan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, rowan</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="319">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihdan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, fir</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="320">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raidan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, goat willow</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="321">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarnen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, ash</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="322">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramännyn istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, swiss pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="323">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, serbian spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="324">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, oak</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="325">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomen istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, bird cherry</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="326">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahteran istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, maple</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="327">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivun istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, curly birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="328">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalavan istutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantering av skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Planting of seedlings, scots elm</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="401">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hyggesrensning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Clearing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="410">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaaninen raivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk hyggesrensning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mechanical clearing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="420">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaanis-kemiallinen raivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk-kemisk hyggesrensning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mechanical and chemical clearing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="440">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan vesottumisen ennakkotorjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förhandsbekämpning av asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Aspen sprout prevention</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="450">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ennakkoraivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hyggesrensning före avverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Preclearing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="501">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maanpinnan käsittely</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Markberedning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Soil preparation</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="510">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laikutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fläckupptagning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Scalping</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="511">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kaivurilaikutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fläckupptagning med grävmaskin</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Digger scalping</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="512">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Yksittäisten kuokkalaikkujen tekeminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Upptagning av enstaka fläckar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="520">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Högläggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mounding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="521">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kääntömätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vändhögläggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Turn-over mounding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="522">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Naveromätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Högläggning med fåror</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Rill mounding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="523">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laikkumätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fläckhögläggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Scalping mounding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="530">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Äestys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Harvning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Harrowing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="531">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ristiinäestys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Korsharvning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Cross harrowing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="540">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Säätöauraus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Anpassad plogning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Adjustment ploughing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="550">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojitusmätästys</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Dikningshögläggning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Ditching mounding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="560">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pellon muokkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Åkerbearbetning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Field ploughing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="601">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Männyn täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med tall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="602">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med gran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="603">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rauduskoivun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med vårtbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, silver birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="604">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hieskoivun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med glasbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, downy birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="605">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haavan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med asp</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, asp</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="606">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Harmaalepän täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med gråal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, grey alder</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="607">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tervalepän täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med klibbal</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, black alder</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="608">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun havupuun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med övriga barrträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, other coniferous tree</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="609">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Muun lehtipuun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med övriga lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, other deciduous tree</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="610">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Douglaskuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med douglasgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, oregon pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="611">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Katajan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med en</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, common juniper</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="612">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kontortamännyn täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med contortatall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, contorta pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="613">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kynäjalavan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med vresalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, european white elm</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="614">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med lärkträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, larch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="615">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Metsälehmuksen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med skogslind</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, small-leaved lime</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="616">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mustakuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med svartgran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, black spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="617">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pajun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med vide</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, willow</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="618">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihlajan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med rönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, rowan</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="619">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pihdan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med pichtagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, fir</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="620">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Raidan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med sälg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, goat willow</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="621">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Saarnen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med ask</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, ash</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="622">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sembramännyn täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med cembratall</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, swiss pine</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="623">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Serbiankuusen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med omorikagran</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, serbian spruce</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="624">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tammen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med ek</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, oak</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="625">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuomen täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med hägg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, bird cherry</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="626">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vaahteran täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med lönn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, maple</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="627">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Visakoivun täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med masurbjörk</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, curly birch</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="628">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Vuorijalavan täydennysistutus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpplantering med skogsalm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seedlings, scots elm</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="630">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Täydennyskylvö</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hjälpsådd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Supplementary planting of seeds</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="640">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaaninen heinäntorjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk gräsbekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mechanical hay prevention</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="650">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kemiallinen heinäntorjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kemisk gräsbekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Chemical hay prevention</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="660">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaaninen perkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Första röjning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mechanical weeding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="670">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kemiallinen perkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kemisk slybekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Chemical weeding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="680">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Mekaanis-kemiallinen perkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Mekanisk-kemisk slybekämpning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mechanical and chemical weeding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="690">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Reikäperkaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Brunnsröjning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Hole weeding</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="701">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikonhoito ja -kunnostus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">SV Taimikonhoito ja -kunnostus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="730">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kylvötuppaiden harvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Utglesning av såddruggar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tussock thinning</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="740">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikonhoito</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantskogsvård</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tending of recently planted forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="745">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikon varhaishoito</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tidig vård av plantbestånd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Early tending of recently planted forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="750">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Nuoren metsän hoito</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Iståndsättning av ung skog</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tending of young forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="760">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pienpuuston hoito</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skötsel av underväxt</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Tending of small trees</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="810">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sekaviljely</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Blandning plantering</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Mixed planting</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="890">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimikonharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantskogsgallring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Thinning of recently planted forest</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="910">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lannoitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Fertilization</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="911">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kasvatuslannoitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gödsling</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Growing fertilising</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="912">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Terveyslannoitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Vitaliseringsgödsling</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Health fertilising</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="913">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tuhkalannoitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Ash fertilising</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="930">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uudisojitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en">Ditching</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="940">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kunnostusojitus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Iståndsättningsdikning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Overhaul ditching</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="950">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuutähteiden korjuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">SV Hakkuutähteiden korjuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Gathering cutting residues</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="951">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kantojen korjuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stubbrytning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="960">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kulotus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hyggesbränning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Burn-clearing</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="970">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pystykarsinta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stamkvistning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Branching</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="980">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Käsittely hirvikarkotteella</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Behandling med avskräckningsmedel för älg</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Moose repellent</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="990">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Juurikäävän torjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bekämpning av rotröta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Protection against heterobasidion</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="999">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojien tukkiminen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Uppdämning av diken</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en">Ditch damming</xs:documentation>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type ProposalTypeType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.
Slag av åtgärdsförslag
Proposal type.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Simuloitu
enumeration 1
Maastoehdotus
Source
<xs:simpleType name="ProposalTypeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpide-ehdotuksen tyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Slag av åtgärdsförslag</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Proposal type.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Simuloitu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Simulerat</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maastoehdotus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Terrängförslag</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type OperationUrgencyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Toimenpiteen kiireellisyys.
Skyndsamhet
Classifier for operation urgency.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 1
Kiireellinen
enumeration 2
1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 3
6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 4
11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 5
16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta
enumeration 6
Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella
enumeration 7
Voidaan käsitellä talouskaudella
enumeration 8
Voidaan käsitellä talouskauden lopulla
Source
<xs:simpleType name="OperationUrgencyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Toimenpiteen kiireellisyys.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Skyndsamhet</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Classifier for operation urgency.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kiireellinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Brådskande</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">1-5 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">1-5 år sedan planen gjorts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">6-10 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">6-10 år sedan planen gjorts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">11-15 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">11-15 år sedan planen gjorts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">16-20 vuotta metsäsuunnitelman valmistumisesta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">16-20 år sedan planen gjorts</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Jätetään lepoon, ei käsitellä talouskaudella</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="7">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Voidaan käsitellä talouskaudella</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="8">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Voidaan käsitellä talouskauden lopulla</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingDirectingType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Hakkuun ohjaustiedot.
Typ av gallring
Cutting directing classifiers.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 0
Alaharvennus
enumeration 1
Suositaan mäntyä
enumeration 2
Suositaan kuusta
enumeration 3
Suositaan koivua
enumeration 4
Poistetaan kaikista läpimittaluokista
Source
<xs:simpleType name="CuttingDirectingType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun ohjaustiedot.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Typ av gallring</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Cutting directing classifiers.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="0">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Alaharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Låggallring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suositaan mäntyä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Tall gynnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="2">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suositaan kuusta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gran gynnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Suositaan koivua</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Björk gynnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Poistetaan kaikista läpimittaluokista</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Träd avlägsnas i alla diameterklasser</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type CuttingExtraQualifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Hakkuun lisämääreet.
Specifikation till avverkning
Extra qualifiers of cutting.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 101
Alikasvos säästetään
enumeration 102
Haapoja jätetään
enumeration 103
Havupuita jätetään
enumeration 104
Jaloja lehtipuita säästetään
enumeration 105
Säästöpuita jätetään
enumeration 106
Kaikkia puulajeja siemenpuiksi
enumeration 107
Kolopuut säästetään
enumeration 108
Lahot puut tyvetään pystyyn
enumeration 109
Lahot puut jätetään pystyyn
enumeration 110
Lehtipuita jätetään
enumeration 111
Lehtipuita jätetään verhopuiksi
enumeration 112
Maisemapuita jätetään
enumeration 113
Puuryhmiä jätetään
enumeration 114
Reunapuita jätetään
enumeration 115
Siemenpuita jätetään
enumeration 116
Siemenpuut jätetään ryhmiin
enumeration 120
Puronvarteen suojavyöhyke
enumeration 121
Rantavyöhykettä ei käsitellä
enumeration 122
Rantavyöhykkeen raivaus
enumeration 130
Jäävät puut on merkitty
enumeration 131
Poistettavat puut on merkitty
enumeration 135
Ylispuiden poisto kahdessa vaiheessa
enumeration 136
Verhopuuston poisto kahdessa vaiheessa
enumeration 140
Hakataan vaiheittain
enumeration 141
Laatuharvennus
enumeration 142
Puustoryhmien harvennus
enumeration 143
Rakennettavan alueen valmistava hakkuu
enumeration 144
Sairaat puut poistetaan
enumeration 145
Juurikäävän torjunta
enumeration 146
Lehtipuiden kantokäsittely
enumeration 150
Energiapuuhun sisältyy myös kuitupuuta
enumeration 151
Kemera-rahoituskelpoinen
enumeration 153
Kemera-rahoituskelpoinen osalla kuvioita
enumeration 156
Energiapuuta korjattavissa
enumeration 160
Hakkuu ojalinjahakkuun yhteydessä
enumeration 161
Ojalinjahakkuu
enumeration 162
Ojien perkaus hakkuun jälkeen
enumeration 163
Ojitettava ennen uudistushakkuuta
enumeration 170
Kuviolla leimikko, leimattu puusto mukana laskelmissa
enumeration 171
Maaston kaltevuus vaikeuttaa korjuuta
enumeration 172
Kivisyys vaikeuttaa korjuuta
enumeration 180
Erikoispuuta
enumeration 181
Haapatukkipuita
enumeration 182
Hyvälaatuisia tukkipuita
enumeration 183
Lehtikuusitukkipuita
enumeration 184
Leppätukkipuita
enumeration 185
Liimapalkkipuita
enumeration 186
Pahkapuita
enumeration 187
Parruaihioita
enumeration 188
Puusepänteollisuuden puuta
enumeration 189
Pylväspuita
enumeration 190
Soitinpuuta
enumeration 191
Sorvityviä
enumeration 192
Venelautapuita
enumeration 193
Hirsiaihioita
enumeration 194
Hyvälaatuista mäntytukkia
enumeration 195
Hyvälaatuista kuusitukkia
enumeration 196
Hyvälaatuista koivutukkia
enumeration 197
Hyvälaatuista muuta havutukkia
enumeration 198
Hyvälaatuista muuta lehtitukkia
enumeration 1101
Maan käyttömuodon muutos
enumeration 1102
Kantojen korjuu
enumeration 1103
Voidaan käsitellä joukkokäsittelykouralla
Source
<xs:simpleType name="CuttingExtraQualifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuun lisämääreet.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Specifikation till avverkning</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extra qualifiers of cutting.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="101">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Alikasvos säästetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Underväxten sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="102">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haapoja jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Aspar sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="103">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Havupuita jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Barrträd sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="104">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Jaloja lehtipuita säästetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ädla lövträd sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="105">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Säästöpuita jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sparträd lämnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="106">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kaikkia puulajeja siemenpuiksi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Alla trädslag som fröträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="107">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kolopuut säästetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Hålträd sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="108">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lahot puut tyvetään pystyyn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rötskadade träd lämnas som högstubbar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="109">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lahot puut jätetään pystyyn</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rötskadade träd lämnas stående</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="110">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtipuita jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövträd lämnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="111">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtipuita jätetään verhopuiksi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövträd lämnas som lågskärm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="112">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maisemapuita jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Landskapsträd lämnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="113">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puuryhmiä jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Trädgrupper lämnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="114">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Reunapuita jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kantträd lämnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="115">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Siemenpuita jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fröträd lämnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="116">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Siemenpuut jätetään ryhmiin</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Fröträd lämnas gruppvis</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="120">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puronvarteen suojavyöhyke</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Skyddszon lämnas vid bäck</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="121">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rantavyöhykettä ei käsitellä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Strandzonen lämnas orörd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="122">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rantavyöhykkeen raivaus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Strandzonen röjs</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="130">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Jäävät puut on merkitty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kvarblivande träd märkta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="131">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Poistettavat puut on merkitty</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Träd som avlägsnas märkta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="135">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ylispuiden poisto kahdessa vaiheessa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Överståndarna avlägsnas i två skeden</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="136">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Verhopuuston poisto kahdessa vaiheessa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lågskärm avlägsnas i två skeden</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="140">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hakataan vaiheittain</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkas i omgångar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="141">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Laatuharvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Kvalitetsgallring</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="142">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puustoryhmien harvennus</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Gallring av trädgrupper</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="143">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Rakennettavan alueen valmistava hakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förberedande avverkning för område som bebyggs</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="144">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sairaat puut poistetaan</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sjuka träd avlägsnas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="145">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Juurikäävän torjunta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Bekämpning av rotröta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="146">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtipuiden kantokäsittely</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stubbehandling av lövträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="150">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Energiapuuhun sisältyy myös kuitupuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Massaved ingår i energivirket</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="151">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kemera-rahoituskelpoinen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Finansieringsduglig enligt finansieringslagen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="153">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kemera-rahoituskelpoinen osalla kuvioita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Finansieringsduglig (FinL) på en del av figuren</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="156">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Energiapuuta korjattavissa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Energivirke kan avverkas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="160">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hakkuu ojalinjahakkuun yhteydessä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkning i samband med avverkning av dikeslinjer</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="161">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojalinjahakkuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Avverkning av dikeslinjer</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="162">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojien perkaus hakkuun jälkeen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Dikesrensning efter avverkning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="163">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Ojitettava ennen uudistushakkuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Dikas före förnyelse</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="170">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kuviolla leimikko, leimattu puusto mukana laskelmissa</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stämpling på figuren, stämplat bestånd med i kalkylen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="171">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maaston kaltevuus vaikeuttaa korjuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Markens lutning försvårar drivningen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="172">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kivisyys vaikeuttaa korjuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stenighet försvårar drivningen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="180">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Erikoispuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Specialvirke</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="181">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Haapatukkipuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Asptimmerträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="182">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hyvälaatuisia tukkipuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Timmerträd av god kvalitet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="183">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtikuusitukkipuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lärktimmerträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="184">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Leppätukkipuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Altimmerträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="185">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Liimapalkkipuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Träd för limbalkar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="186">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pahkapuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Träd med masurknölar</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="187">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Parruaihioita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Sparrämnen</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="188">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Puusepänteollisuuden puuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Snickerivirke</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="189">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Pylväspuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stolpträd</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="190">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Soitinpuuta</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Virke för instrument</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="191">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Sorvityviä</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Rotblock för svarvning</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="192">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Venelautapuita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Träd för båtbyggnad</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="193">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hirsiaihioita</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Stam som lämpar sig för rundstock</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="194">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hyvälaatuista mäntytukkia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Talltimmer av hög kvalitet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="195">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hyvälaatuista kuusitukkia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Grantimmer av hög kvalitet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="196">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hyvälaatuista koivutukkia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Björktimmer av hög kvalitet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="197">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hyvälaatuista muuta havutukkia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annat barrtimmer av hög kvalitet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="198">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Hyvälaatuista muuta lehtitukkia</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Annat lövtimmer av hög kvalitet</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1101">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Maan käyttömuodon muutos</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1102">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Kantojen korjuu</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="1103">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Voidaan käsitellä joukkokäsittelykouralla</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv"/>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>
Simple Type SilvicultureExtraQualifierType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/common
Annotations
Metsänhoitotyön lisämääre
Specifikation till skogsvårdsarbete
Extra qualifiers of silvicultural operation.
Diagram
Diagram
Type restriction of xs:string
Facets
enumeration 201
Alikasvos säästetään
enumeration 203
Havupuita jätetään
enumeration 204
Jaloja lehtipuita säästetään
enumeration 210
Lehtipuita jätetään
enumeration 211
Lehtipuita jätetään verhopuiksi
enumeration 213
Taimiryhmät säästetään
enumeration 220
Uudistamistyöt kesken
enumeration 221
Tarkkailtava uudistusala
enumeration 251
Kemera-rahoituskelpoinen
enumeration 253
Kemera-rahoituskelpoinen osalla kuvioita
enumeration 256
Energiapuuta korjattavissa
enumeration 260
Kuviolla ojitussuunnitelma
enumeration 271
Maaston kaltevuus vaikeuttaa töitä
enumeration 272
Kivisyys vaikeuttaa töitä
enumeration 280
Osalla kuviota
enumeration 281
Kuvion eteläosassa
enumeration 282
Kuvion itäosassa
enumeration 283
Kuvion länsiosassa
enumeration 284
Kuvion pohjoisosassa
Source
<xs:simpleType name="SilvicultureExtraQualifierType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsänhoitotyön lisämääre</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv">Specifikation till skogsvårdsarbete</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="en">Extra qualifiers of silvicultural operation.</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="201">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Alikasvos säästetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Underväxten sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="203">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Havupuita jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Barrträd sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="204">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Jaloja lehtipuita säästetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Ädla lövträd sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="210">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtipuita jätetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövträd sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="211">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Lehtipuita jätetään verhopuiksi</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Lövträd lämnas som lågskärm</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="213">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Taimiryhmät säästetään</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantgrupper sparas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="220">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Uudistamistyöt kesken</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Förnyelsearbetena ej slutförda</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="221">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="fi">Tarkkailtava uudistusala</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="sv">Plantbeståndet bör granskas</xs:documentation>
    <xs:documentation xml:lang="en"/>
   </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="251">