Showing:

Annotations
Diagrams
Facets
Instances
Properties
Source
Used by
Main schema ForestCentreReply.xsd
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Properties
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
version: V11.03
Element ForestCentreReply
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Diagram
Diagram index1.tmp#id11 index1.tmp#id13 index1.tmp#id15 index1.tmp#id17 index1.tmp#id19 index1.tmp#id21 index1.tmp#id23 index1.tmp#id24 index1.tmp#id35 index1.tmp#id10
Type ForestCentreReplyType
Properties
content: complex
Model TimeStamp , Acceptance , ReplyCode , MessageType , ForestCentreMessageReference{0,1} , ArrivalDate{0,1} , RegistrationId{0,1} , ErrorMessages{0,1} , AdditionalInfo{0,1}
Children Acceptance, AdditionalInfo, ArrivalDate, ErrorMessages, ForestCentreMessageReference, MessageType, RegistrationId, ReplyCode, TimeStamp
Instance
<ForestCentreReply>
 <TimeStamp>{1,1}</TimeStamp>
 <Acceptance>{1,1}</Acceptance>
 <ReplyCode>{1,1}</ReplyCode>
 <MessageType>{1,1}</MessageType>
 <ForestCentreMessageReference>{0,1}</ForestCentreMessageReference>
 <ArrivalDate>{0,1}</ArrivalDate>
 <RegistrationId>{0,1}</RegistrationId>
 <ErrorMessages>{0,1}</ErrorMessages>
 <AdditionalInfo>{0,1}</AdditionalInfo>
</ForestCentreReply>
Source
<xs:element name="ForestCentreReply" type="ForestCentreReplyType"/>
Element TimeStamp
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Diagram
Diagram index0.tmp#id12
Type TimeStampType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01T00:00:00
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="TimeStamp" type="co:TimeStampType"/>
Element Acceptance
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Hyväksytty / Hylätty / Osittain hyväksytty. MKI-palautussanomassa Acceptance (hyväksyntä) tarkoittaa business-kuittausta seuraavasti: 0 = hylätty (MKI ei ole voimassa), 1 = hyväksytty (MKI vastaanotettu hyväksytysti ja hakkuut on lähtökohtaisesti sallittuja suoja-ajan kuluttua, mikäli metsäkeskus ei pyydä lisäselvityksiä); KEMERA-hakemuksien palautussanomassa Acceptance (hyväksyntä) tarkoittaa vastaanottokuittausta seuraavasti: 0 = hylätty (Kemera-sanomaa ei ole kyetty ottamaan vastaan eikä se näin ollen siirry käsittelyyn), 1 = hyväksytty (Kemera-sanoma vastaanotettu ja se siirtyy käsitelyyn. Hakemukseen vastataan erillisellä päätöksellä, josta selviää onko hakemus hyväksytty / hylätty (business-kuittaus))
Accepted / Rejected / Partially accepted
Diagram
Diagram index6.tmp#id14
Type AcceptanceType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Hylätty
enumeration 1
Hyväksytty
enumeration 2
Osittain hyväksytty
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="Acceptance" type="co:AcceptanceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Hyväksytty / Hylätty / Osittain hyväksytty. MKI-palautussanomassa Acceptance (hyväksyntä) tarkoittaa business-kuittausta seuraavasti: 0 = hylätty (MKI ei ole voimassa), 1 = hyväksytty (MKI vastaanotettu hyväksytysti ja hakkuut on lähtökohtaisesti sallittuja suoja-ajan kuluttua, mikäli metsäkeskus ei pyydä lisäselvityksiä); KEMERA-hakemuksien palautussanomassa Acceptance (hyväksyntä) tarkoittaa vastaanottokuittausta seuraavasti: 0 = hylätty (Kemera-sanomaa ei ole kyetty ottamaan vastaan eikä se näin ollen siirry käsittelyyn), 1 = hyväksytty (Kemera-sanoma vastaanotettu ja se siirtyy käsitelyyn. Hakemukseen vastataan erillisellä päätöksellä, josta selviää onko hakemus hyväksytty / hylätty (business-kuittaus))</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Accepted / Rejected / Partially accepted</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ReplyCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Vastaanotettu / Vastaantotettu virheellisenä / Tiedonsiirto epäonnistui
Received / Received with errors / Data transfer failed
Diagram
Diagram index6.tmp#id16
Type ReplyCodeType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 1
Vastaanotettu.
enumeration 2
Vastaanotettu, mutta pyydetään korjaamaan/täydentämään oheisen virhekoodin tarkoittamat asiat.
enumeration 3
Tiedonsiirto epäonnistui (sanomaa, sen lähettäjää ja tarkoitusta ei pystytty riittävästi tunnistamaan.)
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="ReplyCode" type="co:ReplyCodeType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Vastaanotettu / Vastaantotettu virheellisenä / Tiedonsiirto epäonnistui</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Received / Received with errors / Data transfer failed</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element MessageType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Tämä viestityyppi kertoo sen viestin tyypin, jonka palautesanomasta kulloinkin on kyse. Kun kyse on metsänkäyttöilmoituksen palautesanomasta arvo on MKI, Kemera rahoitushakemuksen tapauksessa KMRHA, Kemera toteutusilmoituksen tapauksessa KMRTI, Kemera rahoitushakemuksen päätösviestin tapauksessa KMRPS ja Kemera maksatusviestin tapauksessa KMRMA
MessageType
Diagram
Diagram index6.tmp#id18
Type MessageType
Properties
content: simple
Facets
enumeration T
Tuntematon / tunnistamaton
enumeration HVI
Hirvivahinkoilmoitus
enumeration MKI
Metsänkäyttöilmoitus
enumeration MKP
Metsäkeskusviestin palauteviesti
enumeration OVT
Omavalvontatiedot
enumeration MVTP
Metsävaratietojen päivityspyyntö
enumeration KMRHA
Kemera rahoitushakemus
enumeration KMRTI
Kemera toteutusilmoitus
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="MessageType" type="co:MessageType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Tämä viestityyppi kertoo sen viestin tyypin, jonka palautesanomasta kulloinkin on kyse. Kun kyse on metsänkäyttöilmoituksen palautesanomasta arvo on MKI, Kemera rahoitushakemuksen tapauksessa KMRHA, Kemera toteutusilmoituksen tapauksessa KMRTI, Kemera rahoitushakemuksen päätösviestin tapauksessa KMRPS ja Kemera maksatusviestin tapauksessa KMRMA</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">MessageType</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ForestCentreMessageReference
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Metsäkeskusviestin viite
Reference of Forest Centre Message
Diagram
Diagram index5.tmp#id20
Type ReferenceType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="ForestCentreMessageReference" type="co:ReferenceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskusviestin viite</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Reference of Forest Centre Message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ArrivalDate
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Saapumispäivä
Arrival date
Diagram
Diagram index0.tmp#id22
Type DateType
Properties
content: simple
Facets
minInclusive 1900-01-01
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="ArrivalDate" type="co:DateType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Saapumispäivä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Arrival date</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element RegistrationId
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Rekisteröinti id
RegistrationId
Diagram
Diagram index5.tmp#id20
Type ReferenceType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="RegistrationId" type="co:ReferenceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Rekisteröinti id</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">RegistrationId</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ErrorMessages
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Lista metsäkeskusviestin virhekoodeista ja selitteistä
The list of the error codes and messages of the Forest Centre message
Diagram
Diagram index1.tmp#id26 index1.tmp#id25
Type ErrorMessagesType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Model ErrorMessageData+
Children ErrorMessageData
Instance
<ErrorMessages>
 <ErrorMessageData>{1,unbounded}</ErrorMessageData>
</ErrorMessages>
Source
<xs:element name="ErrorMessages" type="ErrorMessagesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Lista metsäkeskusviestin virhekoodeista ja selitteistä</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">The list of the error codes and messages of the Forest Centre message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ErrorMessageData
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Metsäkeskusviestin virhekoodi ja selite
The error code and message of the Forest Centre message
Diagram
Diagram index1.tmp#id28 index1.tmp#id30 index1.tmp#id31 index1.tmp#id33 index1.tmp#id27
Type ErrorMessageDataType
Properties
content: complex
Used by
Complex Type ErrorMessagesType
Model ReferenceType , Reference{0,1} , ErrorCode , ErrorMessage
Children ErrorCode, ErrorMessage, Reference, ReferenceType
Instance
<ErrorMessageData>
 <ReferenceType>{1,1}</ReferenceType>
 <Reference>{0,1}</Reference>
 <ErrorCode>{1,1}</ErrorCode>
 <ErrorMessage>{1,1}</ErrorMessage>
</ErrorMessageData>
Source
<xs:element name="ErrorMessageData" type="ErrorMessageDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskusviestin virhekoodi ja selite</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">The error code and message of the Forest Centre message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ReferenceType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Virheilmoituksen viitetyyppi.
Reference type of error message
Diagram
Diagram index6.tmp#id29
Type ForestCentreMessageReferenceType
Properties
content: simple
Facets
enumeration 0
Muu
enumeration 1
Metsänkäyttöilmoitusviite
enumeration 2
Metsänkäyttöilmoituksen käsittelyalueviite
enumeration 3
Metsänkäyttöilmoituksen kuvioviite
enumeration 4
Kemera-rahoitushakemusviite
enumeration 5
Kemera-toteutusilmoitusviite
enumeration 6
Kemeran kuvioviite
enumeration 7
Hirvivahinkoilmoitusviite
enumeration 8
Hirvivahinkoalueviite
enumeration 9
Kyselyviite
enumeration 10
Omavalvontailmoitusviite
enumeration 11
Metsävaratietojen päivityspyyntöviite
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="ReferenceType" type="co:ForestCentreMessageReferenceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virheilmoituksen viitetyyppi.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Reference type of error message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element Reference
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Virheilmoituksen viite
Reference of error message
Diagram
Diagram index5.tmp#id20
Type ReferenceType
Properties
content: simple
Facets
maxLength 50
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="Reference" type="co:ReferenceType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virheilmoituksen viite</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Reference of error message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ErrorCode
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Virhekoodi
Error code
Diagram
Diagram index0.tmp#id32
Type String25Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 25
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="ErrorCode" type="co:String25Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virhekoodi</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Error code</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element ErrorMessage
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Virheviesti
Error message
Diagram
Diagram index0.tmp#id34
Type String1000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1000
Used by
Complex Type ErrorMessageDataType
Source
<xs:element name="ErrorMessage" type="co:String1000Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Virheviesti</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Error message</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Element AdditionalInfo
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Lisätieto. Vapaamuotoinen teksti.
AdditionalInfo. Free text
Diagram
Diagram index0.tmp#id34
Type String1000Type
Properties
content: simple
Facets
maxLength 1000
Used by
Complex Type ForestCentreReplyType
Source
<xs:element name="AdditionalInfo" type="co:String1000Type">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Lisätieto. Vapaamuotoinen teksti.</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">AdditionalInfo. Free text</xs:documentation>
 </xs:annotation>
</xs:element>
Complex Type ForestCentreReplyType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Metsäkeskuksen palauteviesti
Forest centre Reply
Diagram
Diagram index1.tmp#id11 index1.tmp#id13 index1.tmp#id15 index1.tmp#id17 index1.tmp#id19 index1.tmp#id21 index1.tmp#id23 index1.tmp#id24 index1.tmp#id35
Used by
Model TimeStamp , Acceptance , ReplyCode , MessageType , ForestCentreMessageReference{0,1} , ArrivalDate{0,1} , RegistrationId{0,1} , ErrorMessages{0,1} , AdditionalInfo{0,1}
Children Acceptance, AdditionalInfo, ArrivalDate, ErrorMessages, ForestCentreMessageReference, MessageType, RegistrationId, ReplyCode, TimeStamp
Source
<xs:complexType name="ForestCentreReplyType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskuksen palauteviesti</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Forest centre Reply</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="TimeStamp"/>
  <xs:element ref="Acceptance" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ReplyCode"/>
  <xs:element ref="MessageType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ForestCentreMessageReference" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ArrivalDate" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="RegistrationId" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ErrorMessages" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="AdditionalInfo" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type ErrorMessagesType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Diagram
Diagram index1.tmp#id26
Used by
Element ErrorMessages
Model ErrorMessageData+
Children ErrorMessageData
Source
<xs:complexType name="ErrorMessagesType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi"/>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en"/>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="ErrorMessageData" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type ErrorMessageDataType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Annotations
Metsäkeskuksen palauteviesti
Forest Centre Reply
Diagram
Diagram index1.tmp#id28 index1.tmp#id30 index1.tmp#id31 index1.tmp#id33
Used by
Model ReferenceType , Reference{0,1} , ErrorCode , ErrorMessage
Children ErrorCode, ErrorMessage, Reference, ReferenceType
Source
<xs:complexType name="ErrorMessageDataType">
 <xs:annotation>
  <xs:documentation xml:lang="fi">Metsäkeskuksen palauteviesti</xs:documentation>
  <xs:documentation xml:lang="sv"/>
  <xs:documentation xml:lang="en">Forest Centre Reply</xs:documentation>
 </xs:annotation>
 <xs:sequence>
  <xs:element ref="ReferenceType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="Reference" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ErrorCode" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xs:element ref="ErrorMessage" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>
Complex Type EstateOwnerType
Namespace http://standardit.tapio.fi/schemas/forestData/ForestCentreReply
Diagram
Diagram index4.tmp#id40 index4.tmp#id43 index4.tmp#id39 index4.tmp#id46 index4.tmp#id49 index4.tmp#id38 index4.tmp#id52 index4.tmp#id37
Model ((((FirstName , LastName) | WholeName) , PersonOrganizationName{0,1}) | OrganizationName)
Children FirstName, LastName, OrganizationName, PersonOrganizationName, WholeName
Source
<xs:complexType name="EstateOwnerType">
 <xs:sequence>
  <xs:group ref="ci:NameAndOrganizationGroup" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
 </xs:sequence>
</xs:complexType>